Financiën en bedrijfsvoering

iedereen-met-bachelordiploma-kan-aan-de-slag-in-vlaamse-kinderopvang

Iedereen met bachelordiploma kan aan de slag in Vlaamse kinderopvang

Werk je als manager in de bouw, techniek of horeca? Grote kans dat je in België zonder omscholing aan de slag kan als ‘verantwoordelijke’ in de kinderopvang. Vanwege het nijpende personeelstekort staat daar de poort wagenwijd open om vanuit andere sectoren leidinggevenden te werven voor de kinderopvang. Maar is dat wel zo’n goed idee?
Asscher wil 'kwaliteitseisen op maat'

Asscher wil ‘kwaliteitseisen op maat’

Het is al even bekend dat minister Asscher van Sociale Zaken wil toewerken naar een nieuwe toezichtvorm op de kinderopvang. In Het Nieuwe Toezicht moeten alle knelpunten die nu worden ervaren verdwenen zijn, maar tegelijkertijd moet de kwaliteit van de kinderopvang omhoog. Asscher heeft nu concreet voor ogen hoe hij, in samenwerking met de branche, het toezicht op kinderopvang wil verbeteren en wat daarvoor de komende jaren nodig is.
Kwaliteitsvisie BKK: permanente scholing van pm'ers

Kwaliteitsvisie BKK: permanente scholing van pm’ers

De kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen worden voor een groot deel bepaald door de pedagogische kwaliteit van pm'ers en gastouders. De Commissie Kwaliteit van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) pleit in de Kwaliteitsvisie Kinderopvang daarom voor permanente educatie, inzet van een coach en niet-groepsgebonden uren. Minister Asscher heeft de Kwaliteitsvisie ontvangen.
Asscher alert op weggeefstunts aan ouders

Asscher alert op weggeefstunts aan ouders

Een maand lang gratis boodschappen, een gratis fiets, gratis luiers: kinderopvangorganisaties halen van alles uit de kast om ouders voor zich te winnen in deze krappe tijd. Maar in de Wet kinderopvang staat dat deze weggeefacties verwerkt moeten worden in de uurprijs op jaarbasis. Houden kinderopvangorganisaties zich hier wel aan? Minister Asscher wil de regels actualiseren.
'Waarom heb ik nooit wat gehoord?'

‘Waarom heb ik nooit wat gehoord?’

Het blijft onrustig in Venray waar kindercentrum De Nissehof na klachten van ouders de deuren definitief moest sluiten. Het Algemeen Dagblad nam een kijkje in de Limburgse plaats om reacties te peilen. De verbazing over de sluiting van De Nissehof is groot bij de inwoners.
Kindercentrum in Venray per direct gesloten

Kindercentrum in Venray per direct gesloten

De gemeente Venray heeft woensdagavond het kindercentrum de Nissehoff in de Limburgse gemeente gesloten. Verschillende ouders hebben bij politie, gemeente en GGD melding gemaakt van mishandelingen, bestaande uit te hard verbaal en fysiek aanpakken van kinderen, aldus de gemeente. Met name de directrice wordt daarvan verdacht. Zij ontkent overigens.

Brandveiligheidsposter voor veilige kinderopvang

Sinds 2011 zijn de Brandweer Midden- en West-Brabant, diverse gemeenten en het Servicepunt Handhaving Brabant Noord bezig om te werken aan meer brandveiligheid binnen kinderdagverblijven. Voor de campagne is een poster ontwikkeld die het bewustzijn van pedagogisch medewerkers moet vergroten. Deze poster is ook beschikbaar voor kinderdagverblijven buiten Brabant. Openbare ruimteGevraagd wordt om de poster op […]
Medewerkers Borus Kinderopvang in actie tegen directie

Medewerkers Borus Kinderopvang in actie tegen directie

Na een aantal schriftelijke verzoeken tot bemiddelen en onderhandelen zijn 30-35 pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Borus het beu. Ze demonstreren vrijdagavond tegen de directie omdat ze zich niet meer prettig voelen in de gespannen en onzekere werksfeer binnen de organisatie. Bij Borus Kinderopvang werken ongeveer 150 medewerkers op diverse locaties in Noord-Holland, waarvan de meeste […]
Commissie Gunning uit kritiek op kinderopvang

Commissie Gunning uit kritiek op kinderopvang

Vandaag presenteerde de commissie-Gunning haar rapport over de misbruikzaak bij Het Hofnarretje. De commissie vindt dat er in de kinderopvangsector veel moet veranderen op het gebied van screening, opleidingsniveau van medewerkers en regelgeving omtrent de beroepskracht-kindratio om de kans op meer misbruik in de kinderopvang zo klein mogelijk te maken. Hofnarretje maakte eigen protocolHet is opvallend […]

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.