Financiën en bedrijfsvoering

uurprijzen-2023-niet-compenseren-voelt-als-dikke-middelvinger-naar-ouders

Uurtarieven 2023 niet compenseren ‘voelt als dikke middelvinger naar ouders’

Het feit dat SZW de stijgende uurtarieven van kinderopvang in 2023 niet compenseert met een verhoging van de kinderopvangtoeslag, maakt veel los in de media. Ouders twijfelen om minder te gaan werken en Telegraaf-columnist Hester Zitvast noemt het onbegrijpelijk. ‘Het voelt als een dikke middelvinger aan iedere ouder die bijdraagt aan de Nederlandse economie.’
Huidige werknemers worden sinds 1 januari 2013 al continue gescreend

Personenregister kinderopvang bijna definitief

De gegevens van iedereen die werkzaam is in de kinderopvang komen in dit register.
Acht keer per maand melding van delict

Acht keer per maand melding van delict

Vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs krijgen ongeveer acht keer per maand een melding van een kinderopvangprofessional over een collega. Het gaat in dit geval om (een vermoeden van) een gewelds- of zedendelict. Medewerkers die vermoeden dat een collega zich hieraan schuldig maakt, hebben de plicht om dit te melden bij hun werkgever.
'Kinderopvang moet gered worden'

‘Kinderopvang moet gered worden’

Ben Düking en Ton van Ulden, de oprichters van kinderopvangorganisatie Catalpa, zien met lede ogen aan hoe de kinderopvangbranche wordt geteisterd door faillissementen en ontslagen. Hun eigen Catalpa is onder de naam Estro ook al failliet gegaan. De twee vinden dat het tijd wordt om de sector te redden met een nieuw pakket van afspraken. 'De maatschappelijke waarde van een goede kinderopvang is nauwelijks in geld uit te drukken.'
Nieuwe handleiding continue screening

Nieuwe handleiding continue screening

De continue screening lijkt ongemerkt te zijn ingevoerd, maar heeft wel degelijk veel voeten in de aarde en effect op de veiligheid in de kinderopvangbranche. In een nieuwe handleiding van het Ministerie van Sociale Zaken, de VNG en alle andere betrokken instanties wordt uitgelegd wie welke rol heeft in de continue screening, welke stappen er worden gezet bij een overtreding en hoe kinderopvangorganisaties invulling kunnen geven aan de continue screening.
VOG wordt zelden geweigerd

VOG wordt zelden geweigerd

Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) worden maar zelden geweigerd. Werkgevers of organisaties kunnen een VOG eisen van nieuwe medewerkers. In 2013 werden er in totaal 740.000 aanvragen ingediend. Daarvan werd nog geen half procent geweigerd.
Zestig mensen uit kinderopvang door screening

Zestig mensen uit kinderopvang door screening

Zestig mensen mogen niet meer in de kinderopvang werken, omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd. Sinds maart worden werknemers continu gescreend en zijn er bij justitie 68 meldingen over 66 mensen binnengekomen. Dat staat in een Kamerbrief verstuurd door minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken).
Wat is eHerkenning?

Wat is eHerkenning?

De continue screening in de kinderopvang heeft geleid tot een grote administratiedruk. eHerkenning kan de aanvraag van VOG's (Verklaring Omtrent Gedrag) in de de kinderopvang vereenvoudigen. Maar wat is eHerkenning en wat kun je er nog meer mee?
Wanneer krijg je geen VOG?

Wanneer krijg je geen VOG?

De continue screening in de kinderopvang heeft geleid tot een massale VOG-aanvraag in de sector. VOG's mogen niet langer ouder zijn dan twee jaar en het strafblad van kinderopvangmedewerkers, - bestuurders, gastouders en familieleden (18+) van gastouders wordt continu in de gaten gehouden. Hoe werkt de VOG-aanvraag in de praktijk en wat moet je op je kerfstok hebben om geen VOG te ontvangen voor de kinderopvang?
Kosten

Hulp gevraagd voor torenhoge kosten VOG’s

Het aanvragen van nieuwe VOG’s voor alle medewerkers in de kinderopvang, inclusief gastouderopvang en peuterspeelzalen gaat in totaal 4,5 miljoen euro kosten. De Brancheorganisatie Kinderopvang dringt er, samen met de MOgroep Welzijn, VGOB en de vakbonden bij minister Asscher op aan om een oplossing te vinden voor deze kosten. Vooralsnog heeft minister Asscher geen uitspraken gedaan […]

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.