Financiën en bedrijfsvoering

Maureen Posthumus

Hero kindercentra: het verhaal van een fusie

Het was een beslissing die was ingegeven door strategische overwegingen: de fusie van Kinderopvang Haarlem en de SKOS, die samen verder gingen als Hero kindercentra. Op 1 juli werd met de juridische fusie de laatste stap in het proces gezet. Bestuurder Maureen Posthumus vertelt haar verhaal.

Naar een nieuw stelsel voor kindvoorzieningen

Het kabinet heeft een onderzoek laten uitvoeren om knelpunten aan te pakken voor gezinnen. De scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK) werkt diverse scenario’s uit voor het vormgeven van een toekomstig stelsel van kindvoorzieningen. Deze rapportage kan gebruikt worden in een aanloop naar een nieuw kabinet.

Meer kinderopvang en bso in eerste kwartaal, minder gastouderopvang

Het zijn cijfers van voor de coronacrisis, dus het is verstandig om een slag om de arm te houden. Maar toch: het aantal kinderen dat opvang krijgt is in het eerste kwartaal van dit jaar flink toegenomen. Behalve bij de gastouders.
Tamara van Ark

Van Ark: ‘Kinderopvang in Nederland bij internationale top’

De kinderopvang in Nederland is van een hoog niveau, en bovendien crisisbestendig. Dat schrijft vertrekkend staatssecretaris Tamara Van Ark aan de Tweede Kamer. Maar we moeten wel goed nadenken over het systeem van toeslagen en de bijbehorende financiering van het stelsel. Daarnaast is het van belang om ouders die nog geen gebruik maken van kinderopvang, duidelijk te maken hoe groot de voordelen zijn.

Uitstel voor verplichte babyscholing en taaleis

Het corona-virus heeft veel impact gehad, ook op onderzoeken naar en eisen voor de kinderopvang. Daardoor worden er maatregelen en onderzoeken uitgesteld, zoals de verplichte babyscholing en de taaleis. Deze gaan nu in per 2025 in plaats van 2023. Dit schrijft Van Ark aan de Tweede Kamer.

Een crisis? Ontkennen of bagatelliseren heeft geen zin

Een goede voorbereiding op een crisis is belangrijk, of je nu een kleine of een grote kinderopvangorganisatie bent. Dat zegt Marieke Quant van de Reputatiegroep, spreker op het congres Management Kinderopvang op 3 september in Ede. 'Als de rolverdeling niet duidelijk is, holt iedereen achter de feiten aan. Dan bereik je uiteindelijk niets.'
Osch

‘Neem niet te snel afscheid van je medewerkers’

Het wordt steeds duidelijker: de coronacrisis is niet alleen een gezondheidscrisis naar ook een economische crisis. Wat betekent dat voor de arbeidsmarkt in de kinderopvang? Martin van Osch, bestuurder bij het Waarborgfonds Kinderopvang, verwacht dat de vraag naar pm’ers voorlopig zal blijven bestaan, maar dat de condities veranderen. Ook is het zinvol om kritisch te kijken naar het groeiend aantal regels.
Ramon Rikken

Ramon Rikken: ‘We gaan op de arbeidsmarkt van een tekort naar…

Op korte termijn wordt er in de kinderopvang een tekort aan pm’ers verwacht, vooral in de zomermaanden. Dat bleek uit een onderzoek van het Platform Kinderopvang Werkt! Maar in de periode daarna is een kentering op komst, aldus Ramon Rikken, ondernemer en voorzitter van het Platform.

‘Kinderopvang wordt te duur voor lage inkomens’

Als het aan staatssecretaris Tamara van Ark ligt, worden de maximum uurtarieven in de kinderopvang verhoogd met 3,5 procent. De brancheorganisaties zijn zijn bang dat dit ten koste gaat van ouders met een lager inkomen.

‘Ben je hulpverlener of manager?’

Het is half acht ’s ochtends en de derde medewerker meldt zich ziek. Menig manager kent dit machteloze gevoel. Hoe ga je ermee om? Hoe houd je je personeel betrokken en gemotiveerd? Daarover spreekt Marjo Severijn tijdens het Jaarcongres Management Kinderopvang. Ze geeft alvast een voorproefje.

Over financiën en bedrijfsvoering

Ondernemerschap en leidinggeven

Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management. In dit dossier bieden we u inspiratie en input om behalve een goede kinderopvangorganisatie ook een goede werkgever en financieel gezonde organisatie te zijn.

Lees meer

Werkgevers in de kinderopvang hebben het flink voor de kiezen. Afgezien van de normale aspecten van de bedrijfsvoering, gaat er de komende tijd enorm veel veranderen in wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet IKK, de Wet harmonisatie, en de Directe Financiering. Daarnaast zijn veel kinderopvangorganisaties bezig met het vormen van IKC’s en/of werken ze aan gezonde dan wel groene kinderopvang.

Marketing

Sinds er sprake is van echte marktwerking in de kinderopvang en zeker sinds de crisis waarbij veel kinderopvangorganisaties last hadden van krimp, is marketing ook een belangrijk punt van aandacht geworden. Als kinderopvangondernemer moet je je onderscheiden en een goed geolied proces hebben ingericht om potentiële klanten toe te leiden naar een inschrijving. Een goede website maakt een belangrijk onderdeel uit van de marketingstrategie. Sommige organisaties werken met welkomstcadeaus maar hier is ook weer kritiek op geleverd. Er wordt ook  volop geëxperimenteerd met nieuwe vormen van professionele kinderopvang zoals incidentele opvang, meer flexibele opvang, of kinderopvang aan huis.

Klanttevredenheid

Het meten en monitoren van de klanttevredenheid is een belangrijke onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Meerdere bedrijven leveren instrumenten voor een goede manier van het meten van de klanttevredenheid. Ook de communicatie met ouders is belangrijker geworden. Ouders zijn mondiger, hebben meer te kiezen en stellen hogere eisen. De tijd van het heen-en-weerschriftje ligt wel achter ons. De communicatie met ouders gebeurt steeds meer in digitale vorm, via apps of een ander digitaal kanaal.

Personeelsbeleid

Personeelsbeleid is een ander onderdeel van de bedrijfsvoering. Tijdens de crisis waarbij de sector flink gekrompen is, zijn veel pedagogisch medewerkers ontslagen. Nu is de groei weer volop aanwezig, vooral in de Randstad. En veel organisaties hebben moeite om goed personeel te vinden. Er is ook sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Door de toegenomen eisen, verdergaande kwaliteitsverhoging en komende wet- en regelgeving is er vooral behoefte aan mbo’ers niveau 4 en hbo’ers. Deze zijn onvoldoende beschikbaar op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen de mbo’ers niveau 3 steeds moeilijk weer aan de bak. Met de Wet IKK worden ook hogere eisen aan de opleiding van pm’ers gesteld. De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een project uitgezet, permanente educatie voor pedagogisch professionals  (PEPP). Met dit aanbod kan iedere kinderopvangorganisatie een systeem van permanente educatie opzetten.

Kwaliteitsverbetering

Onder minister Asscher is er voortdurend aandacht geweest voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. Volgens Asscher is het belangrijk dat de kinderopvang tegenkracht zoekt bij ouders, maar ook door zelfevaluatie-instrumenten inzet. Een bekende tool is de Governance Code van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeurenkinderopvang (bdKO). Hiermee kan een organisatie goed bestuur aantonen. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een menukaart ontwikkeld met verschillende, wetenschappelijk onderbouwde en praktisch toepasbare instrumenten.

Andere onderwerpen die spelen bij de bedrijfsvoering zijn ondermeer ict, klachtenafwikkeling, huisvesting, personeelsplanning. Zie hiervoor de andere relevante dossiers en berichten op kinderopvangtotaal.nl.

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2020