Ontwikkeling van kinderen

wasbare-luiers-in-de-kinderopvang-bij-villa-valentijn-is-het-een-succes

Wasbare luiers in de kinderopvang: bij Villa Valentijn is het een…

Wasbare luiers vies en onhandig? Dat valt wel mee. Bij kinderdagopvang Villa Valentijn Middelburg en Villa Valentijn Den Haag weten de kinderen niet beter: 95 procent draagt een wasbare bamboeluier op de kinderopvang. ‘Het was even omschakelen voor zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders, maar de moeite waard.'
humor opa

‘Kiekeboe’ stimuleert cognitieve ontwikkeling van baby’s

Veel baby’s zien al in de eerste maanden na hun geboorte de humor van dingen in. Dit helpt hen bij het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden. Dat blijkt uit Brits onderzoek.
zingen muziek

Kinderliedjes ondersteunen al vroeg de taalontwikkeling

Zingen met baby’s van rond de 11 maanden blijkt een grote bijdrage te leveren aan hun taalontwikkeling. Rijmen geeft namelijk structuur aan woorden, en het zingen van liedjes helpt daarbij. Dat blijkt uit onderzoek van het Baby & Child Research Center.
wandelen lopen

‘Er is bijna geen kind dat meteen perfect loopt’

Ouders, maar ook pm'ers, hebben soms vragen over de manier waarop jonge kinderen staan en lopen. In het Juliana Kinderziekenhuis wordt hier onderzoek naar gedaan. Zorgen maken is meestal niet nodig, zo blijkt.

Peuters van 3 jaar gezocht voor puzzelonderzoek

In het onderwijs, maar ook bij het spelen thuis en op het kinderdagverblijf, wordt vaak aangenomen dat hulp moet aansluiten bij wat een kind nodig heeft. Maar of dat echt zo is, is niet zeker. De Universiteit Utrecht zoekt kinderen van 3 jaar die mee willen doen met een onderzoek. Kinderdagverblijven die meedoen krijgen een cadeaubon van 50 euro.

Onderzoek: kinderopvang heeft positief effect op ontwikkeling

Wat zijn de effecten van het kinderdagverblijf en de gastouderopvang op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen? Daarover brengt een onderzoek van Ruben Fukkink duidelijkheid.

Missen van kinderopvang door corona heeft negatief effect op ontwikkeling

Het gedwongen thuisblijven van kinderen tijdens de lockdown had negatieve gevolgen voor hun ontwikkeling. Zo bleef de woordenschat meetbaar achter. Dat blijkt uit Brits onderzoek.
agressief gedrag, boosheid

Onderzoek: agressief gedrag van kinderen al vroeg voorspelbaar

Kinderen die al op jonge leeftijd minder empathisch reageren dan leeftijdsgenoten, vertonen op latere leeftijd vaker bovenmatig agressief gedrag. Dat concludeert de Leidse onderzoeker Malou Noten in een proefschrift.

Zo kan data-onderzoek bijdragen aan een goede start voor elk kind

Sommige kinderen beginnen hun leven met een achterstand, soms zelfs al voor ze geboren zijn. De Universiteit Leiden onderzoekt hoe data science kan helpen om ook deze kinderen een goede start te geven.
spelen, hand, handbeweging

Onderzoek: handbewegingen en spraakontwikkeling gaan samen

Er is bij kinderen een sterke koppeling tussen de ontwikkeling van spraak en handbewegingen.  Dat blijkt uit promotieonderzoek aan de rijksuniversiteit Groningen. Uit eerder onderzoek bleek al dat handbewegingen een belangrijke rol hebben in de cognitieve ontwikkeling.

Over ontwikkeling van kinderen

Van baby naar puber

De eerste paar jaar ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak om kinderen op al mogelijke gebieden te stimuleren. Denk aan de motorische, cognitieve, seksuele, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees meer

Ontwikkeling van kinderen

Hoewel het echte schoolse leren pas begint vanaf vier en volgens sommigen vanaf zes jaar, wordt er ook in de kinderopvang veel gedaan aan educatie. Dat begint al bij baby’s. Er is steeds meer bekend over het brein. Wetenschappers tonen aan dat het vroeg stimuleren van baby’s leidt tot betere hersenverbindingen en betere cognitieve en sociale vaardigheden op latere leeftijd. De kinderopvang neemt deze taak dan ook zeer serieus en probeert met allerlei methoden (zintuiglijke stimulering, snoezelen of bijvoorbeeld meer aandacht voor creativiteit) kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren.

Sociale ontwikkeling

De kinderopvang is voor veel kinderen vaak de eerste plek waar ze deel uitmaken van een groep. De sociale ontwikkeling zal dan haast vanzelf moeten gaan, zou je denken, maar dat is zeker niet het geval. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor pedagogisch medewerkers. Zij zijn dan ook voortdurend bezig om interacties tussen en met kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat een groep voor alle type kinderen en de soms uiteenlopende leeftijden een fijne plek is. De kinderopvang als sociale leerschool is een populair onderzoeksthema.

Fysieke ontwikkeling

Kinderen worden nog altijd dikker. Dat komt door een ongezonde voeding, maar vooral door te weinig beweging. In de kinderopvang worden kinderen daarom gestimuleerd om al op jonge leeftijd te bewegen. Dat kan buiten, maar ook met speciale peutergymlessen of bijvoorbeeld met yoga. In de kinderopvang gebeurt er op dit gebied ontzettend veel. Bso’s hebben zich vaak gespecialiseerd als sport-bso en bieden interessante workshops aan in samenwerking met sportverenigingen.
Kinderen spelen minder buiten, zitten meer achter schermen waardoor hun motorische vaardigheden achterlopen. Daarnaast is de hang naar veiligheid zover doorgeschoten dat kinderen onvoldoende kunnen klimmen en klauteren. Gevolg hiervan is dat kinderen zich op latere leeftijd vaker blesseren omdat ze niet genoeg hebben geleerd hoe ze zich goed moeten bewegen en op een goede manier vallen. Er komt steeds meer aandacht voor dit verschijnsel waardoor kinderen in de kinderopvang steeds meer de mogelijkheid krijgen om voldoende te bewegen.

Seksuele ontwikkeling

De seksuele ontwikkelingen wordt nogal eens vergeten. Als er al aan wordt gedacht, dan pas als kinderen ouder dan 8 jaar zijn. Maar ook op jonge leeftijd hebben kinderen seksuele gevoelens. Kinderen ontdekken hun eigen lichaam, het verschil tussen jongens en meisjes en zijn hierin soms opvallend kwetsbaar. Veel pm’ers vinden het lastig om hiermee om te gaan, laat staan er met ouders over in gesprek te gaan. Er komt gelukkig steeds meer kennis over de seksuele ontwikkeling van (jonge) kinderen en ook zijn er kinderopvangorganisaties die het omgaan met de seksuele ontwikkeling expliciet in hun pedagogisch beleid opnemen.

Uitgelicht congres

Openingscongres Week van het Jonge Kind

ReeHorst