Ontwikkeling van kinderen

wasbare-luiers-in-de-kinderopvang-bij-villa-valentijn-is-het-een-succes

Wasbare luiers in de kinderopvang: bij Villa Valentijn is het een…

Wasbare luiers vies en onhandig? Dat valt wel mee. Bij kinderdagopvang Villa Valentijn Middelburg en Villa Valentijn Den Haag weten de kinderen niet beter: 95 procent draagt een wasbare bamboeluier op de kinderopvang. ‘Het was even omschakelen voor zowel de pedagogisch medewerkers als de ouders, maar de moeite waard.'

Bouwen met ijs (motorische ontwikkeling)

2 tot 5 jaar Kies allerlei afmetingen, van ijsblokje tot literbak. Als de temperatuur rond het vriespunt is laat je de kinderen er buiten mee bouwen. De jongste kinderen gaan er mee stapelen, laten het omvallen, de oudere kinderen vanaf een jaar of drie kan je een techniek aanleren: met een druppel (lauw) water kunnen […]

Kamperen in de winter (sociaal-emotionele ontwikkeling)

In de winter trek je voor je naar buiten gaat dikke kleren aan. Dat moet omdat de lucht koud voelt aan je huid.

Thema: Winter-warmte

De winter is een boeiende tijd voor kinderen. Het is koud, je trekt lekkere dikke kleren, wanten en mutsen aan.
VVE en taalachterstanden

Thema: Samen feestelijk het jaar uit

Het einde van het jaar nadert. Hoe gaan jullie de feestelijke decembermaand aanpakken?

Slimme spelletjes (Cognitieve ontwikkeling)

Zit je in de kring en wil je werken aan de woordenschat van oudere peuters? Doe dat met speelse rijmpjes.

Gezinnen versieren de kerstboom (sociaal emotionele ontwikkeling)

Tijdens de coronaperiode bedachten pedagogisch medewerkers bijzondere dingen om toch een gevoel van saamhorigheid te hebben.

Thema: Speelgoed, maar dan anders

Openeinde-speelmateriaal, loose parts, kosteloos materiaal. In de kinderopvang wordt niet alleen gespeeld met kant-en-klaar speelgoed.

Snippers zuigen (Cognitieve ontwikkeling)

Een speurtocht naar gewone, alledaagse gebruiksvoorwerpen levert veel leuke woorden op.

Improvisatie-circuit (motorische ontwikkeling)

Maak een circuit met geïmproviseerd materiaal.

Over ontwikkeling van kinderen

Van baby naar puber

De eerste paar jaar ontwikkelen kinderen zich in een razend tempo. Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak om kinderen op al mogelijke gebieden te stimuleren. Denk aan de motorische, cognitieve, seksuele, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees meer

Ontwikkeling van kinderen

Hoewel het echte schoolse leren pas begint vanaf vier en volgens sommigen vanaf zes jaar, wordt er ook in de kinderopvang veel gedaan aan educatie. Dat begint al bij baby’s. Er is steeds meer bekend over het brein. Wetenschappers tonen aan dat het vroeg stimuleren van baby’s leidt tot betere hersenverbindingen en betere cognitieve en sociale vaardigheden op latere leeftijd. De kinderopvang neemt deze taak dan ook zeer serieus en probeert met allerlei methoden (zintuiglijke stimulering, snoezelen of bijvoorbeeld meer aandacht voor creativiteit) kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren.

Sociale ontwikkeling

De kinderopvang is voor veel kinderen vaak de eerste plek waar ze deel uitmaken van een groep. De sociale ontwikkeling zal dan haast vanzelf moeten gaan, zou je denken, maar dat is zeker niet het geval. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor pedagogisch medewerkers. Zij zijn dan ook voortdurend bezig om interacties tussen en met kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat een groep voor alle type kinderen en de soms uiteenlopende leeftijden een fijne plek is. De kinderopvang als sociale leerschool is een populair onderzoeksthema.

Fysieke ontwikkeling

Kinderen worden nog altijd dikker. Dat komt door een ongezonde voeding, maar vooral door te weinig beweging. In de kinderopvang worden kinderen daarom gestimuleerd om al op jonge leeftijd te bewegen. Dat kan buiten, maar ook met speciale peutergymlessen of bijvoorbeeld met yoga. In de kinderopvang gebeurt er op dit gebied ontzettend veel. Bso’s hebben zich vaak gespecialiseerd als sport-bso en bieden interessante workshops aan in samenwerking met sportverenigingen.
Kinderen spelen minder buiten, zitten meer achter schermen waardoor hun motorische vaardigheden achterlopen. Daarnaast is de hang naar veiligheid zover doorgeschoten dat kinderen onvoldoende kunnen klimmen en klauteren. Gevolg hiervan is dat kinderen zich op latere leeftijd vaker blesseren omdat ze niet genoeg hebben geleerd hoe ze zich goed moeten bewegen en op een goede manier vallen. Er komt steeds meer aandacht voor dit verschijnsel waardoor kinderen in de kinderopvang steeds meer de mogelijkheid krijgen om voldoende te bewegen.

Seksuele ontwikkeling

De seksuele ontwikkelingen wordt nogal eens vergeten. Als er al aan wordt gedacht, dan pas als kinderen ouder dan 8 jaar zijn. Maar ook op jonge leeftijd hebben kinderen seksuele gevoelens. Kinderen ontdekken hun eigen lichaam, het verschil tussen jongens en meisjes en zijn hierin soms opvallend kwetsbaar. Veel pm’ers vinden het lastig om hiermee om te gaan, laat staan er met ouders over in gesprek te gaan. Er komt gelukkig steeds meer kennis over de seksuele ontwikkeling van (jonge) kinderen en ook zijn er kinderopvangorganisaties die het omgaan met de seksuele ontwikkeling expliciet in hun pedagogisch beleid opnemen.

Uitgelicht congres

Openingscongres Week van het Jonge Kind

ReeHorst