Home Thema’s

Onze thema's

Beroepskracht-kindratio

Beroepskracht-kindratio (bkr)

De beroepskracht-kindratio (BKR), ook wel leidster-kindratio genoemd, verschilt per leeftijdscategorie. Vanaf 2019 gaat dit voor babygroepen en bso's veranderen.
Spelen in de kinderopvang

Spelen en speelgoed

Als pedagogisch medewerker moet je voorwaarden bieden voor kinderen waarin ze zich veilig voelen om te spelen. Het speelgoedbeleid moet goed doordacht zijn.
kindermishandeling kinderopvang

Kindermishandeling

Professionals in de kinderopvang zijn een belangrijke groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Alle kinderopvangorganisaties werken inmiddels met de Meldcode Kindermishandeling.

Alle thema’s

 • Arbeidsvoorwaarden

  De kinderopvang werkt met een eigen cao welke loopt tot en met 31 december 2017. Verder zijn zaken als verzuim, salariëring, tijdelijke of flexcontracten en gezond werken belangrijke thema’s.
 • Beroepskracht-kindratio (bkr)

  De beroepskracht-kindratio (BKR), ook wel leidster-kindratio genoemd, verschilt per leeftijdscategorie. Vanaf 2019 gaat dit voor babygroepen en bso's veranderen.
 • Directe financiering

  Vanaf 2019 wordt de directe financiering in de kinderopvang geleidelijk ingevoerd. De kinderopvangtoeslag gaat dan niet meer direct naar de ouders, maar via een ‘digitale portemonnee’ via DUO naar kinderopvangorganisaties.
 • Financiën en bedrijfsvoering

  Kinderopvangeigenaren zijn ondernemers. De bedrijfsvoering die daarbij komt kijken telt vele facetten: van personeelsplanning tot marketing en van good governance tot financieel management.
 • Gezonde Kinderopvang

  Met het programma Aanpak Gezonde Kinderopvang zijn het RIVM en het Voedingscentrum de kinderopvangbranche aan het stimuleren meer met gezondheid te doen. Dit slaat aan in de kinderopvang.
 • Gezondheid

  Gezondheid is een breed begrip, maar in de kinderopvang heel belangrijk. Het gaat om voeding, beweging, ziekte, hygiëne en ook om groen. Thema's waarin de kinderopvang zeer actief is.
 • Groene kinderopvang

  Met de huidige ontwikkeling van games, tablets, ongezonde voeding en een toename van overgewicht voelt de kinderopvang een grote verantwoordelijkheid kinderen weer in contact te brengen met de natuur.
 • Integrale kindcentra en brede scholen

  Overal in het land werken kinderopvangorganisaties samen met onderwijsinstellingen in zogenoemde brede scholen of Integrale Kindcentra (IKC’s). In deze laatste voorzieningen is soms sprake van vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs
 • Interactievaardigheden

  Er zijn zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, grenzen stellen, praten en uitleggen, respect voor autonomie, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties.
 • Kindermishandeling

  Professionals in de kinderopvang zijn een belangrijke groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Alle kinderopvangorganisaties werken inmiddels met de Meldcode Kindermishandeling.
 • Kwaliteit Gastouderopvang

  De gastouderopvang wordt geprofessionaliseerd. Zo zou de branche aan moeten sluiten bij de Wet IKK en het project Permanente Educatie.
 • Ontwikkeling van kinderen

  Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak om kinderen op al mogelijke gebieden te stimuleren. Denk aan de motorische, cognitieve, seksuele, lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Ouders

  Ouders zijn een belangrijke sparringpartner als het gaat om kwaliteit in de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties zijn verplicht om pedagogisch beleid, uurtarieven en andere beleidsmatige keuzes met de oudercommissie te overleggen.
 • Pedagogiek

  De 4 pedagogische doelen van Marianne Riksen-Walraven vormen de basis van de kinderopvang. Verder zijn er Pedagogische kaders en het Pedagogisch curriculum.
 • Permanente educatie en opleidingen

  De kinderopvang is bezig met het invoeren van Permanente Educatie. Daarbij gaan pedagogisch medewerkers naast hun werkzaamheden op de groep bijleren.
 • Personenregister

  Met het personenregister moet voorkomen worden dat professionals met een strafblad of een verleden met kindermishandeling of –misbruik opnieuw in de kinderopvang aan de slag kan.
 • Spelen en speelgoed

  Als pedagogisch medewerker moet je voorwaarden bieden voor kinderen waarin ze zich veilig voelen om te spelen. Het speelgoedbeleid moet goed doordacht zijn.
 • Taal

  Het is wettelijk verplicht gesteld dat pedagogisch medewerkers in VVE-locaties voldoen aan het taalniveau 3F.
 • Toezicht kinderopvang

  Het toezicht op de kinderopvang gaat veranderen. Er komt meer aandacht voor pedagogische kwaliteit en afvinklijstjes en de risico-inventarisatie gaan verdwijnen.
 • VVE en taalachterstanden

  Voor peuters met een taalachterstand is er vroeg- en voorschoolse educatie, ook kinderen zonder achterstand komen op de kinderopvang en de peuterspeelzaal met deze educatieve programma’s in aanraking.
 • Week van het Jonge Kind

  Kinderopvang organiseert de Week van het Jonge Kind. Dit evenement is al zeven jaar een begrip in de sector. Het is een mooi moment om ouders, buren, collega's, politici en kinderen te laten wat jullie doen voor het jonge kind en waarom dat van waarde is.
 • Wet Harmonisatie

  Met de harmonisatie kunnen ouders met kinderopvangtoeslag zowel in het kinderdagverblijf, een gastouder als de peuterspeelzaal terecht. De kwaliteit van peuterspeelzalen komt geheel in lijn te liggen met de kinderopvang.
 • Wet IKK

  De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) moet de kwaliteit in de kinderopvang verbeteren. De meeste kwaliteitsmaatregelen gaan in per 1 januari 2018.
 • Wet- en regelgeving

  De Wet Kinderopvang is bepalend voor de minumumkwaliteit van kinderopvang. Verder zijn er hygiëneregels, ventilatie-eisen, eisen m.b.t. speeltoestellen enzovoort.
 • Zorgenkinderen

  Zorgkinderen komen dankzij 'passende kinderopvang' steeds vaker in de reguliere kinderopvang terecht. Wat zijn de consequenties en uitdagingen van deze inclusieve opvang?
 • Welk thema mis je?
  Tip de redactie!