Pedagogiek

Pedagogiek
'Hoe meer gastouderbureaus

‘Hoe meer gastouderbureaus, hoe meer risico’

Minister Asscher is geen voorstander van gastouders in dienst van het gastouderbureau, zoals BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma onlangs voorstelde. In antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Paul Ulenbelt zegt Asscher dat een dergelijke dienstbetrekking de gastouderopvang alleen maar duurder maakt met alle gevolgen vandien. Ook laat hij zich kritisch uit over gastouders die bij meerdere bureaus zijn ingeschreven.

Over pedagogiek

Pedagogische keuzes in de kinderopvang

De vier pedagogische doelen van Marianne Riksen-Walraven vormen de basis van de kinderopvang. Maar daarmee is de branche er nog niet. Want waartoe dient de kinderopvang en hoe doe je dat: een goede pedagogische leefomgeving bieden aan het jonge kind en dat vaak in een wisselende groep? De Pedagogische kaders en het Pedagogisch curriculum geven houvast.

Lees meer

Uitgelicht congres

Masterclass Motiverende Gespreksvoering

Hotel de Reehorst

Congres Hot Topics in de Kinderopvang

Hotel de Reehorst

Masterclass Opvallend gedrag bij kinderen

Hotel de Reehorst

De Dag van de Pedagogisch Coach

Hotel de Reehorst