Arbeidsvoorwaarden

iedereen-met-bachelordiploma-kan-aan-de-slag-in-vlaamse-kinderopvang

Iedereen met bachelordiploma kan aan de slag in Vlaamse kinderopvang

Werk je als manager in de bouw, techniek of horeca? Grote kans dat je in België zonder omscholing aan de slag kan als ‘verantwoordelijke’ in de kinderopvang. Vanwege het nijpende personeelstekort staat daar de poort wagenwijd open om vanuit andere sectoren leidinggevenden te werven voor de kinderopvang. Maar is dat wel zo’n goed idee?
Kwaliteit Opvang

Gastouders, doe mee aan vervolg kwaliteitsonderzoek

In het najaar vindt de tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) plaats. De brancheorganisaties roepen gastouderbureaus die een uitnodiging krijgen voor deze steekproef op om hun gastouders te laten deelnemen.
Taal
1. Taaltraining Sardes.jpg

Taalcursus promoten voor kleine gemeenten

Binnenkort krijgen ook kleine gemeenten geld om taaltraining voor pm'ers op VVE-locaties te organiseren.
Taal
Taalniveau

Sardes ontwikkelt Kieswijzer voor taalbijscholing

Pedagogisch medewerkers die op VVE-groepen werken, kunnen dit jaar nog een taaltoets verwachten. Blijkt uit de toets dat pm’ers onder het vereiste niveau zitten, dan moeten ze bijscholing volgen. Sardes ontwikkelde in opdracht van het Ministerie van OCW kieswijzers waarmee gemeenten kunnen bepalen welke toets en welke cursus het meest aansluit bij de lokale situatie. Laag […]
Arbeidsvoorwaarden
Gratis VVE-workshops voor managers

Gratis VVE-workshops voor managers

Managers van kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en basisscholen mogen bij Sardes een gratis Vversterktraining volgen die ze meer inzicht geeft in hoe ze VVE kunnen implementeren in de organistie. Er is plek voor 5000 managers en vanaf 14 maart worden de trainingen door het hele land aangeboden. Alleen managers van de werkvloerHet aanbod bestaat uit een training van […]

VVE in de peuterspeelzaal

Startwijzer VVE Er zijn zes landelijk erkende VVE-programma’s. Welk programma past het beste bij jouw organisatie? M&O Groep ontwikkelde de Startwijzer. Op basis van antwoorden op allerlei vragen rolt er een passend advies uit voor een VVE-programma. VVE-Encyclopedie VVE, wie er nou precies voor verantwoordelijk en wat houdt het in? De VVE-Encyclopedie van SKV (Stichting Kinderopvang […]
Taalontwikkling & VVE

Taalontwikkling & VVE

VVE & Taalontwikkeling Waren het voorheen vooral peuterspeelzaalleidsters die zich bezighielden met taalstimulering en educatie van kinderen, nu is dit een belangrijk doel geworden van de hele kinderopvang. En dat is niet voor niets. Kinderen die met een taalachterstand aan hun lagere school beginnen, blijken die achterstand nooit meer in te halen. Zij hebben later minder […]

Over arbeidsvoorwaarden

Werken in de kinderopvang

Er werken ongeveer een kleine 100.000 mensen in de kinderopvang. Er zijn daarnaast ook nog ongeveer 31.000 zelfstandigen (gastouders). De kinderopvang werkt met een eigen cao. Daarin zijn zaken als verzuim, salariëring, tijdelijke of flexcontracten, taakgebonden uren en gezond werken belangrijke thema’s.

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden

Vakbonden, zoals FNV, zetten zich actief in voor de kinderopvang als fijne werkomgeving. Ook de twee brancheorganisaties zijn constant bezig met goed werkgeverschap. Daarnaast heeft FCB veel te bieden als het gaat om arbeidsvoorwaarden; denk aan gezond en veilig werken (werkdruk, risicomonitor), cijfers en onderzoek over de arbeidsmarkt in de kinderopvang, alles over scholing, loopbaan en het samenwerking met het beroepsonderwijs.

Werkdruk

Werkdruk is ook in de kinderopvang een hot item. De FNV doet hier regelmatig onderzoek  en in 2016 deed de SP onderzoek naar de werkdruk  en werkplezier. Daaruit bleek dat pm’ers veel van hun werk houden maar gefrustreerd raken door werkdruk, baanonzekerheid, administratieve rompslomp en wisselend beleid.

Personeel vinden

In de 2010 – 2015 verloren veel pedagogisch medewerkers hun baan vanwege de financiële crisis en bezuinigingen van de overheid. Veel organisaties gingen reorganiseren of zelfs failliet waardoor veel pm’ers op straat kwamen te staan. De populariteit van de opleiding pedagogisch werk nam sterk af door de sombere vooruitzichten. Inmiddels is de crisis achter de rug en zit de sector weer in een groeifase. Dat betekent onder meer dat het aantal vacatures voor pm’ers groeit. Doordat er nu veel minder pm’ers van de opleidingen af komen en bovendien de vraag groeit naar mbo-4 en hbo-krachten, is het lastig om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral in de Randstad en grote steden is het heel moeilijk om nieuw personeel te vinden.
Door de verandering in de bkr op de babygroepen is daar meer personeel nodig. De kinderopvang heeft inmiddels de hoogste vacaturegraad in Nederland. Sinds 2018 is het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang actief. De aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt is één van de hoofdactiviteiten.

Bkr verandert

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft gevolgen gehad voor de arbeidsvoorwaarden doordat de beroepskracht-kindratio verandert in de babygroepen en in de bso-groepen voor oudere kinderen. Daarnaast worden er ook hogere eisen gesteld aan de opleiding van pm’ers. Meer informatie hierover is te vinden in de themadossiers  Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en Beroepskracht-kindratio (bkr).