Arbeidsvoorwaarden

Gezonde Kinderopvang
1 Voedingseducatie.jpg

Miljoenen voor voedingseducatie

Staatssecretarissen Van Dam en Van Rijn trekken jaarlijks 5,7 miljoen euro uit voor voedseleducatie.
1 Gezonde houding kinderen.jpg

Meer aandacht voor gezonde houding kinderen

Een tabletnek, gameboyrug of een bochel; kinderen van 12 jaar oud lopen met de vreemdste klachten rond.
Motoriek.jpg

Beweegtips voor een betere motoriek

Kleuterjuf Lenie Hermans maakt vrolijke vlogs met beweegtips voor een betere motoriek.
Buitenspeeldag 2016.jpg

Doe mee aan de Buitenspeeldag 2016

Woensdag 8 juni is het Buitenspeeldag 2016, een initiatief van Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon.
Kinderopvangorganisaties zorgen dat er steevast beweging op het programma staat en werken samen met sportverenigingen of speciale sportbuurtcoaches.

Investeren in gezondheid kinderen werpt vruchten af

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt bijna alle Europese landen voor een snelle toename van overgewicht. Nederland is een uitzondering. Bij ons daalt het aantal mensen met overgewicht de komende jaren. Hoe dat kan? Onze focus op een gezonde leefstijl bij kinderen, lijkt te werken.
Het project zette de hele gemeente aan het werk. Horeca

Grootschalige aanpak overgewicht kinderen helpt

Kinderen worden steeds dikker, maar niet in een aantal Belgische gemeenten waar de afgelopen jaren een proef plaatsvond om obesitas bij kinderen terug te dringen. De hele gemeenschap, van kinderopvang tot horeca en sportclubs zette zich voor dit doel in. Met succes, blijkt na drie jaar. En dat is vrij uniek, zeggen Belgische wetenschappers.
Gezonde Kinderopvang
Buurtsportcoaches functioneren goed in de wijk

Buurtsportcoaches functioneren goed in de wijk

Minister van Volksgezondheid Edith Schippers is blij dat de buurtsportcoaches het goed doen in de wijk. Er zijn in totaal 2850 fulltime buurtsportcoaches actief in 378 gemeenten. Zij zorgen voor een sterke toename in het aanbod van sport- en beweegactiviteiten.
'Stop voorlichting voedselbedrijven in opvang en onderwijs'

‘Stop voorlichting voedselbedrijven in opvang en onderwijs’

Voorlichting over sport, bewegen en opruimen van de clown Ronald McDonald en een smeerdiploma van Blue Band: als het aan voedselorganisatie Foodwatch ligt, is dit binnenkort verboden in de kinderopvang en het onderwijs. Het neigt volgens de organisatie namelijk meer naar sluikreclame dan naar voorlichting. BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, is het helemaal eens met de kritiek van Foodwatch.
Advies artsen: maximaal 2 beeldschermuren per dag

Advies artsen: maximaal 2 beeldschermuren per dag

Buiten schooltijd zouden kinderen eigenlijk niet meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm moeten doorbrengen. Een uur voor bedtijd zijn gamen, televisie kijken of het gebruiken van een smartphone sowieso af te raden. Veel ouders weten hun kind in dat opzicht niet goed te begeleiden. Dat melden artsen in het weekblad Medisch Contact.
Twee zwemdiploma's: de verschillen

Twee zwemdiploma’s: de verschillen

De zwembond KNZB kondigde dinsdag in Den Haag aan een nieuwe zwemlesmethode te gaan gebruiken, SuperSpetters. Het huidige ZwemABC van het Nationaal Platform Zwembad hoeft namelijk niet de enige weg te zijn naar een zwemdiploma. De verschillen op een rijtje.

Over arbeidsvoorwaarden

Werken in de kinderopvang

Er werken ongeveer een kleine 100.000 mensen in de kinderopvang. Er zijn daarnaast ook nog ongeveer 31.000 zelfstandigen (gastouders). De kinderopvang werkt met een eigen cao. Daarin zijn zaken als verzuim, salariëring, tijdelijke of flexcontracten, taakgebonden uren en gezond werken belangrijke thema’s.

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden

Vakbonden, zoals FNV, zetten zich actief in voor de kinderopvang als fijne werkomgeving. Ook de twee brancheorganisaties zijn constant bezig met goed werkgeverschap. Daarnaast heeft FCB veel te bieden als het gaat om arbeidsvoorwaarden; denk aan gezond en veilig werken (werkdruk, risicomonitor), cijfers en onderzoek over de arbeidsmarkt in de kinderopvang, alles over scholing, loopbaan en het samenwerking met het beroepsonderwijs.

Werkdruk

Werkdruk is ook in de kinderopvang een hot item. De FNV doet hier regelmatig onderzoek  en in 2016 deed de SP onderzoek naar de werkdruk  en werkplezier. Daaruit bleek dat pm’ers veel van hun werk houden maar gefrustreerd raken door werkdruk, baanonzekerheid, administratieve rompslomp en wisselend beleid.

Personeel vinden

In de 2010 – 2015 verloren veel pedagogisch medewerkers hun baan vanwege de financiële crisis en bezuinigingen van de overheid. Veel organisaties gingen reorganiseren of zelfs failliet waardoor veel pm’ers op straat kwamen te staan. De populariteit van de opleiding pedagogisch werk nam sterk af door de sombere vooruitzichten. Inmiddels is de crisis achter de rug en zit de sector weer in een groeifase. Dat betekent onder meer dat het aantal vacatures voor pm’ers groeit. Doordat er nu veel minder pm’ers van de opleidingen af komen en bovendien de vraag groeit naar mbo-4 en hbo-krachten, is het lastig om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral in de Randstad en grote steden is het heel moeilijk om nieuw personeel te vinden.
Door de verandering in de bkr op de babygroepen is daar meer personeel nodig. De kinderopvang heeft inmiddels de hoogste vacaturegraad in Nederland. Sinds 2018 is het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang actief. De aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt is één van de hoofdactiviteiten.

Bkr verandert

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft gevolgen gehad voor de arbeidsvoorwaarden doordat de beroepskracht-kindratio verandert in de babygroepen en in de bso-groepen voor oudere kinderen. Daarnaast worden er ook hogere eisen gesteld aan de opleiding van pm’ers. Meer informatie hierover is te vinden in de themadossiers  Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en Beroepskracht-kindratio (bkr).