Arbeidsvoorwaarden

Dit is ModderDag 2018!

ModderDag viel dit jaar op een vrijdag, maar sommige kinderopvangorganisaties hebben er gewoon een hele ModderWeek van gemaakt. De foto's van kinderen die lekker met zand/modder en water spelen, soms heel vies worden en soms maar een beetje, stromen binnen. Bekijk dit vrolijke en zonovergoten foto-overzicht:
buitenspeeldagMichiel-Wijnbergh.jpg

Naar buiten tijdens 10e Buitenspeeldag

De nationale Buitenspeeldag wordt op 14 juni voor de tiende keer gehouden. Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op mee te helpen om van Nederland ‘één grote speelplek’ te maken.
Risicovol-spelen.jpg

Ouders willen risicovol spel, maar durven niet

Ouders willen wel dat hun kind risicovol speelt en zelf leert waar grenzen liggen, maar vinden dit in de praktijk lastig toe te passen.
Gezonde Kinderopvang
1Spelen.jpg

Kind ontdekt grens door risicovol spelen

Risicospel maakt kinderen zelfredzaam. Maar in de praktijk waarschuwen we kinderen dat ze vooral voorzichtig moeten spelen. Wat zijn de pluspunten van risicovol spelen?
Gezonde Kinderopvang
1 Rubberen tegels.jpg

‘Rubberen speeltegels bevatten ook giftige stoffen’

Niet alleen kunstgras, ook rubberen tegels bevatten giftige stoffen. Hiervoor waarschuwen twee hoogleraren toxicologie.
Kunstgras.jpg

Kinderopvang verbiedt spelen op kunstgras

Kinderopvangorganisaties die gebruikmaken van kunstgras, bijvoorbeeld sport-bso’s, nemen maatregelen.
Gezonde Kinderopvang
Schoolkinderen insmeren.jpg

KWF: Smeer ook bso-kinderen goed in

Niet alleen jonge kinderen, ook schoolgaande kinderen moeten deze week goed ingesmeerd worden.
1 Foto-overzicht Modderdag 2016.jpg

Foto’s van Modderdag 2016

Modderdag: daar kun je beter naar kijken. Zo was Modderdag 2016 in de kinderopvang.
Buitenspeeldag 2016.jpg

Doe mee aan de Buitenspeeldag 2016

Woensdag 8 juni is het Buitenspeeldag 2016, een initiatief van Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon.
Ouders
01 Segregatie buurt kinderen.jpg

Segregatie kinderen begint al op straat

Kinderen uit welgestelde gezinnen en kinderen van laagopgeleide ouders komen elkaar nauwelijks tegen.

Over arbeidsvoorwaarden

Werken in de kinderopvang

Er werken ongeveer een kleine 100.000 mensen in de kinderopvang. Er zijn daarnaast ook nog ongeveer 31.000 zelfstandigen (gastouders). De kinderopvang werkt met een eigen cao. Daarin zijn zaken als verzuim, salariëring, tijdelijke of flexcontracten, taakgebonden uren en gezond werken belangrijke thema’s.

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden

Vakbonden, zoals FNV, zetten zich actief in voor de kinderopvang als fijne werkomgeving. Ook de twee brancheorganisaties zijn constant bezig met goed werkgeverschap. Daarnaast heeft FCB veel te bieden als het gaat om arbeidsvoorwaarden; denk aan gezond en veilig werken (werkdruk, risicomonitor), cijfers en onderzoek over de arbeidsmarkt in de kinderopvang, alles over scholing, loopbaan en het samenwerking met het beroepsonderwijs.

Werkdruk

Werkdruk is ook in de kinderopvang een hot item. De FNV doet hier regelmatig onderzoek  en in 2016 deed de SP onderzoek naar de werkdruk  en werkplezier. Daaruit bleek dat pm’ers veel van hun werk houden maar gefrustreerd raken door werkdruk, baanonzekerheid, administratieve rompslomp en wisselend beleid.

Personeel vinden

In de 2010 – 2015 verloren veel pedagogisch medewerkers hun baan vanwege de financiële crisis en bezuinigingen van de overheid. Veel organisaties gingen reorganiseren of zelfs failliet waardoor veel pm’ers op straat kwamen te staan. De populariteit van de opleiding pedagogisch werk nam sterk af door de sombere vooruitzichten. Inmiddels is de crisis achter de rug en zit de sector weer in een groeifase. Dat betekent onder meer dat het aantal vacatures voor pm’ers groeit. Doordat er nu veel minder pm’ers van de opleidingen af komen en bovendien de vraag groeit naar mbo-4 en hbo-krachten, is het lastig om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral in de Randstad en grote steden is het heel moeilijk om nieuw personeel te vinden.
Door de verandering in de bkr op de babygroepen is daar meer personeel nodig. De kinderopvang heeft inmiddels de hoogste vacaturegraad in Nederland. Sinds 2018 is het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang actief. De aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt is één van de hoofdactiviteiten.

Bkr verandert

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft gevolgen gehad voor de arbeidsvoorwaarden doordat de beroepskracht-kindratio verandert in de babygroepen en in de bso-groepen voor oudere kinderen. Daarnaast worden er ook hogere eisen gesteld aan de opleiding van pm’ers. Meer informatie hierover is te vinden in de themadossiers  Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en Beroepskracht-kindratio (bkr).