Management kinderopvang magazine nr. 3, 2017

  In dit nummer aandacht voor de wet IKK: bent u al in actie gekomen? Verder: de effecten van het PACT-project, BKK-directeur Betsy van de Grift over het pedagogisch curriculum en handelinsgverlegenheid bij de aanpak en het signaleren van kindermishandeling.

  Inclusie van kinderen

  Een sterker netwerk, toegenomen competentie van pedagogisch medewerkers en leerkrachten, meer zelfvertrouwen: dat zijn enkele uitkomsten uit het onderzoek naar het effect van PACT. Maar vooral helpt PACT de doelstelling te realiseren: inclusie van alle kinderen.

  Meer geld

  Vier keer in twee jaar tijd was ik met mijn jongste dochter bij de eerste hulp. Vier keer een gebroken pols. ‘Eigenlijk zou ik aan kindermishandeling moeten denken’, zei de arts. Maar klaarblijkelijk deed hij dat niet, want hij stelde mij verder geen vragen.

  Subsidie volgt kind

  Nog een half jaar en het peuterspeelzaalwerk moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. In deze driedelige serie laten we zien welke keuzes gemeenten in samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang maken en welke lessen hieruit te trekken zijn. Deel 3: Eindhoven en Arnhem geven ouders keuzevrijheid met de aanpak ‘subsidie volgt kind’.

  Het pedagogisch curriculum

  Wat voegt een pedagogisch curriculum toe aan de pedagogische kaders en het pedagogisch beleidsplan? ‘Het curriculum is de bron ervoor’, zegt BKK-directeur Betsy van de Grift. Wat kwaliteit in de kinderopvang is, wordt duidelijk aan de hand van de standaarden uit het pedagogisch curriculum.

  ‘Gratis voorschool is de toekomst’

  Elk kind moet dezelfde kansen krijgen. Daarom subsidieert Harlingen al jaren de voorscholen in haar gemeente, zodat kinderen gratis twee dagdelen voorschool kunnen krijgen. IKC Sint Michaël, die net de deuren van een speciaal integraal kindcentrum voor nul- tot zesjarigen heeft geopend, staat daar helemaal achter. ‘Gratis voorschool is de toekomst’, zegt directeur Tineke Geertsma (61).

  IKK: Kom in actie!

  De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel Innovatie en kwaliteit kinderopvang. De Eerste Kamer heeft het voorstel inmiddels in behandeling, waarna definitieve wetgeving volgt. Per 2018 wordt al een deel van de maatregelen van kracht. Bent u al in actie gekomen?

  ‘Wij vullen groen zo breed mogelijk in’

  Hoe breng je enthousiasme voor de natuur over op kinderen? De houding van de pm’ers is cruciaal, maar ook het aanstellen van een groene ambassadeur doet veel goeds. Inspiratie komt vaak van bijzondere best practices. ‘Wij werken naar Scandinavisch voorbeeld.’

  Vijf vragen aan: llse Raasing

  Ilse Raasing (53) is directeur van Stichting Kinderopvang Waterland in de gelijknamige landelijke Noord-Hollandse regio. Zeventig medewerkers vangen zo’n 750 kinderen per week op in zeven kinderdagverblijven, bso’s en peuterspeelzalen in Monnickendam, Broek in Waterland en Marken.

  Goede relatie tussen ouder en pm’ers belangrijk

  Als de relatie tussen ouders en medewerkers van de kinderopvang beter is, zijn de uitkomsten voor kinderen positiever: kinderen vinden het leuker om naar de kinderopvang te gaan, voelen zich meer op hun gemak op de groep en hebben meer contact met andere kinderen. Promovenda Melissa Verhoef licht toe.

  Opzeggen na wendag

  De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus.

  Op weg naar een unieke positie in de markt

  Wat maakt u anders dan andere aanbieders? Wat kunt u doen om een heel eigen markt te creëren? In een reeks van vijf artikelen laat bestuurs- en bedrijfskundige Ronald van Rooden u op een andere manier kijken naar uw markt en uw eigen organisatie. Zeven stappen die u kunt zetten om te komen tot uw eigen, unieke positie in de kinderopvang. Deze maand stap 1: Waar staat u nu?

  Hoofddoek verbieden

  Onlangs oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘het Hof’) dat een werkgever het dragen van een hoofddoek mocht verbieden. Wat betekent dit voor de kinderopvang?

  Handelingsverlegenheid

  Pedagogisch medewerkers hebben een unieke kans om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en te helpen stoppen. Maar vaak ervaren pedagogisch medewerkers belemmeringen die hun handelen in de weg kunnen staan. In dit artikel een aantal tips om deze handelingsverlegenheid bij pedagogisch medewerkers te helpen verminderen.

  Invoeren en uitstellen

  Vandaag was ik op de opening van de Week van het Jonge Kind, waar de directeur Kinderopvang nog eens de nieuwe kwaliteitsmaatregelen op een rijtje zette. Het lijkt voor BOinK – en ongetwijfeld ook voor BK, BMK, SWN en FNV – alweer een hele tijd geleden dat we tot een akkoord kwamen.

  Leerfabriek voor stagiaires

  In het IKC-lab van De IJsselhof in Zwolle doen mbo- en hbo-studenten samen ervaring op. Stagiaires uit allerlei studierichtingen hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden. ‘Ik zie ze alleen maar stralen.’

  Voeding en opvoeding

  Er is meer en meer aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl nu wereldwijd steeds duidelijker zichtbaar wordt hoeveel jonge kinderen ongezond opgroeien met te veel eten en te weinig beweging. Veel onderzoekers kijken daarom ook naar wat de kinderopvang als professioneel opvoedmilieu hier kan betekenen.

  Inrichten met beleid

  In de tiendelige serie De Babyspecialist haken we in op alle facetten die komen kijken bij het werken met de allerkleinsten in de kinderopvang. Dit is aflevering 9: over het inrichten van de ruimte van de babyopvang.