Management kinderopvang magazine nr. 6, 2017

  Het afschaffen van ‘het gelijkwaardig alternatief’ valt rauw op het dak van enkele kinderopvangorganisaties. Zij vertellen hun verhaal. Verder een interview met Constance Jacobson over het belang van permanente educatie en een uitgebreid verhaal over antroposofische kinderopvang.

  Gelijkwaardig alternatief vervalt per 2018

  Vanaf 1 januari 2018 mogen kinderopvanglocaties niet meer afwijken van de regels onder de noemer ‘gelijkwaardig alternatief’. Voor ruim 70 kinderdagverblijven en bso’s heeft dit grote gevolgen.

  Permanente educatie: Van levensbelang voor de sector

  Permanente educatie is van levensbelang voor de hele sector, vinden betrokkenen bij het PEPP-project dat onlangs werd opgeleverd. Wat heb je aan PEPP?

  De wereld verandert, een beetje

  ‘De wereld verandert steeds sneller.’ Googel op deze zin en je krijgt 448.000 hits. Menig krantenartikel begint ermee. En talloze trainers en goeroes op talloze congressen beginnen zo hun praatje om hun bijdrage een gevoel van urgentie te geven. Mensen wordt wakker, want niets is straks meer hetzelfde.

  Problematisch kind

  De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus.

  ‘Beroepsvereniging betekent professionaliteit’

  Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor werkgevers is het belangrijk dat er nu een beroepsvereniging is voor de pedagogisch professional. Dat zegt Jos van Bussel, coördinator van de nieuwe beroepsvereniging PPINK. Een van de speerpunten van PPINK is het realiseren van een kwaliteitsregister voor medewerkers.

  Antroposofische kinderopvang groeit

  Met de populariteit van de vrijescholen groeit de antroposofische kinderopvang. Ook onder niet-antroposofische ouders. Er is inmiddels een vereniging van antroposofische kinderopvang, en volgend jaar start een speciale vakopleiding.

  ‘Kinderen leren hier ook met hun rechterbrein’

  Een handjevol koeien, schapen, konijnen, een geit, een moestuin en zevenduizend vierkante meter buitenruimte. Op het eerste gezicht lijkt Kindercentrum de Buitenhoeve in het Overijsselse Eesveen gewoon een leuke boerderijopvang. Toch zit er veel meer achter. Initiatiefnemer en pedagoog Linda Hollink (39) wil de onderzoekende houding van kinderen stimuleren en zorgen dat zij zich tot betere, creatievere mensen ontwikkelen. Ze is ook een school begonnen en heeft nog veel grotere ambities.

  Verbeter de babyopvang: Keep calm!

  Nathalie Camacho en Sanne Bosmans (van pedagogisch adviesbureau Forsa) zien veel hardwerkende medewerkers vanuit hun passie werken in de babyopvang. De ambitieuze manager of pedagogisch coach doet er alles aan om te zorgen dat de opvang kwalitatief hoog is. Maar: hard werken heeft ook vele nadelen. Volgens hen verbeteren we de babyopvang door eerst te beginnen met ‘niets’ doen.

  Vijf vrije vragen aan: Johan Bosters

  Hij is een ondernemer pur sang. Johan Bosters (46) had ooit met Toerdeloo Kinderopvang 26 kinderopvanglocaties in West-Brabant. In de crisistijd heeft hij echt alles meegemaakt: samenwerkingsprojecten, fusiepogingen, een faillissement en een doorstart. Nu focust hij op een sterke eenpitter: Le Garage Kinderopvang in Bergen op Zoom, en dat bevalt goed.

  Waarin bent u anders? Het perspectief van de klant

  Wat maakt u anders dan andere aanbieders? Wat kunt u doen om een heel eigen markt te creëren? In een reeks van vijf artikelen laat bestuurs- en bedrijfskundige Ronald van Rooden u op een andere manier kijken naar uw markt en uw eigen organisatie. Zeven stappen die u kunt zetten om te komen tot uw eigen, unieke positie in de kinderopvang. Deze maand stap 5 en stap 6: de invulling van uw nieuwe strategie en het wegnemen van blokkades voor de klant.

  Gezond eten aanleren

  Wie jong went aan gezond en gevarieerd eten, houdt dat ook als volwassene makkelijker vol. Maar over wat precies gezond eten is, heeft tegenwoordig iedereen een mening. Gezonde Voeding is daarom een van de thema’s van Gezonde Kinderopvang. ‘De kinderopvangsector is de ideale omgeving om met dit onderwerp aan de slag te gaan.’

  IKC één dak nodig?

  Jaap Tulp en Jessie Vogelsangs hebben samen jarenlange werkervaring in kinderopvang, welzijn en primair onderwijs. Bij onze opdrachten werken we aan een (ped)agogisch goede dienstverlening op het snijvlak van bedrijfsvoering en wet- en regelgeving. Vandaar ons bedrijfsmotto: ‘Met ziel en zakelijkheid voor onderwijs en kinderopvang’. We hebben onze krachten gebundeld in bureau Helder & van Pas. De missie van Helder & van Pas is gelegen in haar naam: ondersteuning en advies op basis van informatie die begrijpelijk, eenduidig, praktisch en to the point is.

  Toneelstuk over ontwikkeling IKC: ‘Vaak zijn de ergernissen lachwekkend’

  Natuurlijk vinden we een IKC allemaal best een goed idee. Maar: waarom krijgen pm’ers eigenlijk een veel groter kerstpakket dan leerkrachten? En wie beslist over de inkoop van de koffiemokken? Bij de ontwikkeling van een IKC zijn hindernissen en ergernissen aan de orde van de dag. Stichting Hoera Kindercentra zet in het toneelstuk De Zweethut op de planken wat directeur Rudie Peeters beschrijft als ‘het gedoe naar een IKC toe’. Een eyeopener.

  Leeftijdsdiscriminatie?

  Volgens het College voor de Rechten van de Mens discrimineerde Hays B.V. een 48-jarige werknemer door te werven voor de functie van jurist met 3 tot 6 jaar werkervaring. Wat betekent dit voor de kinderopvang?

  De pedagogische kwaliteit gemeten

  Het landelijke onderzoek naar pedagogische kwaliteit wordt sinds dit jaar uitgevoerd door andere partijen dan het NCKO, te weten een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. Wat betekent dat voor de kinderopvangcentra?

  Wie, wat, waar?

  De convenantpartijen waren het er unaniem over eens dat alleen de zogenaamd harde maatregelen zoals verandering van de beroepskracht-kindratio lang niet toereikend zijn om het beoogde doel te bereiken.

  Met een grote K

  Kunst in de kinderopvang neemt stress weg bij kleuters. Dit is de uitkomst van een wetenschappelijke studie die recent is verschenen in het gezaghebbende tijdschrift Child Development.