Management kinderopvang magazine nr. 5, 2018

  Personeelstekort is inmiddels geen probleem meer van de alleen de Randstad. Maar in Amsterdam is al wel een actieplan opgesteld, in samenwerking met de gemeente, om meer mensen naar de kinderopvang te leiden. Verder in dit nummer aandacht voor ‘het nieuwe toezicht’ en een initiatief van kinderopvangorganisatie Mundo voor opvang in het wijkcentrum (voor mensen van 0-100 jaar).

  ‘Waar blijft de dialoog?’

  Met IKK verandert ook het toezicht. Tenminste, dat was het idee. Maar in veel regio's merken managers nog weinig van een dialoog met de toezichthouder. En de afvinklijstjes die verleden tijd zouden zijn, lijken juist langer dan ooit. 'Maar,' pareert GGD GHOR Nederland, 'het idee dat "iets niet mag van de GGD" is hardnekkig.'

  Column – Ruimte voor mbo 2

  In de kinderopvang is grote vraag naar meer handen. Tegelijkertijd is er een overschot aan MBO 2-verzorgenden. Waarom wordt in de kinderopvang dan toch nog weinig gewerkt met groepshulpen, vraagt Astrid van de Weijenberg zich af.

  Amsterdams actieplan voor personeelstekort

  Met een eigen actieplan wil de Amsterdamse kinderopvang- branche samen met de gemeente en opleiders werken aan een oplossing voor de toenemende arbeidskrapte in de hoofdstad. Actie en praktisch denken is nu geboden.

  Regels, regels, regels

  Regels, regels, regels: de kinderopvang zit er vol mee. Terwijl de IKK juist regeldruk moest verminderen. Maar niet alleen de nieuwe bkr levert stress. Er zijn nog veel meer onzinnige regels. Management Kinderopvang zet een aantal op een rij.

  Boven het maaiveld: ‘We willen de ouder ontzorgen’

  Kinder Service Hotels; de naam zegt het al. Op elke vestiging van KSH word je als ouder ontvangen door een vestigingsmanager en een pm'er/gastvrouw die een kop koffie aanbiedt, en eventueel ook nog je boodschappen heeft klaarstaan als je 's middags je kind ophaalt. 'We willen de ouder ontzorgen', zegt general manager Jacqueline Perotti (56). Kinderopvang met hotelservice, geleverd door medewerkers met een opleiding van de eigen KSH Academy.

  Column – Geen paniek!

  De toezichthouder staat voor de deur… Een veel besproken item in onze branche: de GGD-inspectie. Iets waar jij, als locatieverantwoordelijke, maar ook zeer zeker jouw pedagogisch medewerkers mee te maken hebben.

  Een faire kostprijs

  Hoe bereken je een goede kostprijs voor peuter- opvang? Door de Wet harmonisatie kinderopvang en de Wet IKK is het er niet simpeler op geworden. Gemeenten worstelen hiermee. Een inkijkje hoe een reële kostprijs tot stand gebracht wordt.

  Het eerste kindcentrum 0-100 jaar

  Stralend kijkt Mundo-directeur Monique Dongelmans me aan. 'Er is een droom uitgekomen', zegt ze. Met het wijkcentrum 'de Buurvrouw' in Rotterdam heeft ze iets unieks neergezet. Een wijkcentrum waarin buitenschoolse opvang, café, theater en nog veel meer onder één dak zitten. 'En het loopt als een dolle.'

  Column – Impasse over de bkr

  Het actuele onderwerp in de kinderopvang is de nieuwe beroepskracht-kindratio op de babygroep. Maar is dit haalbaar in de praktijk? Peter van Zijl zoekt creatieve oplossingen.

  Kinderopvang als vindplaats

  Vanaf volgend jaar moeten kinderopvangorganisaties gaan werken met een eigen afwegingskader bij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voortaan moeten professionals bij acuut of structureel onveilige situaties altijd een melding doen bij Veilig Thuis. Een werkgroep boog zich over de vraag: hoe gaan we dat afwegingskader voor de kinderopvang vormgeven?

  Nieuwe professionals uit eigen stal

  Steeds meer organisaties beginnen een eigen opleiding met hulp van een roc, hbo of andere opleider. Om nieuw personeel te vinden, om een kwaliteitsvisie over te brengen of om in nieuwe functies te kunnen voorzien. 'Ik zie het als professionalisering van de sector.'

  Compensatie transitievergoeding

  Heeft u te maken met langdurig zieke werknemers? Houdt u ook weleens een dienstverband slapend om te voorkomen dat u na twee jaar ziekte ook nog een transitievergoeding moet betalen? Naar verwachting komt er per 1 april 2020 een compensatieregeling als er na twee jaar ziekte een transitievergoeding is betaald. De Tweede Kamer heeft op 5 juli jl. ingestemd met het wetsvoorstel Ontwerpregeling compensatie transitievergoeding.

  ‘Breng kinderen vijf korte dagen in de week’

  Hoe ziet jouw ideale kinderopvang eruit? Kinderopvangpedagoog Kok van der Meer schetst een beeld op een aan haar afscheid gewijd symposium. Vijf kortere dagen kinderopvang, meer ambulante uren voor pedagogisch medewerkers, een kwalitatief hoogwaardige omgeving.

  Column – De Arena

  Al enige tijd laait de discussie over de afnemende vaccinatiegraad op. Gjalt Jellesma bespreekt wie aan zet is: de kinderopvang of de overheid?

  Managers aan het woord

  Vijf vrije vragen aan: Mark Siep

  Plukkebol Kinderopvang in Delft is een echte familieonderneming. Mark Siep (43) en zijn partner Rob Vullings hebben het bedrijf overgenomen van Marks ouders en tante. Het bestaat nu 30 jaar, telt 3 locaties, 70 medewerkers en 500 kinderen, maar de visie van moeder Anja Siep en tante Maria Arsenie is overeind gebleven.

  Column – Ziek? ik zeg niks!

  Veel medewerkers in de kinderopvang zijn vrienden van elkaar. Maar dit maakt het soms lastig om je aan de regels te houden, beschrijft Ilse Raasing.