Management kinderopvang magazine nr. 1, 2017

  Twee interviews in dit eerste nummer van 2017: met de nieuwe voorzitter van de Brancheorganisatie Felix Rottenberg én met Gijs van Rozendaal van Kindcentra 2020. Verder nog een artikel over het project Gezonde Kinderopvang en hoe je zorgt dat deze werk- en denkwijze beklijft binnen de organisatie.

  Felix Rottenberg

  Naar een flexibele kennis- en netwerkorganisatie

  Hij kwam binnen als voorzitter van Team Toekomst en is ten tijde van het interview alweer ruim een half jaar in functie als voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Na een hectische week met veel publiciteit over het al dan niet verplicht melden van vaccinaties en het omstreden artikel in de Volkskrant, weet Felix Rottenberg als geen ander dat hij in een roerige sector is terechtgekomen. Een gesprek in een Amsterdams café over zijn visie op de kinderopvang en de hernieuwde Brancheorganisatie Kinderopvang.

  ‘Zoek de grens op’

  Organisaties in de jeugdhulp, het onderwijs en de kinderopvang experimenteren al een tijdje met samenwerkingsvormen. Hoewel dat veel moois oplevert, gaat het niet vanzelf. Enkele tips van bestuurders over hoe de obstakels te overwinnen. ‘Durf buiten de paden te lopen.’

  Lingeriebonnen

  Toekomstige studenten geneeskunde moeten aan de Erasmus Universiteit tegenwoordig een integriteitstest doen, om te zorgen dat er nooit meer botte, ongeïnteresseerde artsen aan het bed staan. De ‘horktest’ wordt het wel genoemd.

  Er is beperkte financiële ruimte voor aanvraag van nieuwe borgstellingen

  De Wet DBA opgeschort!

  De nieuwe Wet DBA bleek in de praktijk zoveel vragen en onzekerheden op te roepen, dat staatssecretaris Wiebes besloten heeft om de handhaving van de wet op te schorten. Wat zijn de gevolgen en hoe gaat het nu verder?

  Geslaagde lobby van de kinderopvang

  Een goede politieke lobby voeren, de mensen achter Kindcentra 2020 is dat gelukt. Met als resultaat: een plekje in bijna alle verkiezingsprogramma’s. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Een gesprek met voorzitter Gijs van Rozendaal.

  Babyopvang nieuwe stijl

  De babygroep staat voor grote veranderingen. Er zijn kinderopvangorganisaties die eerder hebben geanticipeerd op veranderingen op de babygroep. Een voorbeeld is Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH). Met de Baby Sensi-groepen werken zij al toe naar de eisen die straks gaan gelden voor babygroepen.

  Werken aan Gezonde Kinderopvang

  Het project Gezonde Kinderopvang slaat aan: de training tot coach Gezonde Kinderopvang was in no-time vol. Het draagvlak onder alle betrokkenen – zowel kinderopvangorganisaties als kennisinstituten – is groot. Maar hoe zorg je ervoor dat de nieuwe manier van werken ook beklijft?

  ‘Aan een papieren visie heb je niets’

  In de nieuwe serie ‘Boven het maaiveld’ het groenehuis in Uden. De begrippen gezondheid, natuur en duurzaamheid worden daar ook echt waargemaakt. Eigenaar Laurien Voss-Hanegraaf (47) heeft in enkele jaren tijd een opmerkelijk kindercentrum neergezet en doet geen enkele concessie aan kwaliteit. ‘Ik kies voor hoogwaardige kinderopvang en leg de lat hoog.’

  Het IKC-lab: Co-creatie ultimo forma

  In het vorige nummer van Management Kinderopvang besteedden wij al aandacht aan het IKC-lab als inspirerende werkvorm voor IKC-ontwikkeling. In dit artikel een verdere uitwerking van dit concept, aangevuld met een voorbeeld uit de praktijk.

  Peuterwerk en kinderopvang blijven gescheiden

  Over minder dan een jaar gaan de eisen voor harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk in. In deze driedelige serie laten we zien welke keuzes gemeenten in samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang maken, en welke lessen hieruit te trekken zijn. Deel 1: Dordrecht en Velsen houden peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gescheiden.

  De glazen bol

  2017 wordt voor de kinderopvang een spannend jaar. Er komt een nieuw kwaliteitsstelsel, een nieuwe financiering en een nieuwe vorm van toezicht.

  Dilemma’s van het kleuteronderwijs

  Iedereen is het erover eens dat kleuteronderwijs moet aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Maar hoe doe je dat? Daar bestaan verschillende ideeën over. Twee basisschooldirecteuren vertellen over hoe zij het kleuteronderwijs vormgeven.

  Klachtenloket; ook voor ondernemers

  Het Klachtenloket Kinderopvang is er voor ouders, oudercommissies en houders, voor bemiddeling, mediation en voor vragen en advies. Sinds dit jaar is er één landelijk Klachtenloket Kinderopvang. Hoe werkt dat?

  Geschil.jpg

  In het gezicht gekrabt

  De consument klaagt over de behandeling van haar dochter die, volgens haar door nalatigheid van de ondernemer, door een ander kindje in het gezicht is gekrabd.

  Gelukkig onderzoeksjaar

  In dit nieuwe jaar blik ik graag nog even terug op 2016. In het afgelopen jaar zijn er naar ruwe schatting ruim driehonderd wetenschappelijke studies naar de kinderopvang verschenen in het gezaghebbende Web of Science. Dit is het aantal publicaties dat je vindt als je in deze database zoekt op ‘childcare’ en ‘2016’.

  Kleine organisaties extra gedupeerd door IKK

  Het water staat kleine kinderopvangondernemers aan de lippen. Oorzaak: de IKK-maatregelen die voor een deel van de kleine ondernemers praktisch onuitvoerbaar zijn. ‘Ik kan door IKK mijn eigen koers niet meer varen. Dit gaat mijn bedrijf de kop kosten.’