Arbeidsvoorwaarden

Wat vinden pm’ers van FNV-acties? ‘Loonsverhoging hoeft van mij niet’

Vakbond FNV is niet tevreden met het cao-aanbod van de werkgevers en dreigt met acties. Uit de reacties op de Facebook-pagina van Kinderopvang totaal blijkt dat voor veel pm'ers de werkdruk belangrijker is dan het salaris. En er zijn kritische vragen over de stemming onder de FNV-leden, die de vakbond niet wegneemt.
Arbeidsvoorwaarden

Actiedag FNV: eerste stakingsdag wordt 30 juni

De actiebijeenkomst van de FNV voor stakingen in de kinderopvang stond in het teken van de werkdruk. Over de looneis van 5 procent werd niets gezegd. Aanwezigen en kijkers naar de livestream konden zich aanmelden voor de stakingen, waarvan de eerste op dinsdag 30 juni zal plaatsvinden.
Arbeidsvoorwaarden

Gjalt Jellesma: ‘Werken in de kinderopvang moet aantrekkelijk blijven’

BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma waagt zich niet aan een standpunt in het conflict tussen werkgevers en werknemers over de cao-onderhandelingen. Maar hij wijst er wel op dat de arbeidsmarktpositie van pm'ers goed moet blijven. 'Onderschat niet de zuigkracht uit de zorg, die vergrijst en waar veel werk is te vinden.'
Arbeidsvoorwaarden

Cao: ‘Gebrek aan persoonlijk contact brak onderhandelaars op’

Het overleg over een nieuwe cao in de kinderopvang verliep de afgelopen maanden steeds stroever. Een gebrek aan persoonlijk contact brak de onderhandelaars op. Een van de oorzaken was dat het overleg vanwege de coronamaatregelen via beeldbellen verliep.
Arbeidsvoorwaarden

Cao-onderhandelingen: dit is het eindbod van BK en BMK

Een loonstijging van 3,5 procent over anderhalf jaar. Een verhoging van de eindejaarsuitkering wijziging van de jaarurensystematiek. Een verhoging van het aantal niet-groepsgebonden uren. Een onderzoek naar verschillende roostersystemen. Dat zijn enkele van de belangrijkste punten in het eindbod van de werkgeversorganisaties BK en BMK.
Arbeidsvoorwaarden

BK is ‘bezorgd en verontrust’ over stakingsplannen FNV

Werkgeversvereniging BK reageert met verbazing op de actieplannen van de FNV. De vakbond liet weten woensdag 23 juni met estafette-stakingen te beginnen omdat de werkgevers niet zijn ingegaan op het ultimatum dat op 14 juni afliep.
Arbeidsvoorwaarden

BVOK distantieert zich van FNV-ultimatum cao-onderhandelingen

Werkgeversvereniging BVOK neemt afstand van het ultimatum dat vakbond FNV aan de andere werkgeversorganisaties BK en BMK heeft gesteld. De FNV dreigt met acties als de werkgevers niet per 14 juni aan de eisen van de bond voldoen, maar de BVOK heeft een eigen cao-voorstel gedaan waar door de vakbonden niet op is gereageerd. 

Werkgevers zijn ‘verbaasd’ over ultimatum FNV en dreigende stakingen

Werkgeversorganisaties BK en BMK zijn verbaasd over 'het plotselinge ultimatum' van vakbond FNV waarmee zij tijdens de cao-onderhandelingen zijn geconfronteerd. De FNV dreigt met stakingen, terwijl BK en BMK van mening zijn dat ze gezien de omstandigheden een goed voorstel hebben gedaan, zeker in vergelijking met andere cao's.
fnv-stelt-cao-ultimatum-mogelijk-stakingen-in-de-kinderopvang

FNV stelt cao-ultimatum: ‘Mogelijk stakingen in de kinderopvang’

Medewerkers in de kinderopvang die lid zijn van de FNV hebben massaal tégen het cao-eindbod van de werkgevers gestemd. FNV heeft de werkgevers een ultimatum gegeven: wanneer werkgeversorganisaties BK, BMK en BVOK voor maandag 14 juni niet akkoord gaan met de cao-eisen van werknemers kan dit leiden tot stakingen.

BVOK wil apart cao-akkoord voor kleine ondernemers met steun CNV

Werkgeversorganisatie BVOK vindt dat in de cao-onderhandelingen de belangen van kleine ondernemers te weinig aan bod komen. De BVOK komt daarom met een eigen voorstel 'waarin werknemers prioriteit krijgen en de kosten beperkt blijven'. Vakbond CNV is benaderd om hieraan mee te werken.

Over arbeidsvoorwaarden

Werken in de kinderopvang

Er werken ongeveer een kleine 100.000 mensen in de kinderopvang. Er zijn daarnaast ook nog ongeveer 31.000 zelfstandigen (gastouders). De kinderopvang werkt met een eigen cao. Daarin zijn zaken als verzuim, salariëring, tijdelijke of flexcontracten, taakgebonden uren en gezond werken belangrijke thema’s.

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden

Vakbonden, zoals FNV, zetten zich actief in voor de kinderopvang als fijne werkomgeving. Ook de twee brancheorganisaties zijn constant bezig met goed werkgeverschap. Daarnaast heeft FCB veel te bieden als het gaat om arbeidsvoorwaarden; denk aan gezond en veilig werken (werkdruk, risicomonitor), cijfers en onderzoek over de arbeidsmarkt in de kinderopvang, alles over scholing, loopbaan en het samenwerking met het beroepsonderwijs.

Werkdruk

Werkdruk is ook in de kinderopvang een hot item. De FNV doet hier regelmatig onderzoek  en in 2016 deed de SP onderzoek naar de werkdruk  en werkplezier. Daaruit bleek dat pm’ers veel van hun werk houden maar gefrustreerd raken door werkdruk, baanonzekerheid, administratieve rompslomp en wisselend beleid.

Personeel vinden

In de 2010 – 2015 verloren veel pedagogisch medewerkers hun baan vanwege de financiële crisis en bezuinigingen van de overheid. Veel organisaties gingen reorganiseren of zelfs failliet waardoor veel pm’ers op straat kwamen te staan. De populariteit van de opleiding pedagogisch werk nam sterk af door de sombere vooruitzichten. Inmiddels is de crisis achter de rug en zit de sector weer in een groeifase. Dat betekent onder meer dat het aantal vacatures voor pm’ers groeit. Doordat er nu veel minder pm’ers van de opleidingen af komen en bovendien de vraag groeit naar mbo-4 en hbo-krachten, is het lastig om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral in de Randstad en grote steden is het heel moeilijk om nieuw personeel te vinden.
Door de verandering in de bkr op de babygroepen is daar meer personeel nodig. De kinderopvang heeft inmiddels de hoogste vacaturegraad in Nederland. Sinds 2018 is het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang actief. De aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt is één van de hoofdactiviteiten.

Bkr verandert

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft gevolgen gehad voor de arbeidsvoorwaarden doordat de beroepskracht-kindratio verandert in de babygroepen en in de bso-groepen voor oudere kinderen. Daarnaast worden er ook hogere eisen gesteld aan de opleiding van pm’ers. Meer informatie hierover is te vinden in de themadossiers  Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en Beroepskracht-kindratio (bkr).

Uitgelicht congres

Jaarcongres Management Kinderopvang 2021