Arbeidsvoorwaarden

Henk Strating: ‘Stakingen zullen weinig invloed hebben op cao’

Twintig jaar geleden was hij zelf cao-onderhandelaar in de kinderopvang. Nu slaat Henk Strating als onafhankelijk cao-adviseur de recente ontwikkelingen met een lichte verbazing gade. Hij ziet onder meer een aantal positieve ontwikkelingen in het eigen cao-akkoord van BVOK en vakbond LBV.
Arbeidsvoorwaarden

Meldpunt naleving CAO Kinderopvang van start

Als werknemers in de kinderopvang klachten hebben over de naleving van de huidige cao, dan kunnen ze terecht bij het nieuwe meldpunt CAO Kinderopvang. Ook werkgevers kunnen een melding doen.
Arbeidsvoorwaarden
bvok-vecht-avv-procedure-cao-kinderopvang-aan

BVOK vecht avv-procedure Cao kinderopvang aan

De nieuwe cao Kinderopvang, vanuit een akkoord tussen branchepartijen BK, BMK en CNV, is nog altijd niet algemeen verbindend verklaard (avv) door het ministerie van SZW. De BVOK en LBV hebben hun bedenkingen ingediend en willen dat avv wordt geweigerd.
Arbeidsvoorwaarden

FNV verwacht 4.000 stakers op het Malieveld

Naar verwachting leggen 4.000 medewerkers van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en de VVE hun werk neer om te demonstreren op het Malieveld in Den Haag op dinsdag 14 september. In totaal wordt bij 660 kinderopvanglocaties verspreid over het land gestaakt. Ook komen er stakers bijeen in Assen en Weert, meldt vakbond FNV.
Arbeidsvoorwaarden
we-blijven-staken-tot-werknemers-echt-gehoord-worden

Branchepartijen niet in gesprek met FNV op stakingsdag 14 september

Branchepartijen BK en BMK zijn uitgenodigd door de FNV om tijdens de aangekondigde stakingsdag van 14 september in gesprek te gaan op het Malieveld in Den Haag. Zij laten echter weten dit niet de juiste tijd en plek te vinden. Een eerste gesprek met de vakbonden heeft al wel plaatsgevonden, maar dit was vooral oriënterend van aard.
Arbeidsvoorwaarden
FNV-kondigt-tweede-landelijke-stakingsdag-aan-op-14 september-in-Den-Haag

FNV: Tweede landelijke stakingsdag kinderopvang op 14 september in Den Haag

De kinderopvangsector kan zich opmaken voor een tweede landelijke stakingsdag: op dinsdag 14 september organiseert vakbond FNV een staking voor medewerkers in de kinderopvang op het Malieveld in Den Haag. De FNV zegt dat hun leden die werkzaam zijn in de kinderopvang ‘woest zijn' op het cao-akkoord dat werkgeverskoepels BK en BMK hebben getekend met vakbond CNV.
Arbeidsvoorwaarden
minister-koolmees-wil-snel-in-gesprek-over-werkdruk-kinderopvang

Minister Koolmees wil snel in gesprek over werkdruk kinderopvang

Demissionair minister Wouter Koolmees (SZW) wil in gesprek gaan met de branche over de werkdruk in de kinderopvang. Dit schreef hij in een brief aan de branchepartijen, als reactie op de brief van BK, BMK en CNV aan SZW over de werkdruk in de kinderopvang. Koolmees: ‘Regels moeten niet tot overmatige werkdruk leiden.’

FNV: 3000 stakers aanwezig bij actiedag

Bij de landelijke actiedag voor de kinderopvang in Nieuwegein waren 3000 medewerkers aanwezig. Dat zegt de FNV. 'Het was een geweldige bijeenkomst, alle neuzen dezelfde kant op.'

‘Op 8 juli stakingen bij 538 kinderopvanglocaties’

Bij 538 kinderopvanglocaties verspreid over het land, wordt donderdag 8 juli op initiatief van de FNV gestaakt. Het is de eerste landelijke staking in meer dan twintig jaar tijd in de sector. De vakbond verwacht ten minste 2500 deelnemers.

‘Algemeen verbindend verklaren cao onvermijdelijk’

Het algemeen verbindend verklaren van het cao-akkoord van BK, BMK en CNV lijkt verzekerd. Het ministerie van SZW stelt hiervoor als eis dat de betrokken werkgeversorganisaties 60 procent van de werknemers in de sector vertegenwoordigen. Volgens een onafhankelijke telling wordt dit percentage ruimschoots gehaald.

Over arbeidsvoorwaarden

Werken in de kinderopvang

Er werken ongeveer een kleine 100.000 mensen in de kinderopvang. Er zijn daarnaast ook nog ongeveer 31.000 zelfstandigen (gastouders). De kinderopvang werkt met een eigen cao. Daarin zijn zaken als verzuim, salariëring, tijdelijke of flexcontracten, taakgebonden uren en gezond werken belangrijke thema’s.

Lees meer

Arbeidsvoorwaarden

Vakbonden, zoals FNV, zetten zich actief in voor de kinderopvang als fijne werkomgeving. Ook de twee brancheorganisaties zijn constant bezig met goed werkgeverschap. Daarnaast heeft FCB veel te bieden als het gaat om arbeidsvoorwaarden; denk aan gezond en veilig werken (werkdruk, risicomonitor), cijfers en onderzoek over de arbeidsmarkt in de kinderopvang, alles over scholing, loopbaan en het samenwerking met het beroepsonderwijs.

Werkdruk

Werkdruk is ook in de kinderopvang een hot item. De FNV doet hier regelmatig onderzoek  en in 2016 deed de SP onderzoek naar de werkdruk  en werkplezier. Daaruit bleek dat pm’ers veel van hun werk houden maar gefrustreerd raken door werkdruk, baanonzekerheid, administratieve rompslomp en wisselend beleid.

Personeel vinden

In de 2010 – 2015 verloren veel pedagogisch medewerkers hun baan vanwege de financiële crisis en bezuinigingen van de overheid. Veel organisaties gingen reorganiseren of zelfs failliet waardoor veel pm’ers op straat kwamen te staan. De populariteit van de opleiding pedagogisch werk nam sterk af door de sombere vooruitzichten. Inmiddels is de crisis achter de rug en zit de sector weer in een groeifase. Dat betekent onder meer dat het aantal vacatures voor pm’ers groeit. Doordat er nu veel minder pm’ers van de opleidingen af komen en bovendien de vraag groeit naar mbo-4 en hbo-krachten, is het lastig om voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden. Vooral in de Randstad en grote steden is het heel moeilijk om nieuw personeel te vinden.
Door de verandering in de bkr op de babygroepen is daar meer personeel nodig. De kinderopvang heeft inmiddels de hoogste vacaturegraad in Nederland. Sinds 2018 is het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang actief. De aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt is één van de hoofdactiviteiten.

Bkr verandert

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) heeft gevolgen gehad voor de arbeidsvoorwaarden doordat de beroepskracht-kindratio verandert in de babygroepen en in de bso-groepen voor oudere kinderen. Daarnaast worden er ook hogere eisen gesteld aan de opleiding van pm’ers. Meer informatie hierover is te vinden in de themadossiers  Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en Beroepskracht-kindratio (bkr).