Home Tags Taaleisen

taaleisen

VVE en taalachterstanden
Engels

‘Eerder beginnen met Engels geven heeft zin’

Meer basisscholen zouden moeten overgaan tot het geven van lessen Engels. Jonge kinderen blijken goed in staat die taal te leren en ze kunnen zo makkelijker aansluiten bij het voortgezet onderwijs....

Taal
Taalniveau

Sardes ontwikkelt Kieswijzer voor taalbijscholing

Pedagogisch medewerkers die op VVE-groepen werken, kunnen dit jaar nog een taaltoets verwachten. Blijkt uit de toets dat pm'ers onder het vereiste niveau zitten, dan moeten ze bijscholing volgen. S...

Taal
Taalniveau

Taaltoets mag geen reden zijn voor ontslag

Pedagogisch medewerkers die het vereiste taalniveau 3F niet halen, mogen om die reden niet worden ontslagen. Dit vindt vakbond Abvakabo FNV. In Amsterdam en Rotterdam, waar de taalbijscholing al in...

Taal
taalniveau

KindeRdam werkt aan taalniveau pm’ers

De Rotterdamse kinderopvangorganisatie KindeRdam gaat de komende zestien weken het taalniveau van pedagogisch medewerkers opkrikken van niveau 2F naar niveau 3F. Dit is het door de overheid gewenst...

VVE en taalachterstanden
VVE

G37 ontvangt 95 miljoen euro voor betere VVE

Tot 2015 ontvangen de 37 grootste gemeenten in Nederland 95 miljoen euro om te investeren in VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie), schakelklassen en zomerscholen. Dit wordt onder andere gebruikt o...

VVE en taalachterstanden
Taalcursus

KindeRdam pakt taalachterstanden medewerkers aan

De Rotterdamse kinderopvangorganisatie KindeRdam biedt pedagogisch medewerkers een speciaal op hen toegepaste taalcursus aan om het taalniveau te verbeteren. Het plan sluit aan op het plan van de g...

VVE en taalachterstanden
Extra VVE-geld grote gemeenten

Extra VVE-geld grote gemeenten

Vanaf 2012 tot 2015 krijgen grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, maar ook voor zomerscholen en schakelklassen. In totaal wordt er dit jaar 70 miljoen euro per jaa...

Taal

Meer taalkennis bij pm’ers betekent meer kwaliteit

Het opkrikken van de taaleisen van pm'ers zal de kwaliteit in de kinderopvang verbeteren * Ja, het taalniveau is erbarmelijk. Goed dat Rotterdam dit zo groots aanpakt 63 %* Nee, gewoon de opleiding...

Taal
'Tekort VVE-leidsters door hoge taaleisen'

‘Tekort VVE-leidsters door hoge taaleisen’

MOgroep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en BOinK (belangenvereniging voor ouders) waarschuwen de minister van Onderwijs Van Bijsterveldt voor ontslagen en een acuut tekort aan peuterlei...

Taal
Ook onderwijsassistenten hebben laag leesniveau

Ook onderwijsassistenten hebben laag leesniveau

Het leesniveau van onderwijsassistenten in Amsterdam is onder de maat. Nog niet de helft van de 164 personen die een taaltoets kregen voorgelegd, slaagde op het onderdeel begrijpend lezen. In 2010...