Home Tags Taaleisen

taaleisen

Taal

Verwarring over taaleisen opgehelderd

Aan medewerkers in de VVE en de reguliere kinderopvang worden verschillende taaleisen gesteld. Ook geldt er een andere datum waarop de eisen ingaan. Dit kan verwarring opleveren. Brancheorganisatie Kinderopvang komt met een document waarin antwoord wordt gegeven op vragen die er zijn.
VVE en taalachterstanden

Ministerie ziet wel effect vve

'Uit de eerste gegevens vanhet enige langlopende onderzoek blijkt dat er positieve effecten zijn van educatieve kwaliteit en gerichte aandacht voor taalontwikkeling in de groepen met vve-programma's.'
Stoppen met voor en vroegschoolse educatie is voor het ministerie van Onderwijs geen optie. Zij vindt het ook te vroeg voor deze conclusie. ‘Over het effect van vve in Nederland valt nog niks te zeggen, behalve dat de eerste resultaten van het langlopende pre-COOL onderzoek positief zijn.’
Taal

Nieuwe verdeling VVE-budget voor gemeenten

'Het vve-budget wordt gebaseerd op het schoolgewicht van vier jaar eerder. Zo weten gemeenten waar ze aan toe zijn en kunnen zij meerjarig beleid maken.'
VVE-gelden moeten beter verdeeld worden over alle gemeenten in Nederland. Voor een kind mag het niet uitmaken waar het woont. Daarom doet Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, het voorstel alle gemeenten hetzelfde VVE-bedrag te geven op basis van het schoolgewicht.
Taal

Faalangst pm’er struikelblok taaltoets

65% van de pm'ers beschikt over het verhoogde taalniveau 3F.
Knelpunten bij de taaltoets voor pm'ers zijn faalangst en dyslexie.
VVE en taalachterstanden

Blog Corina Hülsman – Kinderboekenweek!

'Voor wat grotere groepen kinderen is 'De Mooiste Vis van de Zee'
Van 7 t/m 18 oktober is het Kinderboekenweek. Ik herinner me nog goed van de basisschool dat het voelde als een klein feestje ieder jaar. Als kind las ik enorm graag.
Taal

Begin 2016 tweede termijn taal- en interactietrainingen

Er is in totaal 15 miljoen euro beschikbaar om de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en hun taalniveau te verbeteren.
De eerste aanvraagtermijn voor taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang heeft 594 aanvragen vanuit de kinderopvangbranche opgeleverd. Een tweede aanvraagtermijn start begin 2016.
Taal

Opleiding Brede School moet kloof overbruggen

'Leerkrachten kregen letterlijk opeens oog voor pm'ers in de brede school. "Die hebben we eigenlijk heel hard nodig"
De opleiding medewerker Brede School staat in de belangstelling. Dertien pedagogisch medewerkers van Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) en Stichting Vlietkinderen uit Voorburg, namen onlangs hun diploma in ontvangst. Dat leidde tot veel enthousiaste reacties vanuit de branche. Wat houdt de opleiding precies in?
Taal

Uitgangspunten nieuw kwaliteitskader vastgesteld

Er moet een glasheldere set basisregels komen waar geen onduidelijkheid meer over kan ontstaan.
Van oerwoud aan regels en uitzonderingen naar een helder kwaliteitskader. Hoe gaat dit in zijn werk? Martin Flier, directeur kinderopvang van het ministerie SZW, zette het op een rijtje tijdens het openingscongres van de Week van het Jonge Kind.
VVE en taalachterstanden

Kinderdagverblijf gunstig voor taalontwikkeling peuter

Rond het zesde jaar scoorden kinderen beter op taalbegrip en het gebruik van taal. Hoewel de verschillen klein zijn
Nederlandse peuters die naar het kinderdagverblijf gaan scoren tot op 6-jarige leeftijd iets beter op taaltestjes dan peuters die thuis blijven. Dit ontdekten Maartje Luijk en collega's van de Generation R-studie van (onder andere) de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij volgen duizenden kinderen in Rotterdam die geboren zijn tussen 2002 en 2006.
Taal

Blog Jolanda Rikers – Geen geld

'Vanaf 2017 zouden we het taalniveau 3F voor alle pedagogisch medewerkers moeten gaan gelden. Maar ook hier krijgen we geen extra geld voor.'
Onlangs nam ik deel aan het reguliere provinciale overleg peuterspeelzalen van de MOgroep. Daar werden de ontwikkelingen voor onze branche nader toegelicht, maar ik werd ik niet echt vrolijk van.