Home Tags Taaleisen

taaleisen

VVE en taalachterstanden
'Effectiviteit VVE niet aangetoond'

‘Effectiviteit VVE niet aangetoond’

Onderwijsprogramma's die zich richten op peuters en kleuters, zoals Vroeg- en Voorschoolse Educatie, leiden niet tot betere schoolresultaten. Dat concluderen sociologen Inge Bruggers en Maurice Gesthuizen en onderwijskundige Geert Driessen in een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Taal
VVE-geld breidt uit naar 86 middelgrote gemeenten

VVE-geld breidt uit naar 86 middelgrote gemeenten

Na de 37 grootste gemeenten krijgen 86 middelgrote gemeenten in Nederland geld om het taalniveau van pedagogisch medewerkers te verbeteren. In totaal is er 4,7 miljoen euro per jaar beschikbaar dat met terugwerkende kracht beschikbaar komt vanaf 2013. Het budget per gemeente is afhankelijk van de grootte van de gemeente en het aantal doelgroepkinderen.
Taal
Wat zijn de afspraken rond VVE?

Wat zijn de afspraken rond VVE?

De kwaliteit van pedagogisch medewerkers is doorslaggevend in het al dan niet slagen van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). De overheid investeert daarom in het taalniveau van pedagogisch medewerkers, meer hbo'ers op de groep en het versterken van ouderbetrokkenheid en stimuleert opbrengstgericht werken in de kinderopvang. De ontwikkelingen rond VVE in het kort.
Taal

Antwoorden Taaltoets Taalverzorging

Heb je net de Taaltoets Taalverzorging gemaakt? Bekijk hier de juiste antwoorden en leg ze naast jouw antwoorden. Bij 0 fouten ben je een topper in taalverzorging, bij maximaal 3 fout ben je er ook goed in. Heb je 5 fout of meer, dan is ons advies: blijven oefenen!
Taal
Drie locatiemanagers over de taaltoets

Drie locatiemanagers over de taaltoets

De taaltoets roept bij pedagogisch medewerkers veel vragen op. Drie locatiemanagers geven hun visie op de toets. Staan zij achter het geëiste taalniveau en wat zijn de consequenties als pm’ers de toets niet halen?
Taal
Op naar 3F: hoe staat het met de taaltoets?

Op naar 3F: hoe staat het met de taaltoets?

In de 37 grootste gemeenten wordt het taalniveau van pedagogisch medewerkers, die werkzaam zijn op VVE-groepen, opgekrikt. Amsterdam en Rotterdam zijn voorlopers, in andere gemeenten als Den Haag en Enschede is de balans net opgemaakt. Wat zijn ook alweer de afspraken en hoe pakt de taalverbetering van pm'ers tot nu toe uit?
Taal
Dit meisje werd dit jaar tijdens de Nationale Voorleesdagen voorgelezen door Prinses Laurentien uit het boek Krrrr...okodil!

Taalachterstand Amsterdamse pm’ers bijna weggewerkt

De taalachterstand van Amsterdamse pedagogische medewerkers is de afgelopen jaren teruggedrongen. In 2009 konden vierhonderd van de duizend VVE-medewerkers niet goed genoeg lezen en schrijven. Daar zijn er nu nog zestig van over.
Taal
Taaltoets voor pm'ers is niet doeltreffend

Taaltoets voor pm’ers is niet doeltreffend

Pedagogisch medewerkers uiten kritiek op de praktische organisatie en de inhoud van taaltoetsen. Uit een enquête van Abvakabo FNV blijkt dat veel pm'ers de toets in hun eigen tijd moeten maken, bijscholing op hun vrije avond moeten volgen en ook nog eens voor hun baan moeten vrezen als ze de toets niet halen.
Taal
Blog Monika Katinger - Wat een jaar!

Blog Monika Katinger – Wat een jaar!

Terugkijken, reflecteren, evalueren. Het einde van het jaar is een uitgelezen gelegenheid om dit te gaan doen. Niet dat het moet, niemand die het van mijn eist of verlangt. De beelden komen vanzelf. En zo ook de gedachten daaraan gekoppeld.
Taal
Blog Monika Katinger- Taaltoets

Blog Monika Katinger- Taaltoets

Bij het volgen van één van de VVE trainingen is het verplicht om een taaltoets Nederlands af te leggen. En omdat de taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang sowieso verhoogd zou moeten worden, zijn de taaltoetsen straks voor alle medewerkers verplicht.