Home Tags Stress

stress

Kwaliteit Opvang
kind huilen

Thuis of op de opvang: waar hebben kinderen de meeste stress?

Onderzoeker Sanne de Vet kwam begin vorig jaar met het nieuws dat een aanzienlijk deel van de jonge kinderen stress ervaart op het kinderdagverblijf. Maar onderzoekers in Finland komen tot een geheel andere conclusie tijdens een vergelijkbare studie. Hoe zit dit precies?
Gezondheid
Jong meisje zit met gevouwen handen te mediteren op een kussen.

Mindfulness in de kinderopvang?

Ruim een miljoen kinderen op openbare scholen in New York gaan aan de mindfulness. Dit is besloten om de kinderen meer mentale weerbaarheid te geven. Hoe kan mindfulness bijdragen aan het welzijn van hele jonge kinderen in de kinderopvang? 
Financiën en bedrijfsvoering

Nu online: Management Kinderopvang nummer 6, 2023

Door personeelskrapte komt Voorschoolse Educatie onder druk te staan. Het aanbieden van VE is niet meer vanzelfsprekend en de kwaliteit staat onder druk. Drie directeuren uit de branche vertellen in het artikel ‘Personeelskrapte zet VE onder druk’ over hun ervaringen. In de serie ‘Goed werkgeverschap’ aandacht voor functiedifferentiatie. Lees dit, en meer, nu online in Management Kinderopvang.

Waar ervaren kinderen de meeste stress?

Kinderen ervaren gemiddeld meer stress wanneer ze op de kinderopvang zijn dan thuis. Dit was een van de belangrijkste bevindingen uit het promotieonderzoek van Sanne de Vet. Ze voerde samen met andere onderzoekers van de Universiteit Leiden een studie uit naar stress bij jonge kinderen op het kinderdagverblijf. Onderzoekers in Finland kwamen tot een geheel andere ontdekking tijdens een vergelijkbare studie.

Podcast: Stress in de kinderopvang

Het promotieonderzoek van Sanne de Vet naar stress bij jonge kinderen in de kinderopvang kreeg al veel aandacht. In de podcast van KinderopvangTotaal licht Sanne haar onderzoek toe. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Wat doet stress met een kind? En belangrijker nog: wat kan de kinderopvangprofessional doen om stress bij baby's en jonge kinderen te verminderen? Kinderen ervaren op de kinderopvang gemiddeld meer stress dan als ze thuis zijn. Het is een van de belangrijkste conclusies die Sanne de Vet trok in haar promotie-onderzoek. Betekent dit dan dat kinderopvang per definitie slecht is voor een kind? Nee, stelt Sanne. Het is, gelukkig, niet zo zwart-wit.
Ontwikkeling van kinderen
Schreeuwende jongen

Hoe ga je om met stress op je groep? ‘Veel vragen, observeren en uitproberen’

Stel je voor. Al vanaf de ochtend zijn de kinderen in je groep heel erg druk, ze luisteren slecht en rennen door het lokaal. Tot overmaat van ramp begint een van hen ineens heel hard te gillen. Terwijl het gisteren juist een hele fijne en rustige dag was. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat de kinderen misschien stress ervaren? En dat jouw eigen gemoedstoestand hier een grote rol in kan  spelen? ‘Je kunt de dynamiek op jouw groep vergelijken met die van een groep zebra’s op de savanne.’
Ouders
fins-onderzoek-stressniveau-kinderen-thuis-hoger-dan-in-de-kinderopvang

Fins onderzoek: ‘Stressniveau kinderen thuis hoger dan in de kinderopvang’

Kinderen ervaren gemiddeld meer stress wanneer zij op de kinderopvang zijn dan thuis. Het is een van de belangrijkste – en meest uitgemeten – conclusies die Sanne de Vet deed in haar promotieonderzoek naar stress bij jonge kinderen in de kinderopvang. Finse onderzoekers concluderen juist het tegendeel.
Pedagogiek

Over bijtkleuters en pestpeuters

Boosheid, bijten en pesten: het kunnen allemaal uitingen zijn van stress. Ook bij hele jonge kinderen. Als pedagogisch professional kun jij deze kinderen helpen hun stress te verminderen. ‘Als je merkt dat een kind stress ervaart, is het belangrijk dat je rustig blijft. Ook bij lastig of uitdagend gedrag. Want het gedrag ontstaat vanuit een positieve intentie van het kind: het is een schreeuw om hulp.’
Pedagogiek
vrij-nederland-kwaliteitsonderzoek-kinderopvang-deugt-niet-kinderen-zijn-de-klos

Onderzoeker: ‘Je baby het eerste jaar thuis laten blijven is het beste’

Door de enorme wachtlijsten in de kinderopvang hoor je steeds vaker geluiden om baby's het eerste jaar thuis te laten bij de ouders – indien mogelijk. Ook uit onderzoek blijkt dat baby’s die naar een kinderdagverblijf gaan, meer stress ervaren dan thuis. Hoe zit dat precies met die stress bij baby’s? En hoe kun je dat zoveel mogelijk voorkomen?
Ontwikkeling van kinderen
onderzoek-naar-stress-bij-herstarten-op-de-kinderopvang

Onderzoek naar stress bij (her)starten op de kinderopvang

Hoe is het voor jonge kinderen en hun ouders om te (her)starten op de kinderopvang? Daarover is nog relatief weinig bekend. Reden genoeg voor de Universiteit Leiden om onderzoek te doen naar de ervaringen van kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers tijdens de wenperiode in de kinderopvang.
Nieuwsbrief Abonneren