Home Vakblad Kinderopvang

Vakblad Kinderopvang

Geen vaarwel

Veel mensen in deze sector weten niet anders dan dat ik hoofd- redacteur ben van Kinderopvang, Management Kinderopvang en KinderopvangTotaal. Ik werk dan ook al bijna 27 jaar in deze branche.

Schisma in de branche?

'We moeten met één mond spreken' was in 2011 het uitgangspunt bij de oprichting van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Inmiddels zijn er zeker drie branche- organisaties en ook samenwerkingsverbanden als de KOPgroep, KIK en gelegenheidsverbintenissen die wat van zich laten horen, al dan niet direct richting de minister. Hoe effectief is zo'n gespleten lobby? Een analyse van Astrid van de Weijenberg die terug in de geschiedenis gaat en verschillende partijen spreekt over de verschillen in opvatting.

‘Coaching is geen exacte wetenschap’

'Pedagogische coaching is geen exacte wetenschap. Ik heb de waarheid niet in pacht, daarom stem ik af met pedagogisch professionals.' Carolien Libert (39) is stafmedewerker Pedagogiek bij kinderopvangorganisatie Les Petits, onderdeel van SKO (Samenwerkende Kinderopvang) en mag zich Pedagogisch Coach van het Jaar 2022 noemen. Een blik achter de schermen op de peutergroep van Les Petits in Bennebroek, waar Carolien vandaag coacht.

‘ Vader mag geen contact zoeken’

Als je langer in de kinderopvang werkt, zijn er zoveel kinderen 'door je handen' gegaan. Elk kind met een eigen verhaal. Van sommige kinderen blijft het verhaal nog lang in je hoofd hangen. Misschien vraag je je af: wat zou er van dit kind geworden zijn? Hebben we het wel goed gedaan? In dit nummer: het laatste verhaal uit deze serie, over Roy (niet de echte naam).

Column Hekgesprek

Ik herken hem van veraf zoals hij daar staat met zijn fiets bij het lage hek van de school: Nick! Ik ben op het schoolplein met de bso-kinderen. Nick moet nu zeker zo'n 13 jaar zijn schat ik in. Als ik dichterbij kom zie ik eigenlijk pas goed hoe hij veranderd is in die twee jaar dat ik hem niet meer gesproken heb; hij is langer geworden en het laatste babyvet is nu echt van zijn gezicht af. De onmiskenbare jeugdpuistjes doen een aanval.

Een veilige groep

Iedere organisatie voor kinderopvang stelt een veilige basis voor jonge kinderen voorop. Maar hoe breng je dat het beste in praktijk: in horizontale groepen of in verticale groepen? In gesprek met pedagoog Annemiek Waage.

Cool after school

De een werkte op een sport-bso in Amsterdam, de ander op de naburige natuur-bso. Maar beiden liepen als locatiemanager tegen hetzelfde probleem aan. Een toenemende vraag naar opvang, nieuwe locaties die als paddenstoelen uit de grond schoten. En dus meer aandacht voor kwantiteit dan voor kwaliteit. Dat kunnen wij beter, dachten Sven (30) en Kevin Boelsma (34). En dus startten ze twee jaar geleden de sport-bso Cool after school in Haarlem.

Pestpeuters bijtkleuters

Kinderen ervaren steeds jonger al stress. Dat kan gevolgen hebben voor het gedrag. Denk aan boosheid, pesten en bijten. Als pedagogisch medewerker kun jij kinderen helpen hun stress te verminderen. Gedragsanalist Ingrid de Jong weet hoe je stress herkent en managet bij jonge kinderen - en bij jezelf!

Gastouder: ‘ Fijn om kinderen een tweede thuis te bieden’

Gastouder Petra Loman is maatschappelijk betrokken, sámen met haar gastkindjes. Zo gaat ze wekelijks met ze naar een gastenhuis voor ouderen met dementie, en biedt ze vluchtelingen stageplaatsen aan.

Armoede onder kinderen

Steeds meer gezinnen in Nederland komen in de financiële problemen. We zien dat ook terug in de kinderopvang. Wat kun je als pm'er betekenen voor deze kinderen? Hoe herken je armoede en wat kun je vervolgens doen?