Management kinderopvang magazine nr. 4, 2016

  Er is de afgelopen jaren een hoop gebeurd bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Maar de nieuwe koers is bepaald en uitgezet. Met een paar betrokkenen kijken we terug en blikken we vooruit. In dit nummer is er ook aandacht voor die andere brancheovereniging: BMK. We analyseren hoe het zover heeft kunnen komen. Verder nog aandacht voor de samenwerking tussen kinderopvang en jeugdzorg.

  ‘Rust en vertrouwen terugbrengen’

  De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) verkeerde het laatste half jaar in een diepe crisis. Op initiatief van twee leden, Erik Vlutters en Magda Heijtel, is het Team Toekomst opgericht. Daar is een analyse gemaakt en een voorstel voor een nieuwe structuur gedaan. Het werd de aanzet voor een vernieuwde brancheorganisatie. Erik Vlutters en Magda Heijtel blikken samen met Marike Vroom terug op een hectische periode.

  Nieuwe brancheorganisatie splijt kinderopvang

  De kinderopvang heeft weer twee brancheorganisaties. In april is de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) opgericht. Dat veroorzaakt veel ops chudding in de branche. Een peiling van de meningen.

  Aan de slag met ouderbetrokkenheid

  Ontwikkelingspsycholoog Tamara Wally beschrijft in het boekje Samen Vooruit hoe je op heel praktische wijze aan de slag kan gaan om de ouderbetrokkenheid binnen de VVE-locaties goed neer te zetten. Ook op niet-VVE-locaties kan men met dit boek zijn voordeel doen.

  ‘Familiecentrum’ Kids Lodge

  ‘Het integraal kindcentrum wordt vaak gezien als dé kinderopvang van de toekomst. Kids Lodge in Houten laat een andere creatieve mogelijkheid zien: een familiecentrum dat zeven dagen per week activiteiten biedt voor het hele gezin, inclusief kinderopvang. Directeur Louise de Ruiter (54) vertelt hoe Kids Lodge tijdens de crisisjaren tegen de stroom in groeide.

  bedrijfsvoering kinderopvang

  Zzp’ers in de kinderopvang: VAR verdwenen

  Voor zzp’ers en hun opdrachtgevers is inmiddels het nodige veranderd. Sinds 1 mei jl. is de VAR definitief verdwenen. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Wat betekent dit voor de kinderopvang?

  Gemeenten worstelen, kinderopvang ook

  Opvallend gedrag, slechte taalontwikkeling, weinig tot spel komen. Wat doen we in de kinderopvang met kinderen met special needs? Wat doen we met kinderen die niet in reguliere groepen te handhaven zijn? De transitie jeugdzorg belemmert de staande praktijk, maar er is ook weer hoop.

  Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Kinderopvang is werk van mensen die zich ervoor inzetten dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Hiervoor werken de kinderopvangprofessionals nauw samen met hun pedagogische partners, zoals de basisschool en de peuterspeelzaal. Pedagogische visie en uitgangspunten worden op elkaar afgestemd om een doorgaande ontwikkellijn te realiseren. Een kind kan zich immers het beste ontplooien in eenzelfde vertrouwde omgeving. Daar zijn we het allemaal over eens… Toch?

  21 x nieuwe kwaliteit in de kinderopvang

  Minister Asscher (SZW) is met branchepartijen Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep), ouderorganisatie BOinK en de vakbonden FNV en CNV tot een akkoord gekomen over kwaliteitsverbetering in de kinderopvang. In het plan Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) staan 21 voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang.

  Ojee, een IKC!

  Ja, ik kop ’m maar meteen in. Mijn ervaring is dat de kinderopvang zich vaak vanuit een underdogpositie opstelt naar scholen. Zo gaf een directeur van een grote organisatie in het westen van het land aan dat het ‘wachten is op de scholen. Zij willen (nog) niet.’ Diezelfde directeur zei het gevoel te hebben een sollicitatiegesprek te moeten voeren in het gesprek met schooldirecties. Wat is dat toch? Waarom laten we ons in die positie manoeuvreren? U bent toch professional met een dijk aan ervaring en een gelijkwaardige partner? Ik zie vaak dat de kinderopvang zich in een hoek laat drukken. Zoals gezegd zijn er inmiddels prachtige IKC’s gerealiseerd. In het oosten en noorden van het land zie je vaak een IKC vanuit ‘noodzaak’ (terugloop) ontstaan. Maar het kan juist ook vanwege uw heldere visie en de (naar mijn mening) enorme meerwaarde die het kinderen, ouders én medewerkers biedt?

  Zes jaar taalscholing VVE

  Het jaar 2010 is de start van een groot project: de taalscholing VVE in Amsterdam. Alle beroepskrachten (pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten) die na een taaltoets niet voldoen aan de Amsterdamse Taalnorm krijgen het aanbod taalscholing te volgen. Een paar jaar later volgen de steden Haarlem en Utrecht. Een terugblik op zes jaar taalscholing.

  Meer aandacht voor duurzaamheid

  Zonnepanelen, dubbel geïsoleerd glas, luiers inzamelen: van alle mogelijkheden om duurzaam te werken, worden er in de kinderopvang nog maar weinig toegepast. En dat is jammer, want er valt met soms simpele middelen veel te besparen. Ook in financieel opzicht.

  ‘Van bestuurders wordt steeds meer gevraagd’

  Hoogste tijd voor een nieuwe richtlijn arbeidsvoorwaarden voor bestuurders, vond de Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang. De veranderde praktijk stelt nieuwe eisen aan bestuurders. Ook is er behoefte aan duidelijkheid en eenduidigheid. ‘We krijgen hier regelmatig vragen over.’

  Een soepele overgang naar de basisschool

  Voor een peuter is de overstap van de kinderopvang of peuterspeelzaal naar de basisschool een reuzensprong. Om bijtijds te beginnen met ‘wennen’ laten sommige kindercentra driejarigen af en toe meedraaien in groep 1. Enkele initiatieven uit de praktijk om de overgang voor peuters te versoepelen.

  Nationale Wetenschapsagenda

  Wat zou u nu wel eens onderzocht willen hebben? Dit was zo ongeveer de vraag waar de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) mee begon toen het gehele land met al zijn inwoners werd gevraagd vragen voor de Nederlandse wetenschap in te sturen. Diverse mensen en organisaties hebben gehoor gegeven aan deze oproep. Dit leverde – in de woorden van de NWA – een ‘schatkamer aan vragen’ op met in totaal 11.700 inzendingen.

  Geef je reactie

  Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.