Home Tags Taalontwikkeling

taalontwikkeling

VVE en taalachterstanden
Kindvolgsysteem

‘Visie op kind-volgsysteem ontbreekt in actieplan onderwijs’

MOgroep en BOinK, Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, vinden dat minister van Bijsterveldt (onderwijs) in haar wetsvoorstel geen rekening heeft gehouden met het belang van één kind-v...

VVE en taalachterstanden
Taalcursus

KindeRdam pakt taalachterstanden medewerkers aan

De Rotterdamse kinderopvangorganisatie KindeRdam biedt pedagogisch medewerkers een speciaal op hen toegepaste taalcursus aan om het taalniveau te verbeteren. Het plan sluit aan op het plan van de g...

VVE en taalachterstanden
Extra VVE-geld grote gemeenten

Extra VVE-geld grote gemeenten

Vanaf 2012 tot 2015 krijgen grote gemeenten extra middelen voor de voor- en vroegschoolse educatie, maar ook voor zomerscholen en schakelklassen. In totaal wordt er dit jaar 70 miljoen euro per jaa...

VVE en taalachterstanden
Nauwelijks effect educatieve media op jonge kinderen

Nauwelijks effect educatieve media op jonge kinderen

Amerikaanse onderzoekers van de American Academy of Pediatrics concluderen dat educatieve programma's op de tv of de computer noch de cognitieve, noch de taalvaardigheid van hele jonge kinderen sti...

VVE en taalachterstanden
Voorleesontbijt leeft in de kinderopvang

Voorleesontbijt leeft in de kinderopvang

Overal in het land lezen bekende en minder bekende Nederlanders kinderen voor in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen uit het prentenboek Mama kwijt van Chris Haughton. Het Voorleesontbijt betek...

VVE en taalachterstanden
VVD wil verplichte taaltoets voor peuters

VVD wil verplichte taaltoets voor peuters

Voordat peuters naar de basisschool gaan, moeten ze een verplichte taaltoets afwerken. Als ze deze niet halen, moeten ze bijles krijgen totdat ze naar school gaan. Met dit idee hoopt de VVD schoolu...

VVE en taalachterstanden
Pm'ers onvoldoende taalvaardig

Pm’ers onvoldoende taalvaardig

Meer dan de helft van de kinderopvang-medewerkers die meededen aan een onderzoek over taalvaardigheid voldeden niet aan de vastgestelde minimumnorm voor de vaardigheden spreken, lezen en/of schrijv...

VVE en taalachterstanden

Interessante links

* Tijdschriften Leesgoed en Leeskraam zijn vanaf nu gezamenlijk te bewonderen op leesgoedplus.eu. Abonnees krijgen met een inlogcode toegang tot alle hoeken en gaten vand e wesbite. Maar de meeste...