Home Tags Taalniveau

taalniveau

Taal
BKK-bestuur wil vijf taal- en interactietrainingen

BKK-bestuur wil vijf taal- en interactietrainingen

Twee van de vijf interactietrainingen voor de kinderopvang werden goed genoeg bevonden om deel uit te maken van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden. Drie vielen af. BKK heeft de minister geadviseerd om uiteindelijk toch vijf trainingen voor de subsidieregeling in aanmerking te laten komen.
Taal
Inspiratiebijeenkomsten VVE voor G37 en G86

Inspiratiebijeenkomsten VVE voor G37 en G86

De 37 grootste en 86 middelgrote gemeenten in Nederland kunnen met VVE-gelden werken aan het taalniveau van pm'ers, hbo'ers aannemen, plannen maken voor opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid stimuleren in de kinderopvang. De Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep zijn benieuwd hoe het ervoor staat en organiseren in november inspiratiebijeenkomsten voor kinderopvangorganisaties die in deze gemeenten actief zijn.
Taal
Kamerleden kritisch op functioneren BKK

Kamerleden kritisch op functioneren BKK

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft er alle vertrouwen in dat Bureau Kwaliteit Kinderopvang de orde herstelt. Asscher ziet geen reden om zich hiermee te bemoeien. Kamerleden begrijpen niet waar het vertrouwen van Asscher op gebaseerd is. Zij gaven tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer aan zich zorgen te maken over het functioneren van BKK.
Taal
BKK-bestuur wil positie wetenschap versterken

BKK-bestuur wil positie wetenschap versterken

Het BKK-bestuur wil de positie van wetenschappers binnen de organisatie versterken. Onlangs traden wetenschappers uit de adviesraad vanwege een conflict, maar twee van hen keerden weer terug. Het BKK-bestuur stelt voor om in de toekomst met twee aparte adviesraden te gaan werken: één die bestaat uit wetenschappers en de ander die bestaat uit vertegenwoordigers uit de kinderopvangbranche.
Taal
Twee wetenschappers bereid terug te keren naar BKK

Twee wetenschappers bereid terug te keren naar BKK

Het lijkt of de Adviescommissie Trainingen van Bureau Kwaliteit Kinderopvang weer haar oorspronkelijke samenstelling krijgt. De twee opgestapte hoogleraren, emeritus hoogleraar Louis Tavecchio en hoogleraar Ron Oostdam, zijn weer terug. Zij waren het niet eens met de geselecteerde trainingen voor het verbeteren van taal- en interactievaardigheden van pm'ers. Het bestuur van BKK blijft onvolledig: de vakbonden hebben zich na alle consternatie definitief uit het bestuur teruggetrokken.
Taal
Lelystad voldoet bijna aan taaleis 3F

Lelystad voldoet bijna aan taaleis 3F

SKL Kinderopvang uit Lelystad heeft al 86 procent van alle pedagogisch medewerkers die met VVE-programma's werken op taalniveau 3F bijgeschoold. Daarmee voldoet Lelystad bijna aan de 90%-eis die het ministerie van Onderwijs voor 2015 heeft gesteld. Die eis geldt alleen voor de 37 grootste gemeenten.
Taal
Directeur BKK Carla Bienemann stapt op

Directeur BKK Carla Bienemann stapt op

Stichting BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang) moet vanaf 1 oktober verder zonder directeur Carla Bienemann. Zij stapt op in overleg met het bestuur van BKK nadat bleek dat ze in hun opvattingen verschilen over de aanpak en uitwerking van het programma Kwaliteitsimpuls. De veelbesproken taal- en interactietrainingen maken hier ook onderdeel van uit.
Taal
'Ministerie moet kiezen voor kwaliteit'

‘Ministerie moet kiezen voor kwaliteit’

De petitie voor kwalitatief goede taal- en interactietrainingen kan op steun rekenen van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De initiatiefnemers van de petitie, twee pedagogen van kinderopvangorganisatie Triodus, richten zich nu met de petitie op het ministerie van Sociale Zaken. Zij roepen met de petitie het ministerie op om te kiezen voor effectief bewezen trainingen.
Taal
BKK-bestuur haalt druk van de ketel

BKK-bestuur haalt druk van de ketel

Na een stilte van ruim drie weken, reageert het bestuur van BKK op het conflict tussen wetenschappers en het bureau. Het bestuur kijkt kritisch terug op wat er beter had gekund in de communicatie, maar kijkt vooral vooruit naar de definitieve selectie van de taal- en interactietrainingen voor pedagogisch medewerkers. ‘Het werkveld smacht om aan de slag te gaan.’
Permanente educatie en opleidingen
Pedagogen starten tegenactie BKK

Pedagogen starten tegenactie BKK

Twee pedagogen van de Haagse kinderopvangorganisatie Triodus vragen met een petitie aandacht voor de pedagogische behoefte van het werkveld op het gebied van taal en interactie. De keuze voor de vijf gesubsidieerde trainingen moet niet gebaseerd zijn op financiële afwegingen, maar op kwalitatieve afwegingen, vinden zij. De petitie wordt begin september overhandigd aan de Tweede Kamer.