Home Tags Taalniveau

taalniveau

Taal

FNP Smallingerland wil ook Friese taaleisen voor pm’ers

Als het aan de lokale partij FNP in de gemeente Smallingerland ligt, moeten pedagogisch medewerkers niet alleen het Nederlands goed beheersen maar ook het Fries.
Taal

Scholingseisen pm’ers in VVE-groepen aangescherpt

De eisen aan voorschoolse educatie worden aangescherpt. Beroepskrachten op VE-groepen moeten ook op 3F-niveau voldoen voor de onderdelen spreken en lezen. Maar hoe zit het met de huidige medewerkers en wanneer is het 3F-niveau voldoende aangetoond?
Taal
Factsheet-taalniveau3f-Fotolia.jpg

Hoe toon je taalniveau 3F aan?

Er is een nieuwe factsheet beschikbaar waarin de diploma’s staan die over het vereiste taalniveau 3F beschikken om te kunnen werken in de voorschoolse educatie. De eerdere versie riep veel vragen op.
Taal
1-toelichting-vve-taaleis-Fotolia.jpg

Vve-taaleis 3F toegelicht in kleinere gemeenten

De afgelopen maanden werd in kleinere gemeenten gesproken over de taaleis 3F die wordt gesteld aan pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie. Het beleid is uitvoerig toegelicht.
Taal
Kirsten Frohlich.jpg

Blog Kirsten Fröhlich – Meer, bewuster en beter taalgebruik

Ben jij je al aan het voorbereiden op de verhoogde eisen aan het taalniveau van pedagogisch medewerkers? Helemaal niet zo gek dat sommige pm’ers bang zijn dat ze de taaltoets niet zullen halen.
Taal
1 Kleine gemeenten taal.jpg

Kleine gemeenten aan de beurt voor taaltraining

Brancheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland organiseren dit najaar zes regiobijeenkomsten.
Taal
Onderzoek taal en interactie.jpg

Onderzoek naar effect taal- en interactietrainingen

Minister Asscher gaat dit najaar een onderzoek uit laten voeren naar de effecten van de taal- en interactietrainingen.
VVE en taalachterstanden
1 Taalontwikkeling jongens.jpg

Let op taalachterstand jongens

Omdat jongens meer buitenspelen dan meisjes komen zij minder in aanraking met taal.
Taal
1 Regiobijeenkomst taaleis 3F.jpg

Regiobijeenkomsten taaleisen kleine gemeenten

Volgend jaar moeten ook kleinere gemeenten voldoen aan de 3F-taaleis. In regiobijeenkomsten worden zij bijgepraat.
Taal
taaleninteractievaardigheden

Tussentijds verslag taal- en interactiesubsidie

BKK maakte een verslag van het eerste jaar subsidieregeling 'Taal- en interactievaardigheden kinderopvang'.