Home Tags Kwaliteitsmonitor

kwaliteitsmonitor

Pedagogiek

De pedagogische kwaliteit gemeten

Het landelijke onderzoek naar pedagogische kwaliteit wordt sinds dit jaar uitgevoerd door andere partijen dan het NCKO, te weten een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. Wat betekent dat voor de kinderopvangcentra?
Wet IKK
1Kwaliteitsmetingsardes.jpg

Landelijke kwaliteitsmetingen naar UU en Sardes

De landelijke onderzoeken naar pedagogische kwaliteit van de kinderopvang worden de komende vier jaar jaarlijks uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in consortium met Sardes. Dit meldt het ministerie van SZW.
1Fotolia_102143212_Subscription_Yearly_XXL.jpg

Leerpunten voor de Vlaamse kinderopvang

Als het gaat om de mening van ouders, het welbevinden van kinderen en emotionele ondersteuning, scoort de kinderopvang in Vlaanderen goed. Maar verbeterpunten zijn er ook. Dit blijkt uit de eerste kwaliteitsmeting van het nieuwe instrument uit MeMoQ, een project van Kind en Gezin.
Kwaliteit Opvang
1-toegankelijkheid-gastouderopvang.jpg

Zorg over toegankelijkheid gastouderopvang

Voordat de herijking van de gastouderopvang plaatsvindt, is het belangrijk dat helder wordt hoe de sector zich de laatste jaren heeft ontwikkeld en welke maatregelen kunnen worden genomen om de gastouder toegankelijker te maken, aldus VGOB, Brancheorganisatie Kinderopvang en Platform Gastouderopvang.
Pedagogiek

Basiscursus of vijf sterren?

Managers in de kinderopvang kunnen sinds kort uit twee instrumenten kiezen om de pedagogische kwaliteit in beeld te brengen. Maar wanneer gebruik je welke? ‘Wie met de observatielijst van de Kwaliteitsmonitor aan de gang gaat, doet al enorm veel.’ Mirjam Gevers van het NCKO licht toe.
Wet IKK
Gastouderopvang heeft nu ook meetinstrument

Gastouderopvang heeft nu ook meetinstrument

Met het voltooien van een landelijk meetinstrument voor de kwaliteit in de gastouderopvang, is het instrumentarium voor kwaliteitspeilingen in de kinderopvang compleet. Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het Kohnstamm Instituut ontwikkelden het instrument. Hiermee kan de kwaliteit van de gastouderopvang binnenkort voor het eerst in beeld gebracht worden.
VVE en taalachterstanden
‘Kwaliteitimpuls pm’ers moet beter’

‘Kwaliteitimpuls pm’ers moet beter’

Ten overstaan van toehoorders uit de kinderopvangbranche, collega’s en familie heeft bijzonder hoogleraar Ruben Fukkink zijn oratie uitgesproken. Hierin vertelde hij hoe het er nu voorstaat met de pedagogische kwaliteit en hoe deze verbeterd kan worden. Vooral de educatieve stimulering laat, ondanks hoge VVE-investeringen, te wensen over. Fukkink gaat op zoek naar bewezen effectieve methoden die de kwaliteit in de kinderopvang de komende jaren kunnen versterken.
Taal
Ontwikkelaars trainingen taal- en interactievaardigheden bekend

Ontwikkelaars trainingen taal- en interactievaardigheden bekend

De partijen die trainingsprogramma's voor taal- en interactievaardigheden mogen ontwikkelen binnen de subsidieregeling zijn bekendgemaakt. Het ministerie van Sociale Zaken heeft vijf partijen gekozen. Stichting BKK zal de uiteindelijke trainingen nog beoordelen.
Toezicht kinderopvang
Kwaliteitseisen kinderopvang gemoderniseerd

Kwaliteitseisen kinderopvang gemoderniseerd

Minister Asscher is bezig om vorm te geven aan het nieuwe toezicht voor de kinderopvang. Hij doet dit in overleg met branchepartijen en GGD Nederland (tegenwoordig PGVN: Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland). Voor het nieuwe toezicht is een herijking nodig van de kwaliteitseisen die nu nog gelden voor kinderdagverblijven, bso's en peuterspeelzalen. Dit schrijft de minister in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Blog Judith Kuiten - Respect voor de autonomie

Blog Judith Kuiten – Respect voor de autonomie

De interactievaardigheden tussen pm'er en kind scoren nog altijd laag in de kinderopvang. Ook uit het laatste NCKO-kwaliteitsonderzoek bleek dat er op dit onderdeel amper vooruitgang is geboekt. Judith Kuiten bespreekt de zes interactievaardigheden in haar weblogs op Kinderopvangtotaal: wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je jezelf daarin kunt verbeteren. Deze keer: respect voor autonomie.