Home Tags Kwaliteitsmonitor

kwaliteitsmonitor

Kwaliteit Opvang
rapport

Het nieuwe LKK-rapport is uit: gemengd beeld van stabiliteit en verandering in kwaliteit

Voor de vijfde keer presenteren de Universiteit Utrecht en Sardes hun bevindingen over de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Hoe staat het ervoor nu corona zo goed als achter de rug is, maar de personeelstekorten (nog) hoogtij vieren?
Kwaliteit Opvang
vraag vraagteken

Horizontaal versus verticaal: de voor- en nadelen en wat is het beste voor kinderen?

In de kinderopvang werk je op een horizontale of een verticale groep. Op onze social mediakanalen waren jullie duidelijk: 79% gaf in een poll aan liever op een horizontale groep te werken. Toch zijn er voor de kinderen voor- en nadelen aan zowel horizontale als verticale groepen. 'Een dreumes kan heel goed beter af zijn in een verticale groep.’
Ontwikkeling van kinderen
corona mondkapjes

LKK-rapport: de gevolgen van de COVID-pandemie

De LKK-onderzoeken naar de pedagogische kwaliteit leveren een schat aan bijkomende informatie op. Het team van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang heeft de LKK-rapportages van de laatste vijf jaar geanalyseerd op gebied van organisatiekenmerken, de werkbeleving van medewerkers en de gevolgen van de COVID-pandemie voor de kinderopvang. De uitkomsten van dit rapport worden een 'aandachtspunt voor de sector genoemd'.
Kwaliteit Opvang
kwaliteit-gastouderopvang-overwegend-goed-maar-grote-kwaliteitsverschillen

Kwaliteit gastouderopvang overwegend goed, maar grote kwaliteitsverschillen

De kwaliteit van de Nederlandse gastouderopvang is goed. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Ruim 90 procent van de gastouders biedt voldoende tot goede kwaliteit, met focus op veiligheid en het voldoen aan de behoeften van kinderen. Bij 9 procent van de gastouders is de kwaliteit laag, soms zelfs zeer laag. We zetten de belangrijkste resultaten op een rij.
Kwaliteit Opvang
kinderen spelen

Zes kinderopvangorganisaties nemen initiatief tot kwaliteitscode

Samenwerkende Kinderopvang, Kind & Co Ludens, Humankind, gro-up, Wij zijn JONG en Partou kinderopvang komen met een kwaliteitscode die de sector heldere regels en richting geeft naar de toekomst. De bestuurders van deze organisaties, die samen circa 200.000 kinderen opvangen, hebben de code aangeboden aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Kwaliteit Opvang
nieuw-protocol-kinderopvang-met-gewijzigd-quarantaineadvies

De LKK-kwaliteitsmetingen gaan weer van start

De kwaliteitsmetingen van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) gaan weer van start! De periode van werven en meten loopt van maart tot en met half juli 2022. Het consortium LKK hoopt dat alle benaderde kinderopvangorganisaties en gastouder(bureau)s meedoen aan LK2022.
Kwaliteit Opvang
oproep-aan-organisaties-om-deel-te-nemen-aan-kwaliteitsmetingen-lkk

Oproep aan organisaties om deel te nemen aan kwaliteitsmetingen LKK

Branchepartijen in de kinderopvang doen een dringende oproep aan kinderopvangorganisaties om mee te werken aan kwaliteitsmetingen voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). De respons valt tegen en daardoor is het moeilijker om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.
Kwaliteit Opvang
kabinet-nog-geen-versoepelingen-kinderopvang

Kwaliteitsonderzoek LKK weer van start na opheffen coronamaatregelen

Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. Vorig jaar moest het anders vanwege corona, maar het onderzoek voor 2021 gaat snel van start. Met meer aandacht voor diversiteit en professionalisering.
blog-peter-van-zijl-waarom-de-kinderopvang-niet-aantrekkelijk-is-voor-generatie-z

Minder loonkosten, méér kwaliteit

Vaste gezichten op de groep staat gelijk aan kwaliteit. Een inkopper. Toch is dat zeker niet de enige manier waarop je goede kinderopvang kunt meten.
Kwaliteit Opvang
kinderopvang

Onderzoek: Is het huidige kinderopvangstelsel klaar voor de toekomst?

De maatschappelijke functie van kinderopvang is veranderd: voorheen was kinderopvang er slechts ter ondersteuning van werkende ouders, nu is bewezen dat kinderopvang ook een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Maar is het huidige stelsel klaar voor de toekomst? Of is het tijd voor hervorming?
Nieuwsbrief Abonneren