Home Tags Kwaliteitsmonitor

kwaliteitsmonitor

Kwaliteit Opvang
nieuw-protocol-kinderopvang-met-gewijzigd-quarantaineadvies

De LKK-kwaliteitsmetingen gaan weer van start

De kwaliteitsmetingen van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) gaan weer van start! De periode van werven en meten loopt van maart tot en met half juli 2022. Het consortium LKK hoopt dat alle benaderde kinderopvangorganisaties en gastouder(bureau)s meedoen aan LK2022.
Kwaliteit Opvang
oproep-aan-organisaties-om-deel-te-nemen-aan-kwaliteitsmetingen-lkk

Oproep aan organisaties om deel te nemen aan kwaliteitsmetingen LKK

Branchepartijen in de kinderopvang doen een dringende oproep aan kinderopvangorganisaties om mee te werken aan kwaliteitsmetingen voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). De respons valt tegen en daardoor is het moeilijker om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang.
Kwaliteit Opvang
kabinet-nog-geen-versoepelingen-kinderopvang

Kwaliteitsonderzoek LKK weer van start na opheffen coronamaatregelen

Jaarlijks meet het consortium LKK de kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang in opdracht van het ministerie van SZW. Vorig jaar moest het anders vanwege corona, maar het onderzoek voor 2021 gaat snel van start. Met meer aandacht voor diversiteit en professionalisering.
blog-peter-van-zijl-waarom-de-kinderopvang-niet-aantrekkelijk-is-voor-generatie-z

Minder loonkosten, méér kwaliteit

Vaste gezichten op de groep staat gelijk aan kwaliteit. Een inkopper. Toch is dat zeker niet de enige manier waarop je goede kinderopvang kunt meten.
Kwaliteit Opvang
kinderopvang

Onderzoek: Is het huidige kinderopvangstelsel klaar voor de toekomst?

De maatschappelijke functie van kinderopvang is veranderd: voorheen was kinderopvang er slechts ter ondersteuning van werkende ouders, nu is bewezen dat kinderopvang ook een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Maar is het huidige stelsel klaar voor de toekomst? Of is het tijd voor hervorming?
Kwaliteit Opvang

Kwaliteitsmonitor bso: ‘Kwaliteitsslag nog onvoldoende gemaakt’

In tegenstelling tot de LKK-resultaten van de kinderdagopvang en peuteropvang, blijkt de kwaliteit in de buitenschoolse opvang op sommige aspecten eerder stabiel gebleven of zelfs gedaald in plaats van gestegen. ‘De kwaliteitsslag is nog onvoldoende gemaakt.’
Kwaliteit Opvang

LKK: kwaliteit peuteropvang sterk gestegen

Het gaat niet alleen goed met de Nederlandse kinderopvang in het algemeen, ook de kwaliteit van peuteropvang is sterk gestegen. De inrichting van de ruimte, de aanwezigheid van spel- en educatieve materialen, het activiteitenaanbod en de emotionele kwaliteit laten een flinke kwaliteitsstijging zien.
Kwaliteit Opvang

Van Ark: ‘De kwaliteit van kinderopvang wordt vooral bepaald door medewerkers’

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) laat zien dat het goed gaat met de Nederlandse kinderopvang. Maar er zijn ook aandachtspunten. Wij gingen in gesprek met staatssecretaris Tamara van Ark (SZW).
Kwaliteit Opvang

Kwaliteit dagopvang: emotionele kwaliteit stijgt het hardst

De kwaliteit van de kinderdagopvang in Nederland stijgt al jaren op rij. Metingen uit 2017 tot en met 2019 laten zien dat de kwaliteit zelfs boven het hoge niveau van 1995 ligt. Vooral de emotionele kwaliteit stijgt, blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2019.
Kwaliteit Opvang
pedagogische kwaliteit

Kwaliteitsmonitor: Nederlandse kinderopvang beste van Europa

Het gaat goed met de Nederlandse kinderopvang. Zo goed, dat onze kinderopvang tot de beste van Europa behoort. Dat blijkt uit de nieuwe Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang.