Home Tags Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven

Kindermishandeling
Groter verschil tussen arme en rijke kinderen

Groter verschil tussen arme en rijke kinderen

Hoewel de leefsituatie van kinderen in ons land de afgelopen vijf jaar vooruitgegaan is, is het verschil tussen arme en rijke kinderen groter geworden. Kinderen uit relatief goede wijken hebben voo...

Wet OKE voor kleine gemeenten deels uitgesteld

Wet OKE voor kleine gemeenten deels uitgesteld

Het Ministerie van OCW heeft een aanvulling doorgegeven op de wetgeving OKE die voor een aantal gemeenten per 1 augustus dit jaar ingaan. We berichtten hier al eerder over, maar deze berichtgeving...

VVE en taalachterstanden
Pm'ers onvoldoende taalvaardig

Pm’ers onvoldoende taalvaardig

Meer dan de helft van de kinderopvang-medewerkers die meededen aan een onderzoek over taalvaardigheid voldeden niet aan de vastgestelde minimumnorm voor de vaardigheden spreken, lezen en/of schrijv...

Eindejaarsuitkering bijna altijd uitgekeerd

Eindejaarsuitkering bijna altijd uitgekeerd

Uit een enquete onder 725 kinderopvangorganisaties blijkt dat 94 procent van hen de eindejaarsuitkering uitkeerden in 2008. In de situaties dat de eindejaarsuitkering (EJU) niet werd uitbetaald, zi...

Minder verzuim in 2009 dan in 2008

Minder verzuim in 2009 dan in 2008

Ondanks twee griepgolven in 2009, was er sprake van minder verzuim in de kinderopvang dan in 2008. In 2009 was het 4,91 procent. Met die cijfers komt FCB Dienstverlenen en Arbeidsmarktvraagstukken...

EU wil uitbreiding babyverlof

EU wil uitbreiding babyverlof

De Europese Unie wil het babyverlof zowel voor moeders als vaders uitbreiden. Voor moeders moet dit naar 20 weken gaan en voor vaders naar twee weken. Het Europese minimum is 14 weken verlof. Neder...

Pedagogiek

Monika Katinger – Welkom lief klein kereltje

De meeste kinderen van onze peutergroep zijn de kinderen die doorstromen vanuit de babygroep. Het is altijd extra spannend als er een helemaal nieuw kindje van buiten ons kinderdagverblijf geplaats...

Gezonde Kinderopvang
Te weinig slaap heeft grote gevolgen voor kinderen

Te weinig slaap heeft grote gevolgen voor kinderen

GGZ waarschuwt op haar website voor de gevolgen van de weinig slaap bij kinderen. Tegenwoordig blijken kinderen namelijk een uur minder te slapen dan dertig jaar geleden het geval was. Dit heeft gr...

Toezicht kinderopvang
kopie gastouderdiploma is voldoende

kopie gastouderdiploma is voldoende

Gastouders die zich willen registreren, stuitten de afgelopen tijd op warrige antwoorden over het afgeven van hun diploma bij de gemeente. In de ene gemeente werd een gewaarmerkt diploma vereist, i...

'Conclusies CPB te voorbarig'

‘Conclusies CPB te voorbarig’

De Taskforce Kinderopvang/ Onderwijs, Mogroep Kinderopvang én FNV Bondgenoten vinden de conclusie van het Centraal Planbureau (CPB) dat vrouwen door kinderopvangsubsidie niet meer zijn gaan werken...