Home Tags Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven

Ouders
Leraren willen ouderavond verplichten

Leraren willen ouderavond verplichten

Leerkrachten van het basisonderwijs vnden dat ouders verplicht moeten worden om naar ouderavonden van hun kind op school te gaan. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van demissionair minister...
Mijd de ballenbak

Mijd de ballenbak

Vooroordelen over de hygiëne van de ballenbak blijken te kloppen: ballenbakken zijn een broedplaats voor bacterieën. Kinderen blijken er in te spugen, plassen en te poepen. De Voedsel en Waren Auto...
Ouders
Vrije woensdagmiddag verdwijnt

Vrije woensdagmiddag verdwijnt

De verwachting is dat over een aantal jaren de vrije woensdagmiddag voor kinderen is verdwenen. Jeanette Doornenbal, lid van de landelijke initiatifgroep Andere Tijden en lector intergraal jeugdbel...
Kinderombudsman begint in 2011

Kinderombudsman begint in 2011

Nu de ministerraad het wetvoorstel Kinderombudsman heeft aangenomen, is de komst van de Kinderombudsman in 2011 definitief. Wie de Kinderombudsman gaat worden is nog niet bekend, wel wat zijn of ha...
Financiën en bedrijfsvoering
Heldhaftige pm'ers redden leven peuters

Heldhaftige pm’ers redden leven peuters

Het had weinig gescheeld of er was een ramp gebeurd met vier peuters in een auto bij de Haagse kinderopvang In de Wolken. Dankzij heldhaftig optreden van twee pedagogisch medewerkers liep het incid...
'Wanbeleid bij Kinderopvang Noordwest Veluwe'

‘Wanbeleid bij Kinderopvang Noordwest Veluwe’

Het rommelt bij Kinderopvang Noordwest Veluwe. Klokkenluiders hebben in de lokale pers een boekje open gedaan over het bestuurlijk wanbeleid. Het bestuur, bestaande uit een echtpaar, zou er een bes...
'Kinderen die lezen hebben een voorsprong'

‘Kinderen die lezen hebben een voorsprong’

Kinderen die lezen, weten meer van dingen als liefde, moed en vijandschap en hebben een voorsprong op leeftijdsgenoten die zelden of nooit een boek openslaan. Dit zegt filosoof Jaap van Peperstrate...
Afname overhead-kosten binnen kinderopvang

Afname overhead-kosten binnen kinderopvang

Ondanks de groei de afgelopen jaren van de kinderopvangbranche zijn overhead-kosten binnen kinderopvangorganiaties niet gegroeid. Dat is opvallend omdat veel organisaties wel geprofessionaliseerd z...
VVE en taalachterstanden
Nieuw voorschrift voor ruimtes peuterspeelzalen

Nieuw voorschrift voor ruimtes peuterspeelzalen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuw voorschrift gemaakt met ruimte- en inrichtingeisen voor peuterspeelzalen. In het landelijke kwaliteitskader voor peuterspeelzalen worde...
VVE en taalachterstanden
Aanvraag vergoeding peuterspeelzaal verlengd

Aanvraag vergoeding peuterspeelzaal verlengd

Om peuterspeelzalen te ondersteunen bij het voldoen aan de kwaliteitseisen is een vergoeding beschikbaar voor de kosten van EVC-procedures en/of een beroepsopleiding voor werknemers. Om hiervoor in...