Home Tags Drie-uursregeling

drie-uursregeling

Wet IKK

Drie-uursregeling niet in tijdvakken, maar exact aangeven

De drie-uursregeling, waarin organisaties minder beroepskrachten mogen inzetten, moet na 2018 exact worden vastgelegd in het beleidsplan. Het aangeven van tijdvakken waarin je mogelijk afwijkt, mag niet langer meer.
Beroepskracht-kindratio (bkr)

Zo werkt de drie-uursregeling kinderopvang

De vernieuwde drie-uursregeling, waarbij een kinderopvangorganisatie exact moet aangeven welke uren er minder pedagogisch medewerkers worden ingezet, leidt tot verwarring.