Home Tags Drie-uursregeling

drie-uursregeling

Beroepskracht-kindratio (bkr)

Drie-uursregeling: ‘Kind centraal? Regelgeving centraal!’

De nieuwe interpretatie van de drie-uursregel vanaf 1 januari 2018 leidt tot vragen en zorgen in de kinderopvang. Jurist Reinoud Kroese verwacht meer handhaving en terughoudendheid met bijvoorbeeld ruil- en flexdagen. Ook convenantpartijen zijn niet eensgezind in de uitleg van de regel.
Wet IKK

Blog Marion Duisterhof – Nieuwe Wet IKK

De overheid heeft in samenwerking met de brancheverenigingen en Boink (een vereniging die de belangen van ouders vertegenwoordigt) een nieuwe wet samengesteld die in gaat op 01-01-2018 en een deel in 2019. Deze wet zou innovatie en kwaliteit met zich mee moeten brengen. Helaas geldt dat niet voor alle maatregelen.
Wet IKK

Drie-uursregeling niet in tijdvakken, maar exact aangeven

De drie-uursregeling, waarin organisaties minder beroepskrachten mogen inzetten, moet na 2018 exact worden vastgelegd in het beleidsplan. Het aangeven van tijdvakken waarin je mogelijk afwijkt, mag niet langer meer.
Beroepskracht-kindratio (bkr)

Zo werkt de drie-uursregeling kinderopvang

De vernieuwde drie-uursregeling, waarbij een kinderopvangorganisatie exact moet aangeven welke uren er minder pedagogisch medewerkers worden ingezet, leidt tot verwarring.