Home Tags Drie-uursregeling

drie-uursregeling

Wet IKK

Geef toezichthouder ruimte bij vaststellen overtreding’

Toezichthouders in de kinderopvang moeten de ruimte krijgen om wel of geen overtreding vast te stellen bij het vaste-gezichtencriterium en de drie-uursregeling. Dat staat te lezen in een Kamerbrief.
Wet IKK

Gaat GGD GHOR haar boekje te buiten?

Uit verschillende hoeken klinken geluiden dat de GGD GHOR haar boekje te buiten gaat bij de interpretatie en handhaving van de 3 uursregeling. ‘Uit niets blijkt dat het gebruik van tijdsblokken níét is toegestaan’, schrijven juristen Kuiper en Kroese. Slaat GGD GHOR de plank mis?
Wet- en regelgeving

Kamer wil informatie over regeldruk voor ondernemers

Kamerleden van de commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan binnenkort met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) in gesprek over de regeldruk voor ondernemers. Ter voorbereiding op dit gesprek vraagt de commissie: hoeveel tijd zijn jullie kwijt aan regels?
Wet IKK

Serie IKK in de praktijk – De drie-uursregeling

De wet IKK belooft op papier kwaliteitsverbetering, maar de praktijk is weerbarstig. In deze serie volgen we Ramona Overmars, eigenaresse van kinderopvangorganisatie High Five! in Almelo. Ze neemt ons mee in hoe IKK in de praktijk vorm krijgt met soms meevallers, maar soms ook grote tegenvallers. Deel 4: De drie-uursregeling.
Wet IKK

Blog Peter van Zijl – Onduidelijkheid over IKK

IKK is een feit. Maar welk feit? Als je de doorsnee- kinderopvangmanager vraagt of alle IKK-regels helder zijn, slaakt menigeen een diepe zucht. Nee dus. Toch een merkwaardig fenomeen.

Wet IKK

Blog Peter van Zijl – Niet leuker, wel praktischer

De nieuwe Wet IKK blijft een hot topic. Maar niet iedereen kijkt blij als je het onderwerp aansnijdt. Neem de pedagogisch professionals. Dat zijn doeners. Praktische mensen die vooral bezig willen zijn met het vak waarvoor ze hebben gekozen: het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling.
Wet IKK

Petitie Wet IKK: ‘We worden moe van alle regeltjes’

Inge van Mondfrans, directeur van Stichting BELhamels in Eemnes, is een petitie gestart voor aanpassingen in de Wet IKK. ‘Maatregelen voor kwaliteitsverbetering moeten wel kwaliteitsverbeterend zijn.'
Wet IKK

Column – Niet leuker, wel praktischer

Niet iedereen kijkt blij als je het onderwerp Wet IKK aansnijdt. Neem de pedagogisch professionals. Dat zijn doeners. Praktische mensen die vooral bezig willen zijn met het vak waarvoor ze hebben gekozen. Misschien is het wel daarom dat de IKK nu al een wat negatieve reputatie heeft op de werkvloer. ‘Onpraktisch’ is een veelgehoord woord. Ontzettend jammer, want het doel van de nieuwe wet is kwaliteitsverbetering en daar profiteert het kind - onze belangrijkste klant - van.
Beroepskracht-kindratio (bkr)

Drie-uursregeling: ‘Kind centraal? Regelgeving centraal!’

De nieuwe interpretatie van de drie-uursregel vanaf 1 januari 2018 leidt tot vragen en zorgen in de kinderopvang. Jurist Reinoud Kroese verwacht meer handhaving en terughoudendheid met bijvoorbeeld ruil- en flexdagen. Ook convenantpartijen zijn niet eensgezind in de uitleg van de regel.
Wet IKK

Blog Marion Duisterhof – Nieuwe Wet IKK

De overheid heeft in samenwerking met de brancheverenigingen en Boink (een vereniging die de belangen van ouders vertegenwoordigt) een nieuwe wet samengesteld die in gaat op 01-01-2018 en een deel in 2019. Deze wet zou innovatie en kwaliteit met zich mee moeten brengen. Helaas geldt dat niet voor alle maatregelen.