Home Tags Diversiteit

diversiteit

Wet IKK
1WeekvhJongekind.jpg

Aftrap Week van het Jonge Kind

De Week van het Jonge Kind, dat dit jaar plaatsvindt van 10-15 april, is officieel begonnen met het openingscongres afgelopen vrijdag in Amsterdam.
Zorgenkinderen
Week van het Jonge Kind.jpg

Diversiteit centraal bij Week van het Jonge Kind

Het thema voor de Week van het Jonge Kind 2017 is bekend: "Ieder kind is welkom! Diversiteit en inclusie". Wat kun je in april verwachten en wat kun je zelf doen?
Gezonde Kinderopvang
Blog Kirsten Fröhlich - Het gesprek van de dag

Blog Kirsten Fröhlich – Het gesprek van de dag

‘In wat voor wereld leven we toch?’ een begrijpelijke en veel gehoorde opmerking van de afgelopen dagen. De onvoorstelbare gebeurtenissen in Parijs zullen ook vandaag nog het gesprek van de dag zijn. De aanslagen laten niemand ongeroerd. Ook de kinderen niet.
Pedagogiek
Blog Kirsten Fröhlich - Pietendiscussie

Blog Kirsten Fröhlich – Pietendiscussie

Hebt u hem al gevoerd? Thuis aan de keukentafel of met collega’s op het werk. De pietendiscussie. Nog voor de pepernoten in de winkel liggen staat ie bij ons kindercentrum op de agenda. En terecht.
VVE en taalachterstanden
Wat doet het met kinderen dat zij van sporthal naar sporthal worden versleept. Kinderen zijn flexibel? Dat is een te gemakkelijk excuus.

Kinderopvang laat vluchtelingkind weer even kind zijn

Het welzijn van vluchtelingenkinderen in Nederlandse opvangcentra/sporthallen staat onder druk. Sommige kinderopvangorganisaties trekken zich het lot van deze kinderen aan en gaan tot actie over.
Pedagogiek
Zo Kinderopvang tekent voor meer mannen

Zo Kinderopvang tekent voor meer mannen

Stichting Talent aan de top en Kinderopvangorganisatie Zo hebben elkaar gevonden in hun tegengestelde doelstellingen. Stichting Talent aan de top pleit voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Kinderopvang Zo wil juist meer mannen op de werkvloer én in de top van de onderneming. Die doelstellingen blijken prima samen te gaan.
Financiën en bedrijfsvoering
Pedagogische test: Gezinnen in soorten en maten

Pedagogische test: Gezinnen in soorten en maten

In 2012 verscheen het Pedagogisch kader diversiteit: Samen Verschillend, geschreven door o.a. Anke van Keulen. Loes Kleerekoper, auteur van het Pedagogisch kader 0-4 jaar, test graag de (pedagogische kennis) van gastouders en pedagogisch medewerkers. Deze keer: Hoofdstuk 2 uit het Pedagogisch kader Diversiteit: Gezinnen in soorten en maten.
VVE en taalachterstanden
Blog Jolanda Rikers - Harmonisatie?

Blog Jolanda Rikers – Harmonisatie?

De afgelopen tijd is weer het een en ander geschreven over kinderopvang en peuterspeelzalen en het al dan niet geven van gratis dagdelen. De vergadering met de vaste Kamercommissie over de harmonisatie is uitgesteld naar 26 maart, maar ik heb begrepen dat de standpunten behoorlijk uit elkaar liggen. Ik vrees dan ook dat een en ander weer zal worden uitgesteld tot na een volgende kabinetsperiode.
Sekseneutraal opvoeden: doe jij er al aan?

Sekseneutraal opvoeden: doe jij er al aan?

In Zweden bestaat een kinderopvang waar kinderen sekseneutraal op worden gevoed. Meisjes worden aangemoedigd om met Lego te spelen en jongens in de poppenhoek. Voorleesboeken over prinsen en prinsessen worden gemeden. Hoogleraar Lies Wesseling is een groot voorstander van deze experimenten en begrijpt niet waarom daar soms ophef over ontstaat in de maatschappij.
Pedagogiek
'Ieder kind een eigen verhaal' naar alle locaties

‘Ieder kind een eigen verhaal’ naar alle locaties

Deze maand verscheen het boek 'Ieder kind een eigen verhaal', gebaseerd op het boek 'Samen verschillend. Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar'. Pedagogen Anke van Keulen en Elly Singer schreven dit boek. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) stuurt deze maand een exemplaar van het boek naar alle kinderdagverblijven en bso's in Nederland.