Home Tags Diversiteit

diversiteit

VVE en taalachterstanden
Wat doet het met kinderen dat zij van sporthal naar sporthal worden versleept. Kinderen zijn flexibel? Dat is een te gemakkelijk excuus.

Kinderopvang laat vluchtelingkind weer even kind zijn

Het welzijn van vluchtelingenkinderen in Nederlandse opvangcentra/sporthallen staat onder druk. Sommige kinderopvangorganisaties trekken zich het lot van deze kinderen aan en gaan tot actie over.
Pedagogiek
Zo Kinderopvang tekent voor meer mannen

Zo Kinderopvang tekent voor meer mannen

Stichting Talent aan de top en Kinderopvangorganisatie Zo hebben elkaar gevonden in hun tegengestelde doelstellingen. Stichting Talent aan de top pleit voor meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Kinderopvang Zo wil juist meer mannen op de werkvloer én in de top van de onderneming. Die doelstellingen blijken prima samen te gaan.
Financiën en bedrijfsvoering
Pedagogische test: Gezinnen in soorten en maten

Pedagogische test: Gezinnen in soorten en maten

In 2012 verscheen het Pedagogisch kader diversiteit: Samen Verschillend, geschreven door o.a. Anke van Keulen. Loes Kleerekoper, auteur van het Pedagogisch kader 0-4 jaar, test graag de (pedagogische kennis) van gastouders en pedagogisch medewerkers. Deze keer: Hoofdstuk 2 uit het Pedagogisch kader Diversiteit: Gezinnen in soorten en maten.
VVE en taalachterstanden
Blog Jolanda Rikers - Harmonisatie?

Blog Jolanda Rikers – Harmonisatie?

De afgelopen tijd is weer het een en ander geschreven over kinderopvang en peuterspeelzalen en het al dan niet geven van gratis dagdelen. De vergadering met de vaste Kamercommissie over de harmonisatie is uitgesteld naar 26 maart, maar ik heb begrepen dat de standpunten behoorlijk uit elkaar liggen. Ik vrees dan ook dat een en ander weer zal worden uitgesteld tot na een volgende kabinetsperiode.
Sekseneutraal opvoeden: doe jij er al aan?

Sekseneutraal opvoeden: doe jij er al aan?

In Zweden bestaat een kinderopvang waar kinderen sekseneutraal op worden gevoed. Meisjes worden aangemoedigd om met Lego te spelen en jongens in de poppenhoek. Voorleesboeken over prinsen en prinsessen worden gemeden. Hoogleraar Lies Wesseling is een groot voorstander van deze experimenten en begrijpt niet waarom daar soms ophef over ontstaat in de maatschappij.
Pedagogiek
'Ieder kind een eigen verhaal' naar alle locaties

‘Ieder kind een eigen verhaal’ naar alle locaties

Deze maand verscheen het boek 'Ieder kind een eigen verhaal', gebaseerd op het boek 'Samen verschillend. Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar'. Pedagogen Anke van Keulen en Elly Singer schreven dit boek. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) stuurt deze maand een exemplaar van het boek naar alle kinderdagverblijven en bso's in Nederland.
Pedagogiek
Blog Esther Boverhof - Vreedzame Methode voor Gastouders

Blog Esther Boverhof – Vreedzame Methode voor Gastouders

Veel gastouders en nanny’s vinden het prettig om met een methode te werken. Dat geeft houvast en handvatten. We hebben al Kiki (Kansen in kinderen), een methode die in opkomst is bij gastouders en werkt met thema’s. Sinds kort is er ook de Vreedzame Methode voor Gastouders.
Pedagogiek
Pedagogisch kader diversiteit gepresenteerd

Pedagogisch kader diversiteit gepresenteerd

  De aanvulling op de Pedagogisch kaders 0-4 jaar en 4-12 jaar is een feit: tijdens het jaarcongres Management Kinderopvang werd het Pedagogisch kader diversiteit gepresenteerd. Het eerste exemplaa...

Financiën en bedrijfsvoering
Vader wil serieus genomen worden

Vader wil serieus genomen worden

Vaders vinden dat ze serieuzer genomen moeten worden bij de opvoeding van hun kinderen. Opvoedingsondersteuners, zoals medewerkers van een consultatiebureau, maar ook medewerkers in de kinderopvang...

Pedagogiek

Monika Katinger – ‘Samen verschillend’ – Diversiteit in de praktijk van de kinderopvang

Op donderdag 28 oktober heb ik voor de tweede keer deel genomen aan het project ‘Samen verschillend'. Het eindresultaat van het project zal uiteindelijk in een boekvorm uitgegeven worden. Naast de...