Home Tags Diversiteit

diversiteit

Pedagogiek
Verwacht: Pedagogisch kader diversiteit

Verwacht: Pedagogisch kader diversiteit

Er komt een uitbreiding van het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar over het thema diversiteit binnen de kinderopvang. De uitwerking wordt gemaakt door bureau MUTANT (Anke van Keulen) en de Uni...

Pedagogiek

Welkom!

Kinderdagverblijven leveren nog altijd een groot deel van het aantal kindplaatsen. Verticale groepen (0-4 groepen) zijn in opkomst, maar veel ouders kiezen liever voor de leeftijdsgerichte horizont...

Pedagogiek

Wendy van Duijn – Een goede teamavond

Tja, wat zijn die ingrediënten voor een teamavond op het Kinderdagverblijf? Structuur, een goed voorbereide agenda, diversiteit, openheid, inspraak, meedenken, ingebrachte punten....... Bovenstaand...