Home Tags Diversiteit

diversiteit

Pedagogiek
Blog Esther Boverhof - Vreedzame Methode voor Gastouders

Blog Esther Boverhof – Vreedzame Methode voor Gastouders

Veel gastouders en nanny’s vinden het prettig om met een methode te werken. Dat geeft houvast en handvatten. We hebben al Kiki (Kansen in kinderen), een methode die in opkomst is bij gastouders en werkt met thema’s. Sinds kort is er ook de Vreedzame Methode voor Gastouders.
Pedagogiek
Pedagogisch kader diversiteit gepresenteerd

Pedagogisch kader diversiteit gepresenteerd

  De aanvulling op de Pedagogisch kaders 0-4 jaar en 4-12 jaar is een feit: tijdens het jaarcongres Management Kinderopvang werd het Pedagogisch kader diversiteit gepresenteerd. Het eerste exemplaa...
Financiën en bedrijfsvoering
Vader wil serieus genomen worden

Vader wil serieus genomen worden

Vaders vinden dat ze serieuzer genomen moeten worden bij de opvoeding van hun kinderen. Opvoedingsondersteuners, zoals medewerkers van een consultatiebureau, maar ook medewerkers in de kinderopvang...
Pedagogiek

Monika Katinger – ‘Samen verschillend’ – Diversiteit in de praktijk van de kinderopvang

Op donderdag 28 oktober heb ik voor de tweede keer deel genomen aan het project ‘Samen verschillend'. Het eindresultaat van het project zal uiteindelijk in een boekvorm uitgegeven worden. Naast de...
Pedagogiek
Verwacht: Pedagogisch kader diversiteit

Verwacht: Pedagogisch kader diversiteit

Er komt een uitbreiding van het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar over het thema diversiteit binnen de kinderopvang. De uitwerking wordt gemaakt door bureau MUTANT (Anke van Keulen) en de Uni...
Pedagogiek

Welkom!

Kinderdagverblijven leveren nog altijd een groot deel van het aantal kindplaatsen. Verticale groepen (0-4 groepen) zijn in opkomst, maar veel ouders kiezen liever voor de leeftijdsgerichte horizont...
Pedagogiek

Wendy van Duijn – Een goede teamavond

Tja, wat zijn die ingrediënten voor een teamavond op het Kinderdagverblijf? Structuur, een goed voorbereide agenda, diversiteit, openheid, inspraak, meedenken, ingebrachte punten....... Bovenstaand...