Home Tags Arbeidsparticipatie

arbeidsparticipatie

Ouders
Blog Pauline Schellart - (Feest)hoed

Blog Pauline Schellart – (Feest)hoed

Ik neem mijn hoed af voor Asscher. Op 15 september – Prinsjesdag – zat minister Asscher bij het VARA-programma Pauw om de kabinetsplannen toe te lichten. ‘Eindelijk komt er meer geld voor de kinderopvang. De combinatie van werken en zorg moet veel meer aandacht krijgen’.
Integrale kindcentra en brede scholen
Blog Simon Hay - Regie basisonderwijs?

Blog Simon Hay – Regie basisonderwijs?

Ik ben blij met de brede discussie die gevoerd wordt over het belang van investeren in (jonge) kinderen. De meest recente discussies gaan over het ontbreken van een structurele visie op de ‘opvang’ van jonge kinderen. Als oplossing wordt vanuit de Onderwijsraad aangegeven de regie van kinderopvang – voor kinderen vanaf 2,5 jaar - onder te brengen bij het onderwijs. Dit lijkt mij niet alleen te kort door de bocht, maar vooral niet in het belang van jonge kinderen.
D66 wil meer investeren in kinderopvangtoeslag

D66 wil meer investeren in kinderopvangtoeslag

D66 zegt een beter plan te hebben dan het kabinet om de werkgelegenheid te verhogen: twee keer meer investeren in kinderopvangtoeslag dan het kabinet nu doet. Dat levert 75.000 banen op tegenover 35.000 nu.
Ouders
Het doel van het kabinet is om de komende jaren 35.000 banen te creëren. In de kinderopvang komen er door de investering al 7000 banen bij.

Aantal banen kinderopvang stijgt met 7000

Het aantal banen in de kinderopvangbranche zal met 7000 toenemen door de investering van 290 miljoen euro in kinderopvangtoeslag. Dat voorspelt Bureau Buitenhek in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Het aantal locaties voor dagopvang en bso is redelijk stabiel gebleven het afgelopen jaar.

Meer kinderen in de kinderopvang

Het aantal kinderen in de kinderopvang is afgelopen jaar gestegen.
Ouders
Volgens Timmermans is de situatie grotendeels te wijten aan een gebrek aan mogelijkheden voor gezinnen om werk- en verzorgingstaken te verdelen.

Timmermans: ‘Eenduidige visie kinderopvang in EU’

De Europese Commissie wil, onder leiding van vicevoorzitter Frans Timmermans, werk maken van arbeidsparticipatie van moeders.
Ouders
Of kinderopvang daadwerkelijk bijdraagt aan een hogere arbeidsdeelname van vaders en moeders

Kinderopvang wel of niet goed voor de arbeidsmarkt?

Is kinderopvang nou wel of niet een goed functionerend arbeidsmarktinstrument? Gerenommeerde onderzoeksbureaus geven hier zeer uiteenlopende antwoorden op. Het gevolg is verwarring in de branche.
Ouders
'Na 2005 gaat er fors meer budget naar de kinderopvang. Het gezonde verstand dicteert dat dit effect op het (arbeidsmarkt)gedrag van ouders moet hebben.'

Blog Piet van den Reijen – Kinderopvang goed voor arbeidsparticipatie?

Regelmatig duikt de discussie op of kinderopvang goed is voor de arbeidsparticipatie. Zo ook onlangs in een artikel van de hand van Emre Akgündüz en Janneke Plantenga. Een vreemde conclusie die ingaat tegen gezond verstand én wetenschappelijk onderzoek.
Ouders
Het argument dat veel mensen bezigen dat investeringen in de kinderopvang zich terugverdienen door een hogere arbeidsparticipatie

‘Kinderopvang moet zich niet meer profileren op arbeidsparticipatie’

De meerwaarde van kinderopvang wordt door veel buitenstaanders uitgedrukt in ‘kinderopvang als arbeidsmarktinstrument’. Cijfers uit Nederland en andere Europese landen tonen die meerwaarde echter niet aan.
Ouders
Het bieden van fiscale kortingen is een goedkopere manier om de arbeidsparticipatie van moeders te verhogen.

Fiscale korting bereikt ander effect dan kinderopvangtoeslag

Wat werkt het beste om de arbeidsparticipatie van moeders te verhogen? Jan Kabátek van de Tilburg University onderzocht voor zijn proefschrift het effect van het bieden van fiscale kortingen en van kinderopvangsubsidie. Beide middelen bereiken een ander (positief) effect.