Home Tags Arbeidsmarkt

arbeidsmarkt

Financiën en bedrijfsvoering
Blog Marianne van Hall - Een slimme meid...

Blog Marianne van Hall – Een slimme meid…

Dit is het laatste blog dat ik schrijf als directeur van Sinne kinderopvang. Over twee weken geef ik het stokje over aan mijn opvolger. Dit is voor mij dus een tijd van losse eindjes aan elkaar knopen en ook veel terugkijken. Wat heeft me de afgelopen jaren gedreven?
Wet IKK
'Parttimers zwakte Nederlandse economie'

‘Parttimers zwakte Nederlandse economie’

Doordat in Nederland zo veel vrouwen parttime werken, heeft ons land een lage arbeidsproductiviteit en daarmee minder economische groei. Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is dit de grootste zwakte van de Nederlandse economie.
Financiën en bedrijfsvoering
Limburgse studenten kunnen door naar Duitsland

Limburgse studenten kunnen door naar Duitsland

Limburgse studenten van de PW-opleiding aan het Arcus College hoeven zich geen zorgen te maken over een baan na hun studie. De opleiding brengt de studenten nog voordat ze hun diploma op zak hebben in contact met Duitse kinderopvangorganisaties net over de grens. Daar zijn nog banen genoeg.
Financiën en bedrijfsvoering
GroenLinks wil werkweek van 32 uur

GroenLinks wil werkweek van 32 uur

Er moet een werkweek komen van 32 uur. Vier dagen per week werken moet de norm worden. Dat staat in het plan 'Werk eerlijk delen', dat GroenLinks-leider Bram van Ojik heeft gepresenteerd. Van Ojik pleit daarin ook voor minder belasting op arbeid, gerichtere scholing en flexibele bijstand.
Financiën en bedrijfsvoering
Nieuw: Het FCB Loopbaanplein

Nieuw: Het FCB Loopbaanplein

Er zit veel beweging in het werkveld kinderopvang. Niet alleen stromen er veel pedagogisch medewerkers uit naar andere branches vanwege de vraaguitval in de kinderopvang, er komen ook nieuwe opgeleide pedagogisch medewerkers bij. Met een nieuw hulpmiddel kun je uitstippelen welke kant jouw loopbaan kan opgaan: het FCB Loopbaanplein.
Blog Marianne van Hall - Deeltijdmoeders

Blog Marianne van Hall – Deeltijdmoeders

Eind 2003 kwam toenmalig minister De Geus met de opmerkelijke uitspraak dat de emancipatie van autochtone vrouwen voltooid was. Volgens hem was “kinderopvang in de samenleving van vandaag heel vanzelfsprekend.” Ook toen al (10 jaar geleden) ontlokten zijn uitspraken felle reacties, o.a. van Ingrid Robeyns onderzoeker aan de UvA. Zij eindigt haar betoog met de woorden: “… gezien de weerbarstigheid van de sekseongelijkheid en het hardnekkige karakter van het kostwinnersmodel dat nog altijd zijn sporen nalaat, zullen verdere inspanningen nodig blijven.”
Ouders
Moeders voelen druk om deeltijd te werken

Moeders voelen druk om deeltijd te werken

Deeltijdwerken is de nieuwe sociale norm geworden voor moeders met jonge kinderen. Zowel fulltime werkende moeders als thuisblijfmoeders krijgen te maken met onbegrip en verwijten vanuit hun sociale omgeving. Justine Ruitenberg, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, ondervroeg 935 moeders met een thuiswonend kind van 12 jaar of jonger.
Ouders
Kabinet wil flexibele kinderopvang

Kabinet wil flexibele kinderopvang

Het kabinet gaat bekijken hoe school- en werktijden en verlofregelingen beter op elkaar kunnen aansluiten. Ook wil het de kinderopvang flexibeler maken en ervoor zorgen dat werknemers makkelijker afspraken kunnen maken over flexibel werken. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken schrijft dat in een opiniestuk in het dagblad Trouw.
Arbeidsvoorwaarden
Aanvraag voor financiële steun mobiliteitsplan

Aanvraag voor financiële steun mobiliteitsplan

Er worden nog steeds te veel mensen opgeleid voor het aantal banen in de kinderopvang. Van de huidige banen zullen er ook in 2014 nog duizenden verdwijnen. De sociale partners in de kinderopvang hebben het Rijk daarom gevraagd om financiële steun om de kwaliteit en mobiliteit van medewerkers in de kinderopvang te verbeteren.
Veel vrouwen afhankelijk van hun partner

Veel vrouwen afhankelijk van hun partner

Drie van de vier vrouwen vinden het belangrijk om economisch zelfstandig te zijn, maar de helft van de vrouwen in Nederland is nog altijd financieel afhankelijk van anderen. Maurice de Hond ondervroeg 1800 Nederlanders, zowel mannen als vrouwen, over hun economische zelfstandigheid. Daar komen ook tegenstrijdige resultaten uit. Vrouwen zeggen onafhankelijk te willen zijn, maar een derde is bijvoorbeeld niet bereid om hiervoor meer te werken.