Management kinderopvang magazine nr. 1, 2018

  In het eerste nummer van 2018 starten we met een serie over de kinderopvang in Zweden en welke inspiratie wij daaruit kunnen halen. Verder een artikel waarin kleine ondernemers uitleggen waarom de Wet IKK juist voor hen lastig te implementeren is én een informatief artikel over het nieuwe toezicht na de Wet IKK. Wat kunt u verwachten?

  Regeerakkoord stelt teleur

  De lobby vooraf was geslaagd. Bijna ieder verkiezingsprogramma van iedere politieke partij had het basisrecht op kinderopvang opgenomen. De SER had het in haar advies staan, dus er werd veel verwacht van het regeerakkoord. Een teleurstelling. Hoe nu verder?

  Aansluiten bij de wensen van kinderen

  Kinderparticipatie is in Zweden vanzelfsprekend. Het is de rode draad in het ‘Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet’, ofwel het gezamenlijke curriculum van de basisschool, de voorschool (het kinderdagverblijf) en het vrijetijds-thuis (de bso). Clarine de Leve en Jessica Schouten maakten met Childcare International een reis langs kindercentra in Stockholm en schrijven hier een serie artikelen over. Deze eerste aflevering gaat over kinderparticipatie.

  De opbrengsten van PE

  In het novembernummer besteedden we aandacht aan permanente educatie, kortweg PE. Dit jaar gaan we daarmee door. Waarom? PE wordt genoemd in de Wet IKK, en de overheid en pers besteden veel aandacht aan PE voor vakmensen. Zitten er kansen voor onze sector in dit onderwerp? Zeker wel, maar dit wordt geen ‘quick fix’. Constance Jacobson, die het project PEPP heeft opgezet in opdracht van de Brancheorganisatie, laat samen met een aantal collega’s in een serie artikelen zien wat het belang is van permanente educatie in de kinderopvang en welke richting het uit zou kunnen.

  Jeugdhulp bij de vindplaats

  Het werkterrein van het schoolmaatschappelijk werk (smw) kan heel gemakkelijk uitgebreid worden naar de voorschool. Dat vonden ze in Rotterdam. Alle 220 VVE-locaties kregen vanaf 2016 een half uur per groep per week voor voorschoolsmaatschappelijk werk.

  ‘Wegkijken is geen optie’

  Seksueel misbruik gebeurt. Wegkijken is geen optie, daarom moet je als professionele kinderopvangbranche continu werken aan voorkoming. Dat waren managers met elkaar eens tijdens een recente themadiscussie van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Maar wat zijn de beste maatregelen? Meningen op een rij.

  Inspectie en de Wet IKK

  De nieuwe wet IKK treedt bijna in werking. Hoe gaan toezichthouders daarop inspecteren, terwijl de praktijk nog moet ontstaan? Frank Beijk, projectleider IKK/Het nieuwe toezicht bij GGD GHOR Nederland, en projectmedewerker Albertine Klein Velderman vertellen over de nieuwe manier van werken. ‘Het wordt pionieren.’

  Mannen in de kinderopvang: nodig of niet?

  Slechts drie procent van de pedagogisch medewerkers wereldwijd is man, en in Nederland is het niet veel beter. Hoogleraar pedagogiek Ruben Fukkink leidt een Nederlands jarenlang onderzoek naar de rol van man en vrouw in de kinderopvang, en concludeert dat we verkeerd denken. ‘Het draait niet om man of vrouw, het gaat vooral om gendergerelateerde eigenschappen. Selecteer mensen met masculiene eigenschappen.’ Management Kinderopvang legt hem een aantal stellingen voor.

  Nieuw: het personenregister kinderopvang

  Per 1 maart 2018 wordt het personenregister kinderopvang ingevoerd. Deze vervangt het huidige systeem van continue screening. Wat houdt dit in?

  Zestien uur invullen wordt een uitdaging

  Het peuterspeelzaalwerk ervaart de aandacht voor VVE in het regeerakkoord als een steuntje in de rug. Alleen, hoe ga je die zestien uur inpassen? En waar zijn de hbo’ers op de groep?

  Babyopvang naar een hoger plan?

  In de Wet IKK staan maatregelen om de kwaliteit van de babyopvang te verhogen: meer kennis bij pm’ers (de babyspecialist), een mentor per kind, en ook de beroepskracht-kindratio (bkr) wordt aangepast in 2019. De vraag is: leveren deze maatregelen echt meer kwaliteit op voor baby’s? Vier deskundigen geven hun mening.

  Geef je reactie

  Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.