Management kinderopvang magazine nr. 4, 2017

  In het juli-nummer van Management Kinderopvang uiten de branchepartijen hun zorgen over de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Daarnaast een interview met Sharon Gesthuizen, de nieuwe voorzitter BMK, tips voor succesvolle marketing en vijf vragen aan Arida Spek, manager van de locaties Waterwiebels en Waterwoezels van De Kinderkoepel.

  Branche pleit voor gefaseerde invoering bkr

  De Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) moet op 1 januari grotendeels ingaan. De branchepartijen zijn blij, maar hebben hun zorgen. Het is namelijk nog onduidelijk wat de consequenties zijn van de nieuwe beroepskracht- kindratio (bkr).

  Sharon Gesthuizen

  ‘Laat vooral duizend bloemen bloeien’

  Sharon Gesthuizen is sinds kort voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Een gesprek over de eerste maanden van haar voorzitterschap.

  ‘Er wordt echt naar je geluisterd’

  Met het oog op het Nieuwe Toezicht vanaf volgend jaar heeft het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang GGD GHOR Nederland samen met een aantal kinderopvangorganisaties een uitgebreide pilot ‘Samen observeren’ gedaan. ‘Het voelt alsof je nu echt samen aan kwaliteit werkt.’

  Mondomijn begint kindcentrum 0 tot 18 jaar

  Mondomijn in Helmond is misschien wel hét integrale kindcentrum van de toekomst. In dit IKC volgen 450 kinderen van nul tot dertien jaar één lange, individuele leerlijn. In de nabije toekomst wordt dit ‘van nul tot achttien jaar’.

  Vallen IKC-vaardigheden wel aan te leren?

  In een nieuw trainingsaanbod IKC-vaardighedenvoor zittend personeel staan empowerment en professionele groei centraal. Een interview met onderwijskundige en trainer Judith Kuiten.

  Uitdagen zonder grote risico’s

  Een van de thema’s van gezonde kinderopvang is ‘Veiligheid’. Anders dan vaak wordt gedacht, gaat het daarbij om het stimuleren van zelfstandigheid binnen grenzen. Die grenzen moeten ook pm’ers in overleg met elkaar bepalen. ‘Veiligheid is geen afvinklijstje.’

  Vijf vragen aan: Arida Spek

  Je houdt medewerkers tevreden door hen verantwoordelijkheid en zeggenschap te geven. Dat zegt Arida Spek (49), manager van de locaties Waterwiebels en Waterwoezels van De Kinderkoepel in een interview.

  ‘Sociale controle is bij ons veel groter’

  In de ‘post-Robert M.-jaren’ is veiligheid een belangrijk onderwerp geworden in de kinderopvang, maar hoe garandeer je de veiligheid in de gastouderopvang waar een gastouder in principe alleen werkt?

  In memoriam Channah Zwiep

  Channah Zwiep is 14 februari, na een kort ziekbed, overleden. De Nederlandse kinderopvang heeft een heel bijzonder persoon verloren.

  In welke markt zit u?

  In een reeks van vijf artikelen laat bestuurs- en bedrijfskundige Ronald van Rooden u op een andere manier kijken naar uw markt en uw eigen organisatie. Deze maand stap 2: Kies uw eigen markt.

  Allemaal een frisse neus

  Soms lijkt het wel of in al de onrust rondom de invoering van de Wet IKK de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk nauwelijks aandacht krijgt.

  Het belang van een visie op media

  Begin dit jaar werd door de internationale samenwerkingsorganisatie ELIANT een oproep gedaan om media uit de kinderopvang te weren. Te veel gebruik van media op jonge leeftijd kan de breinontwikkeling schaden. Wat moet je als kinderopvang met zo’n oproep?

  ‘Succesvolle marketing is altijd 360 graden’

  De crisis is voorbij, maar heeft in de kinderopvang wel veranderd: marketing was nog nooit zo cruciaal. Marketingexpert Daisy Kuipers van Het Aktie Atelier geeft tips.