Management kinderopvang magazine nr. 2, 2017

  In het maartnummer van Management Kinderopvang gaan Gjalt Jellesma en Ewoud Poerink met elkaar in discussie over de waarde van risicoprofielen (rood, oranje, geel en groen) én is er o.a. aandacht voor directe financiering, pedagogisch leiderschap en een laatste editie van de serie over harmonisatie.

  Een eind aan bijbetalen en terugbetalen

  Er deugde niets aan ministers Asschers voorstel voor directe financiering van de kinderopvang. Die indruk werd althans in de media gewekt. Een half jaar later sluiten de rijen zich en is er een akkoord. De onderhandelende partijen zijn hoopvol. Alleen de details moeten nog ingevuld worden.

  ’t Kroontje: bewegen en gezondheid

  Als ik dit kindercentrum zou runnen, zou ik het heel anders aanpakken. Hoeveel pedagogisch medewerkers hebben dit ooit gedacht? Pedagogisch medewerker Annemarie Op ten Berg (47) liet het niet bij dromen, maar besloot in 2010 een kinderopvangorganisatie in Veghel over te nemen. Haar ambities resulteerden in ’t Kroontje, een mix van opvang, beweging en gezondheid, hecht verweven met lokale organisaties. De kinderopvangorganisatie, die activiteiten biedt voor kinderen van nul tot achttien jaar, is een succes en groeide tegen de crisisgolf in.

  Geef pm’ers speelruimte

  De kinderopvang is een sector waar pedagogische kwaliteit en innovatie hoogtij viert. Uit de praktijk blijkt dat pm’ers moeite hebben met vernieuwingen, omdat dit naar eigen zeggen vaak van buiten- of bovenaf wordt besloten. Echte verbetering in de pedagogische kwaliteit komt van binnenuit. Hiervoor is een aantal randvoorwaarden nodig waar je als manager voor kan zorgen.

  Koprollen maken in de gang

  In de kinderopvang zitten en wachten kinderen te vaak en te lang. Het programma Gezonde Kinderopvang helpt om daar verandering in te brengen. Een manager: ‘We grijpen tegenwoordig veel meer momenten aan om met z’n allen in beweging te komen.’

  Vijf vragen aan: Wendy de Klerk

  Wendy de Klerk (36) kwam in 1998 bij Kinderopvang SKDD binnen als stagiaire en groeide via functies als ‘pedagogisch specialist’ tot locatiecoördinator bij Kinderdagverblijf ZieZoo in Doorn. SKDD telt vijf kinderdagverblijven, zes peuterspeelzalen en veertien bso’s in het midden van het land. Locatie ZieZoo vangt wekelijks zo’n zeventig kinderen op.

  Professionaliseren met digitale middelen

  Voor professionalisering van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang kiezen organisaties vaak voor cursussen, trainingen of workshops: allemaal formele leeroplossingen. Maar feit is dat mensen het meeste leren tijdens het werken in de praktijk en in samenwerking met hun collega’s. Digitale middelen kunnen hierbij helpen.

  Peuterwerk onder de regie van kinderopvang

  Nog een kleine negen maanden en het peuterspeelzaalwerk moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. In deze driedelige serie laten we zien welke keuzes gemeenten in samenwerking met peuterspeelzaalwerk en kinderopvang maken en welke lessen hieruit te trekken zijn. Deel 2: Zwartewaterland en Enschede maakten het peuterspeelzaalwerk onderdeel van de kinderopvang.

  Overdracht is nog geen overgang

  Met het invullen van een overdrachtsformulier is de doorgaande lijn van voorschool naar school nog niet gegarandeerd. Sardes en Regioplan onderzochten hoe dan wel en zagen in de praktijk goede voorbeelden.

  De laatste der Mohikanen

  Het laatste wat je moet doen als medewerker van BOinK is tegen ouders zeggen dat hun kinderen thuis, of in de onmiddellijke omgeving van thuis, de grootste risico’s lopen op seksueel misbruik. Eigenlijk zeg je op zo’n moment tegen een vader of moeder: niet de medewerker van de kinderopvang, maar u als vader, moeder, oom, opa of buurman vormt het grootste gevaar voor uw kind. De kans dat een pm’er, een leerkracht, een trainer, een zwemleraar, en vooruit de pastoor, zich aan een kind vergrijpt, is echt vele malen kleiner. Maar met een dergelijke rationele en door feiten onderbouwde opstelling rakel je het vuur alleen maar op.

  ‘De VVE-programma’s hoeven echt het raam niet uit’

  Pedagogen discussiëren er al jaren over. Moet je jonge kinderen nu volop stimuleren met een strak (VVE-)programma of hen juist zoveel mogelijk vrij laten in hun spel? Onderwijskundige Hannie Roefs, verbonden aan WerkendLeren, komt met het nieuwe opleidingsinstrument Zelfbewust en vaardig voor pedagogisch professionals: een synergie tussen planmatig en kindvolgend werken. Een nieuwe werkhouding die past bij de ontwikkeling van integrale kindcentra.

  Beroepskracht-kindratio

  In een grootschalige studie is onderzocht hoe de beroepskracht- kindratio (BKR) samenhangt met de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.