Home 2007

Laatste blogs

Gezonde Kinderopvang

Jolanda Rikers – Succesvolle sponsoractie

De totale kosten voor ons kindercircus van 2 juni as. bedragen ongeveer € 17.000. De toegang is gratis vanwege het goede doel Cliniclowns. Enige tijd geleden hebben we een 25 tal bedrijven en organ...
Pedagogiek

Monika Katinger – Teveel om op te noemen

Meestal kan ik makkelijk één leuke gebeurtenis van de week kiezen over welke ik in mijn weblog wil schrijven. Maar in de afgelopen dagen heb ik zoveel nieuwe indrukken opgedaan dat het moeilijk is...
Pedagogiek

Monika Katinger – Het vrolijke egelorkest

Paaseitjes hebben we gelukkig wel gevonden en al lang opgegeten, versieringen netjes in de kast opgeborgen. Vanaf deze week is het thema muziek centraal in ons kinderdagverblijf. Dat kun je na binn...

Jolanda Rikers – Plezier in uitvoering

Voor 1 april moeten wij conform de subsidieverordening de begroting van het daarop volgend jaar indienen. Zo ook dit jaar. Ik vind dat altijd een moeilijke exercitie, omdat het ene jaar nog maar ne...
Pedagogiek

Monika Katinger … en veel plezier op de basisschool!

Een week geleden was het voor me één en al plakken, knippen, foto's uitzoeken, een leuk cadeautje kopen...vandaag ligt alles veilig opgeborgen in de kast. Roze crêpe papier en een lange witte strik...

Jolanda Rikers – Samenwerking met ziekenhuis

Op zaterdag 2 juni vindt in Kerkrade het kindercircus plaats. Wij organiseren dit circus samen met een evenementenbureau ter gelegenheid van ons twintig-jarig bestaand. Onze leidsters worden vooraf...

Jolanda Rikers – Voortvarende samenwerking

In tegenstelling tot andere regio's heeft de belangrijkste onderwijsstichting voor Zuid-Oost-Limburg, Movare, alle kindpartners (peuterspeelzalen, kinderopvang, BSO) uitgenodigd om met hun mee te w...
Pedagogiek

Monika Katinger – Voorjaarswandeling met oma’s

Op verschillende manieren kunnen we profiteren van het feit dat ons kinderdagverblijf in de tuin van het verzorgingshuis is gesitueerd: met Sint Maarten gaan we met lampionnen liedjes zingen voor o...
VVE en taalachterstanden

Jolanda Rikers – Sluitende begroting peuterspeelzalen

Deze week zijn de productbegrotingen 2008-2010 door ons bestuur vastgesteld. Voor 1 april moet de productbegroting peuterspeelzalen binnen zijn bij de gemeente Kerkrade. Het is geen sinecure om in...
Pedagogiek

Monika Katinger – Voorjaarsdipje

Het is een jaarlijks terugkerend verschijnsel...voorjaarszon, snotterende kleine en grote mensen, een kakofonie van hoesten en niezen...Ik ontkom er meestal ook niet aan. Het ergste vind ik als het...