Home 2007

Laatste blogs

Jolanda Rikers – Groei

Evenals in andere gemeenten in Nederland groeit de kinderopvang ook in Kerkrade. Wij hebben in de eerste helft van 2007 in de kinderdagverblijven een omzetgroei van 29% gerealiseerd en een en in de...
VVE en taalachterstanden

Jolanda Rikers – Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ongeveer twee jaar geleden werd ik tijdens een personeelsmanagers-netwerkbijeenkomst geconfronteerd met de dramatische data jeugdwerkeloosheid in deze regio. Éen op de vier jongeren was werkeloos,...
Pedagogiek
Monika Katinger - Bijna senior!

Monika Katinger – Bijna senior!

  Ik ben niet iemand die uitbundig zijn verjaardagen viert, of het dan thuis of mijn werk betreft. Maar ja, als je een keer in tien jaar een nul achter het aantal jaren dat je hebt bereikt "mag" to...
VVE en taalachterstanden

Jolanda Rikers – Tevreden klanten

De afgelopen maand zijn we weer druk in de weer geweest met de jaarlijkse klanttevredenheidsmeting. Altijd weer een spannend moment; doen we het beter dan afgelopen jaar? wie is het beste kinderdag...

Jolanda Rikers – Succesvol voetbaltoernooi

Als kinderopvangorganisatie hebben we het gezond bewegen van kinderen hoog in het vaandel staan. Wij zoeken dan ook iedere keer manieren waarbij kinderen op een speelse manier hierin worden uitgeda...

Jolanda Rikers – Kindercircus groot succes

Zaterdag 2 juni was het dan zo ver! Het kindercircus ter gelegenheid van ons 20-jarig jubileum vond plaats op de Markt in Kerkrade. De weergoden waren ons goed gezind; met volop zon op het bolletje...
Pedagogiek

Monika Katinger – Kwaliteitsavond

Het klinkt bureaucratisch en stoffig en verplicht - in elk geval niet als een avond waarop een mens zich zou kunnen verheugen. En inderdaad, ik geloof niet dat er onder mijn collega's iemand was di...
Financiën en bedrijfsvoering

Jolanda Rikers – Klaag- en jubelmuur

Deze week hebben we weer een avondbijeenkomst van het FCB-programma in het kader van ‘plezier in werken'. Wederom was de opkomst enorm! Op de agenda stand de klaag- en jubelmuur. We gingen in groep...
Pedagogiek

Monika Katinger – Goede reis

Zoals de meeste mensen word ik bij het afscheid nemen van iemand - en soms ook van iets - echt weemoedig...Opeens word je door de omstandigheden gedwongen om even stil te staan, even terug te kijke...
Financiën en bedrijfsvoering

Jolanda Rikers – Medewerkers verdienen pluim

Binnen ons managementteam hadden we bedacht om medewerkers die een bijzondere prestatie leveren aan het einde van het jaar een bonus te geven in de vorm van geld. In overleg met de OR is besloten o...