Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Vve in de kinderopvang

In de voor- en vroegschoolse educatie (vve) gaan miljoenen om. De overheid hoopt met vvein de kinderopvang taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Maar functioneert vroegschoolse educatie wel? Foto: ANP

Artikelen over vve

 • CARE-onderzoek-ANP

  CARE-onderzoek levert aanbevelingen op voor een...

  Drie jaar lang werkte een netwerk van elf Europese onderzoeksinstellingen aan een Europees kwaliteitskader voor voorschoolse voorzieningen. Welke conclusies kunnen worden getrokken uit dit CARE-onderzoek?

 • Factsheet-taalniveau3f-Fotolia

  Hoe toon je taalniveau 3F aan?

  Er is een nieuwe factsheet beschikbaar waarin de diploma’s staan die over het vereiste taalniveau 3F beschikken om te kunnen werken in de voorschoolse educatie. De eerdere versie riep veel vragen op.

 • Sander-Dekker-ANP

  Inzet hbo'er in voorschool wordt onderzocht in...

  In schooljaar 2017-2018 starten innovatiecentra VVE om innovatieve maatregelen op gebied van VVE te implementeren en te onderzoeken. Daar zullen maatregelen onderzocht worden op efficiëntie en effectiviteit. Dit meldt staatssecretaris Dekker (OCW) onder meer in een schriftelijke reactie op Kamervragen.

 • 1-toelichting-vve-taaleis-Fotolia

  Vve-taaleis 3F toegelicht in kleinere gemeenten

  De afgelopen maanden werd in kleinere gemeenten gesproken over de taaleis 3F die wordt gesteld aan pedagogisch medewerkers in de voorschoolse educatie. Het beleid is uitvoerig toegelicht.

 • toezicht-onderwijsinspectie-vve-ANP

  Veranderingen toezicht Onderwijsinspectie vve

  De Onderwijsinspectie gaat vanaf 1 augustus 2017 werken met zogenoemde Onderzoekskaders. Hierdoor verandert het toezicht van de inspectie voor onder meer voor- en vroegschoolse educatie.

 • 1notitie-onderwijsraad-kabinet-ANP

  Onderwijsraad overhandigt kabinet notitie over...

  Henriëtte Maassen van den Brink, voorzitter van de Onderwijsraad, heeft vorige week een notitie over het bevorderen van gelijke onderwijskansen en sociale samenhang aangeboden aan het ministerie van OCW.

 • eisentaalniveauANP

  Voorlichting kleine gemeenten invoering...

  Brancheorganisatie Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang houden in juni en juli regiobijeenkomsten over de invoering van het taalniveau 3F in de voorschoolse educatie.

  1
 • Jolanda%20Rikers%20Kinderopvang%20Opvang%20Kerkrade

  Blog Jolanda Rikers - Kansen bieden in plaats...

  Jolanda Rikers werd uitgenodigd voor de jubileumbijeenkomst van Sardes. Het thema: 'Kansen bieden in plaats van uitsluiten'.

 • besluitpedagogischmedewerkerANP

  Eisen VVE aangescherpt

  Het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie is gewijzigd. In juni 2016 is door het ministerie OCW besloten de voorwaarden aan te scherpen, nadat bleek dat deze de educatieve kwaliteit onvoldoende waarborgen.

 • 1Fotolia_48139166_Subscription_Yearly_XXL

  'Begin vroeg met investeren in achterstanden'

  Investeren in de preventie van achterstanden bij kinderen is vooral op jonge leeftijd effectief. Dat schrijft het Ministerie van Financiën in het rapport ‘Onderwijsachterstandenbeleid: Een duwtje in de rug?’ dat vorige week verscheen.

 • maatschappelijk_rendement_1

  Voorschool levert maatschappelijk rendement op

  Het loont om te investeren in voorschoolse voorzieningen van hoge kwaliteit, meldt economisch vakblad ESB.

 • Dag-van-de-Voorschool

  Amsterdam organiseert Dag van de Voorschool

  Amsterdam organiseert op woensdag 12 april de Dag van de Voorschool. Op die dag kunnen ouders een kijkje nemen op een voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) bij hen in de buurt.

 • VVE-indicatie

  ‘VVE-indicatie vergroot de kloof tussen kinderen’

  Het aantal kinderen op voorscholen is toegenomen. Goed nieuws? Nee, zegt columniste Aleid Truijens zaterdag 25 februari in de Volkskrant. ‘De goedbedoelde 'indicatie' vergroot de segregatie en de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden.’

  4
 • Brandbrief

  ‘Bezuinigingen achterstandsgeld historische fout’

  Gemeenten, branchepartijen in het onderwijs en de kinderopvang sturen een brandbrief naar de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderwijsachterstandengeld. Zij spreken van een ‘historische fout’ als de bezuinigingsplannen doorgaan.

 • Bereik-VVE

  Bereik achterstandskinderen is 80 procent

  Behalve de kwaliteit verbetert ook het bereik van voorscholen. Momenteel krijgt bijna 80 procent van kinderen met een risico op achterstand peuteronderwijs.

 • 1Kwaliteit-VVE

  Kwaliteit VVE sterk gestegen

  De investeringen in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de 37 grootste gemeenten betalen zich uit. Zo is de kwaliteit van VVE de afgelopen vijf jaar sterk gestegen en hebben gemeenten hun VVE-beleid goed op orde.

  2
 • Impact

  Impact nieuwe verdeling achterstandsgeld enorm

  Een andere verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen heeft een enorme impact op wat gemeenten na 2018 te besteden hebben. Grote gemeenten leveren fors in, kleine gemeenten gaan er op vooruit.

 • 1Maatschappelijk-werk

  Rotterdamse voorscholen werken samen met...

  Rotterdamse VVE-instellingen kunnen dankzij een lokale subsidie gebruik maken van de kennis en ervaring van het voorschoolsmaatschappelijk werk.

 • Bereik-peuters

  Bereik peuters moet naar 100 procent groeien

  In 2021 moeten alle peuters gebruik maken van een voorschoolse voorziening. De VNG gaat vanaf nu monitoren of dit gemeenten lukt.

 • Harmonisatiebijeenkomsten

  Informatiebijeenkomsten harmonisatie in de regio

  Sociaal Werk Nederland organiseert in maart tien regiobijeenkomsten om vragen van houders/eigenaren en gemeenten over de harmonisatie te beantwoorden.

 • Doelgroepkinderen

  ‘Doelgroep VVE is eigenlijk veel groter’

  ‘De kinderopvang kan een veel prominentere rol spelen in het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden. Maar dan moeten de criteria voor doelgroepkinderen ook verruimd worden.'

 • Innovatiecentrum

  Gezocht: Innovaties voor kwaliteitsverbetering VVE

  Wat werkt om de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) te verbeteren? Gemeenten en VVE-instellingen mogen ideeën aanreiken. Vijf ideeën worden in de praktijk gebracht.

 • 1Tweetalig

  Experiment tweetalige dagopvang start in 2017

  Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen die naast het Nederlands ook een andere taal aan kinderen willen aanbieden, kunnen vanaf 1 juli 2017 meedoen aan een experiment.

 • 1VVE-Amsterdam

  Amsterdam investeert in peutervoorzieningen

  De gemeente Amsterdam heeft in 2017 72 miljoen euro te besteden aan peuters en peutervoorzieningen. Het grootste deel gaat naar VVE, ook basisscholen krijgen geld om taalachterstanden weg te werken.

 • Professionaliseringsaanpak

  Succes VVE rust op 7 elementen

  Permanente educatie, gezamenlijkheid en het reflecteren daarop zijn de doeltreffendste pijlers voor effectieve professionalisering van pedagogisch medewerkers, aldus onderzoekers van Universiteit Utrecht.

Harmonisatie

 • buitenspeelruimte-Fotolia

  Eisen aan gezamenlijke buitenspeelruimte...

  Door de Wet IKK en Wet Harmonisatie zijn er onduidelijkheden ontstaan over het gezamenlijk gebruik van de buitenspeelruimte. Demissionair minister Asscher heeft nu besloten om deze regelgeving op te schuiven naar januari 2019. Dit schrijft hij aan de Tweede Kamer.

  4
 • 1-kinderopvangtoeslag-peuterspeelzaal-iStock

  Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaalgebruikers

  Ouders die gebruik maken van de peuterspeelzaal kunnen vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Vanaf die datum wordt het LRKP-nummer zichtbaar zodat ouders met ingang van 1 januari 2018 de toeslag kunnen krijgen.

 • asscher-buitenspeelruimte-ANP

  Asscher wil duidelijke regels over...

  ‘De buitenspeelruimte moet gedurende de gehele opvang beschikbaar en exclusief toegankelijk zijn voor de in het kindercentrum aanwezige kinderen.’ Dat stelt demissionair minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer.

  1
 • harmonisatie-gemeenten-Fotolia

  Merendeel gemeentes heeft harmonisatie afgerond

  Uit recent onderzoek van Ed Buitenhek blijkt dat er in 60 procent van de gemeentes geen of hooguit enkele geregistreerde peuterspeelzalen meer zijn. Steeds meer peuterspeelzalen zijn omgevormd naar kinderopvang.

  1
 • Fotolia_22373954_Subscription_XL

  Wetsvoorstellen aangenomen door Eerste Kamer

  De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  1
 • Harmonisatie-Arnhem

  Serie Harmonisatie: Arnhem

  Arnhem is van oudsher een stad met veel peuterspeelzaalwerk. Hoe heeft deze gemeente de harmonisatie aangepakt? Lees meer in deel 6 van de serie Harmonisatie.

 • Harmonisatie-Eindhoven

  Serie Harmonisatie: Eindhoven

  In deel 5 van de serie Harmonisatie vertelt bestuursvoorzitter van de Korein Groep Peter Notten hoe zijn gemeente Eindhoven invulling heeft gegeven aan de harmonisatie.

 • Dag-van-de-Voorschool

  Amsterdam organiseert Dag van de Voorschool

  Amsterdam organiseert op woensdag 12 april de Dag van de Voorschool. Op die dag kunnen ouders een kijkje nemen op een voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) bij hen in de buurt.

 • Orde%20van%20de%20Kinderopvang

  Blog De Orde - Ging het alleen maar om IKK

  De branche is in onrust, vragen, veronderstellingen, zoekend naar antwoorden. Bij de informatiebijeenkomst over de IKK werd dat meer dan duidelijk.

 • Harmonisatie-Enschede

  Serie Harmonisatie: Enschede

  In Enschede is ervoor gekozen om peuterwerk onder de regie van kinderopvang te brengen. Hoe is de gemeente in samenwerking met de kinderopvang te werk gegaan?