Zosja is de inspiratiebron voor kinderopvang & primair onderwijs over IKC-vorming.

Altijd op de hoogte van het laatste IKC-nieuws

Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief van Zosja.

Zosja (over IKC-vorming)
klassen-tid-een-wekelijks-uurtje-empathie-voor-deense-kinderen

Klassen tid: een wekelijks uurtje empathie voor Deense kinderen

Denemarken staat dit jaar op de tweede plaats in het World Happiness Report van de VN. Zou de basis daarvoor op school gelegd worden? Volgens voormalig kinder- en jeugdburgemeester Pia Anderslev is het voor Deense ouders net zo belangrijk dat hun kinderen sociale vaardigheden leren, als dat ze goed onderwijs krijgen. Empathie-uurtje Tijdens het ‘empathie-uurtje’ […]
Zosja (over IKC-vorming)
investering-in-anti-pestprogramma-op-scholen-is-effectief

‘Investering in anti-pestprogramma op scholen is effectief’

Wat kun je als ouder doen als je kind gepest wordt, en wat mag je van school verwachten? Ouders & Onderwijs zette deze week een themawebsite online met veel informatie rondom pesten en sociale veiligheid. Scholen moeten een veilige omgeving bieden aan leerlingen, want alleen dan kan een kind zich goed ontwikkelen. Maar welke verplichtingen heeft de school om pesten tegen te gaan?
Zosja (over IKC-vorming)

‘Scholen die energiecontract Gazprom opzegden, betalen tot 12 keer meer’

Scholen die hun energiecontract met Gazprom opzegden, zoals minister Jetten hen eerder dit jaar opdroeg, zijn met nieuwe overeenkomsten tot twaalf keer duurder uit. Dit meldt het fd. (het financieele dagblad) vanochtend. Scholen krijgen te maken met hoge energietarieven én moeten vanwege corona goed ventileren, zegt de krant. Een lastige spagaat.

‘Kinderopvang is broedplaats voor burgerschap’

Een verschil maken zit ‘m in kleine dingen, zegt Juliette de Wette. Ze ontwikkelt met Back for Good educatieve projecten. Daarmee focust ze op burgerschapsvorming: jonge kinderen bewustmaken van duurzaamheid, aandacht voor een ander en liefde voor de planeet. Burgerschap is inmiddels een begrip op basisscholen, maar moet dat ook zijn in de kinderopvang, stelt Juliette. ’Wat ik mooi vind om te zien, is dat de sector daarin nu al verantwoording begint te nemen.’
Zosja (over IKC-vorming)
staatssecretaris-wiersma-szw-kleine-bso-contracten-zijn-knelpunt-op-de-arbeidsmarkt

Wiersma: ‘Niet alle ventilatieproblemen zullen deze winter al zijn opgelost’

Met de maatwerkregeling verwacht minister Wiersma desondanks wél dat veel scholen 'zo snel mogelijk' hun ventilatieproblemen kunnen oplossen. Met de voorgaande SUViS-regeling is dat niet gelukt, blijkt uit zijn antwoorden op kamervragen. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt signalen te hebben gehad dat sommige schoolbesturen en gemeenten de eigen bijdrage voor de SUViS-regeling niet konden opbrengen: 'Hierdoor was het niet toereikend genoeg.'
Zosja (over IKC-vorming)
DuMaVaverduurzamen-schoolgebouw-met-subsidie-dit-zijn-de-mogelijkheden subsidie

Verduurzamen schoolgebouw met subsidie: dit zijn de mogelijkheden

Een groen dak op je schoolgebouw, nieuw HR-glas, een warmtepomp of andere energiebesparende maatregelen: wie een DuMaVa-aanvraag doet, kan 30% van de projectkosten terugkrijgen. Dit percentage geldt ook voor een integraal verduurzamingsproject. Eigenaren van scholen kunnen maximaal 2,5 miljoen euro subsidie per aanvraag ontvangen. 
Zosja (over IKC-vorming)
basisvaardigheden-masterplan

Masterplan basisvaardigheden: ‘Lerarentekort grootste belemmerende factor’

Het lerarentekort is de grootste belemmerende factor in het verhogen van de onderwijskwaliteit. Dat staat in het vandaag verschenen verslag van de gesprekken over het Masterplan Basisvaardigheden. Het tekort aan onderwijspersoneel wordt in het verslag eensgezind gezien als hét obstakel bij het verhogen van onderwijskwaliteit - 'ook op de basisvaardigheden'.
kind naar school

Onderzoek: deze factoren vergroten de kans op een goede start op de basisschool

Bij sommige kinderen verloopt de start op het basisonderwijs niet zo soepel. Onderzoeks- en adviesbureau Sardes heeft een wetenschappelijk kader geschetst om de start op school voor deze kinderen te verbeteren. Want welke kinderen hebben een minder goede start? Waardoor komt dit? En nog belangrijker: hoe kunnen kinderopvang- en onderwijsprofessionals (het begin van) de schooltijd voor deze kinderen verbeteren?
kind schilderen

Je rugzak vullen met talenten

Klein beginnen en de samenwerking binnen het IKC steeds verder uitbouwen. Zo doen ze dat op de St. Michaëlschool in Hazerswoude-Dorp, samen met IKC-partner kinderopvangorganisatie Junis. Kunst, cultuur en talenten zijn hierbij de eerste speerpunten.
Zosja (over IKC-vorming)
IKC-dag

Extra sessie Landelijke IKC-dag 2022

Op 23 september vindt de Landelijke IKC-dag plaats. Er is een extra sessie toegevoegd over de fusie van De Kinderopvanggroep met vier schoolbesturen.

Wat is Zosja?

Zosja is binnen Kinderopvangtotaal het platform over (integrale] kindcentra en brede scholen. Zosja betekent wijsheid; informeert en inspireert iedereen die zich binnen de kinderopvang, het onderwijs, gemeente of andere organisatie bezig houdt met vormen van een kindcentrum, werkt aan doorgaande lijnen of rijke dagarrangementen.

Zosja is een initiatief van Etuconsult (Job van Velsen) en Kinderopvangtotaal. In 2020 zijn we gestart met het versturen van nieuwsbrieven. Ook een gratis abonnement op de nieuwsbrief? Meld je hier aan. De Zosja-nieuwsbrief verschijnt eenmaal per maand.

Zosja  gelooft in samenwerken en daarom is er nauw contact met partners als de Vereniging Netwerk Kindcentra, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de PO Raad.

Partners

partner-image
partner-image
partner-image
partner-image

Uitgelicht congres

Masterclass Opvallend Gedrag bij Kinderen

Hotel van der Valk Veenendaal

Beschermd: Presentaties: Masterclass Opvallend Gedrag bij Kinderen

Hotel Carlton President

Over zosja (over ikc-vorming)

Zosja en de vorming van (integrale) kindcentra

Overal in het land werken kinderopvangorganisaties samen met onderwijsinstellingen in Integrale Kindcentra (IKC’s). In deze voorzieningen is sprake van vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs, soms onder één pedagogische visie en/of bestuur. Op andere plekken functioneren kindvoorzieningen nog apart, maar is er bijvoorbeeld wel sprake van een warme overdracht van de bso naar school en andersom.

Lees meer

Er is geen blauwdruk voor een IKC. Er komen steeds meer integrale organisaties van primair onderwijs en kinderopvang. Aan de voorkant één organisatie maar aan de achterkant zijn de geldstromen nog gescheiden vanwege de verschillende regelgeving en financiering voor het primair onderwijs en kinderopvang.

PACT voor kindcentra

PACT voor kindcentra, een initiatief van het Kinderopvangfonds, heeft zich jarenlang ingezet voor de ontwikkeling van integrale kindcentra. Met de kopgroep van bestuurders uit het primair onderwijs, de kopgroep kinderopvang, de kopgroep Wethouders voor kindcentra  heeft het Kinderopvangfonds een gezamenlijke visie geformuleerd op de toekomst van kindvoorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Die visie luidt als volgt:

“Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen – de burger van de toekomst – streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020. In dit Kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra 2020 en één nieuwe organisatie vormen. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waar intensief wordt samengewerkt met zorg en welzijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines.”

PACT voor kindcentra gestopt

PACT voor kindcentra is inmiddels gestopt, maar alle onderzoeken, notities, positionpapers en dergelijke zijn nog terug te vinden op www.pactvoorkindcentra.nl

VNK

Inmiddels is er ook een nieuwe vereniging opgericht: Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK). Deze heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland. Zij ondersteunt organisaties van opvang en onderwijs die dit in afstemming, samenwerking of zelfs al als één gefuseerde bestuurlijke organisatie willen realiseren. Daarnaast richt zij zich op de behartiging van de collectieve belangen van haar leden. www.netwerkkindcentra.nl