Kindermishandeling

Kindermishandeling

Blog Naomi Dessaur – Hoe voorkom je dat je in het eerste gesprek met ouders direct 3-0 achterstaat?

In de afgelopen ruim twintig jaar heeft het me altijd geïntrigeerd. Hoe zorg je dat een ander je kan horen? De boodschap kan ontvangen die je hebt en ook nog de ruimte voelt om hierop te reageren? De liefde voor de verbale en non-verbale taal is begonnen toen ik op 18-jarige leeftijd bij de Kindertelefoon […]
Kindermishandeling
Advocaat Richard Korver

Veroordeling Robert M. blijft gehandhaafd

De veroordeling van kindermisbruiker Robert M. blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag in cassatie besloten. M. is veroordeeld tot 19 jaar cel en tbs wegens misbruik van tientallen zeer jonge kinderen.
'Extra schadevergoeding zedenzaak kansloos'

‘Extra schadevergoeding zedenzaak kansloos’

Ouders van kinderen die zijn misbruikt door Robert M. zullen niet naar de rechter stappen om materiële schade te claimen. De kans dat zij eventueel toegewezen claims door M. en zijn partner Richard van O. betaald krijgen is nihil. ‘De ouders jagen zichzelf met een gang naar de civiele rechter alleen maar op kosten’, zei […]
Kindermishandeling
Rechtszaak

Robert M.: Ik had er nooit mogen zijn

Robert M., hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, heeft vrijdag zijn eigen proces afgesloten met een verwarrende mededeling. Alle toehoorders in de zaal waren ervan overtuigd dat hij suggereerde mogelijk een eind aan zijn leven te willen maken, maar zijn advocaten spraken dat na afloop van de zitting met klem tegen. Onduidelijke uitspraak M.M. zei dat […]
Kindermishandeling
Zedenzaak gaat door met huidige rechters

Zedenzaak gaat door met huidige rechters

Het proces tegen hoofdverdachte Robert M. in de Amsterdamse zedenzaak gaat door met de huidige rechters. De wrakingskamer heeft woensdagochtend een verzoek tot wraking van de rechtbank afgewezen. M. en zijn advocaten wilden nieuwe rechters, omdat M. vonden dat de rechtbank het vonnis in zijn zaak al had geschreven. SchuldvraagDe wrakingskamer oordeelt echter dat ‘de […]
Kindermishandeling
Robert

Robert M.: ‘Mijn vonnis is al geschreven’

Robert M., hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, heeft de stellige overtuiging dat de rechtbank het vonnis in zijn zaak al heeft geschreven. Dat zei hij dinsdag tijdens de toelichting op het wrakingsverzoek dat M. en zijn advocaten hebben gedaan. M. wil nieuwe rechters, omdat de huidige zijns inziens vooringenomen zijn. Nooit meer vrijkomen‘Ik moet nooit […]
Kindermishandeling
Rechtbank: spreekrecht voor ouders zedenzaak

Rechtbank: spreekrecht voor ouders zedenzaak

Ouders van slachtoffertjes in de Amsterdamse zedenzaak krijgen de gelegenheid om het woord te voeren tijdens het proces tegen hoofdverdachte Robert M. en diens partner Richard van O. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald. Daarnaast zal de zaak grotendeels gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvinden terwijl ouders hadden gehoopt dat alle de hele zaak gesloten zou […]
Kindermishandeling

‘Geef ouders spreekrecht in zedenzaak’

De ouders van de slachtoffertjes in de Amsterdamse zedenzaak moeten tijdens het proces spreekrecht krijgen. Krijgen zij dat niet, dan worden de zeer jonge slachtoffers in feite monddood gemaakt. Bovendien zijn ook de rechten van de ouders door de praktijken van hoofdverdachte Robert M. en zijn medeverdachten geschonden en is hun pijn en leed berokkend. […]

Over kindermishandeling

Aanpak kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling blijft een lastig en gevoelig thema. Nog altijd worden veel kinderen in Nederland mishandeld. Professionals in de kinderopvang zijn een belangrijke groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Alle kinderopvangorganisaties werken inmiddels met de Meldcode Kindermishandeling.

Lees meer

Kindermishandeling

Bijna één op de negen kinderen van 11 en 12 jaar heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan twee op de vijf kinderen hebben al twee of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. ‘Schokkend hoge cijfers’, zegt Augeo-directeur Mariëlle Dekker. Augeo deed samen met TNO onderzoek onder meer dan 664 kinderen van 23 scholen.

De top 5 van ingrijpende gebeurtenissen:

  • Kinderen wiens ouders zijn gescheiden (ruim een kwart)
  • Kinderen die emotioneel verwaarloosd worden (ruim een achtste)
  • Kinderen die emotioneel mishandeld worden (bijna een achtste)
  • Kinderen die lichamelijk mishandeld worden (circa een twaalfde)
  • Kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders/opvoeders (ook een twaalfde)

In totaal gaf ruim een kwart aan één of meerdere vormen van kindermishandeling te hebben ervaren.

Als je een vermoeden hebt van kindermishandeling doorloop je als professional de stappen van de Meldcode Kindermishandeling. Je komt dan bij Veilig Thuis, andere hulpverleners of collega’s binnen je eigen organisatie. Maar wat gebeurt er eigenlijk verder als je melding doet bij Veilig Thuis?

– Veilig Thuis start een onderzoek naar de situatie van de betrokkenen en stelt een plan van aanpak op.

– Veilig Thuis vraagt bij ketenpartners (bijvoorbeeld de school) relevante informatie op over de casus. De ketenpartners moeten deze informatie delen, maar kunnen daarin een schifting maken door alleen informatie te delen die relevant is voor de hulpverlener.

– De professional die de melding heeft gedaan, wordt door Veilig Thuis op de hoogte gesteld over het onderzoek en van de acties die in gang worden gezet. Alleen relevantie informatie wordt vermeld. Het is niet mogelijk om als professional anoniem een melding te doen.

– Het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling) waarborgt de anonimiteit van de melder en de wet onderschrijft dit. Zelfs de rechter heeft hiertoe geen mogelijkheden.

Meldcode aangepast
Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen afwegingskaders opstellen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan. De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut.   Deze stap biedt professionals nu de ruimte om een vermoeden te melden of zelf hulp te verlenen aan een gezin. In de nieuwe situatie is het een vereiste om het vermoeden van ernstige kindermishandeling of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis.

Afwegingskader
Het NJI heeft samen met de Augeo Foundation en Movisie een basisdocument opgesteld met daarin de beschikbare wetenschappelijke kennis en bestaande inzichten. Beroepsgroepen kunnen op grond hiervan hun eigen afwegingskader opstellen, toegesneden op de eigen werksituatie. Dit document wordt binnenkort beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid. De aanscherping van de Wet verplichte Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur en is per 1 januari 2019 van kracht.

De Beweging tegen Kindermishandeling
De opvang en de school zien veel, zo niet alle kinderen. Daarom kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het signaleren en terugdringen van kindermishandeling. Een aantal partijen uit deze branches zijn hiervoor de Beweging tegen Kindermishandeling gestart: de PO-Raad, de VO-Raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders, Brancheorganisatie Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen (BOinK), Ouders & Onderwijs en de Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Via zes speerpunten willen zij de aanpak van kindermishandeling verbeteren. Zo willen ze de kennis en handelingsverlegenheid van pedagogisch medewerkers en leerkrachten aanpakken, maar bijvoorbeeld ook kinderen voorlichting geven over kindermishandeling die past bij hun leeftijd. En natuurlijk een optimaal contact met ouders creëren, zodat ze óf goed worden doorverwezen óf zelf weten waar ze hulp kunnen krijgen.

Wil je meer weten over de Beweging tegen Kindermishandeling en kijken wat zij voor jou als kinderopvangprofessionals kunnen betekenen? Kijk op www.taskforcekinderenveilig.nl en zoek op ‘actualiteiten’.

Uitgelicht congres

Masterclass Motiverende Gespreksvoering

Hotel de Reehorst

Congres Hot Topics in de Kinderopvang

Hotel de Reehorst

Masterclass Opvallend gedrag bij kinderen

Hotel de Reehorst

De Dag van de Pedagogisch Coach

Hotel de Reehorst