Home Tags Zorgenkinderen

zorgenkinderen

Zorgenkinderen
Nederlands Jeugdinstituut neemt Alert4you over

Nederlands Jeugdinstituut neemt Alert4you over

Het Kinderopvangfonds heeft de praktijk- en kennisontwikkeling van het project Alert4you overgedragen aan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In ruim tachtig gemeenten draait het project Alert4you inmiddels op scholen en kinderopvangorganisaties. Alert4you brengt extra opvoedexpertise naar de dagopvang en buitenschoolse opvang zodat kinderen met (gedrags)problemen op reguliere groepen opgevangen worden.
Zorgenkinderen
Kinderen tonen boeken die zij samen met oud-minister Gerrit Zalm hebben overhandigd aan de Voedselbank Nederland (2012).

‘Investeer liever in arme kinderen’

Dat minister Asscher de 100 miljoen euro extra alleen inzette voor de kinderopvangtoeslag van ouders met een hoger inkomen, is een stap in de verkeerde richting. Investeer liever in kinderopvang voor kinderen uit arme gezinnen. Dat levert meer maatschappelijk en economisch rendement op. Dit vindt en schrijft Aad de Booij, oud-directeur van de Amsterdamse kinderopvangorganisatie Partou, in tijdschrift Management Kinderopvang.
Zorgenkinderen
Goede resultaten samenwerking kinderopvang en jeugdwerk

Goede resultaten samenwerking kinderopvang en jeugdwerk

Een proef in Rotterdam waarbij jeugdzorg zorgkinderen begeleidt in de kinderopvang, leidt tot tevreden ouders, kinderopvangmedewerkers en jeugdzorgbegeleiders. Door de inzet van van jeugdhulp op de vertrouwde kinderopvanglocatie (dagopvang en bso) kan zware en dure jeugdhulp worden voorkomen.
Zorgenkinderen
Blog Jolanda Rikers - Passende kinderopvang

Blog Jolanda Rikers – Passende kinderopvang

De invoering van de Wet passend onderwijs staat voor de deur. Dat heeft grote consequenties voor het onderwijs en haar schoolgebouwen. Maar hoe zit het eigenlijk met de voorschoolse voorzieningen? Onlangs ben ik benaderd door een organisatie die kinderen met een rugzakje opvangt. Hij gaf aan dat deze rugzakjes straks gaan vervallen en dat deze kinderen (0 tot 4 jaar) tussen de wal en het schip dreigen te vallen. Kunnen wij als kinderopvang iets voor deze kinderen betekenen?
Zorgenkinderen
Meer zorgkinderen in de kinderopvang door transitie

Meer zorgkinderen in de kinderopvang door transitie

In 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de hele jeugdzorg. Tegelijkertijd met deze 'transitie' wordt er gewerkt aan betere zorg voor jeugd en hun opvoeders die eerder en dichter bij huis plaatsvindt dan nu het geval is. Voor de kinderopvang kan dit betekenen dat er meer kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een gedragsprobleem in aanmerking komen voor een plekje in de reguliere opvang. Kan de kinderopvang dit aan? En is het financieel haalbaar?
Zorgenkinderen
Minder ziekenhuisopnames door verpleegkundige kinderopvang

Minder ziekenhuisopnames door verpleegkundige kinderopvang

Kinderen met een zorgvraag zijn zo goed af in verpleegkundige kinderopvang, dat artsen constateren dat dit in sommige gevallen leidt tot minder ziekenhuisopnames. Daarnaast zien ouders en artsen dat kinderen zich beter ontwikkelen door de begeleiding in een verpleegkundige opvang. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van medische kinderopvangorganisatie ZigZag.
Zorgenkinderen
'Opvoedkundig klimaat moet beter'

‘Opvoedkundig klimaat moet beter’

'Het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen en voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen moet beter.' Dit zeggen staatssecretarissen Martin van Rijn en Fred Teeven in hun plannen voor een nieuw jeugdstelsel.
Zorgenkinderen
Nog dit jaar 300 Centra voor Jeugd en Gezin

Nog dit jaar 300 Centra voor Jeugd en Gezin

In 2011 moeten alle 430 gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben. De teller staat nu op 178 en moet eind dit jaar op 300 uitkomen. Het is maar de vraag of dit gaat lukken. Bovendien is er w...
Zorgenkinderen
Nieuw Babylab onderzoekt babybrein

Nieuw Babylab onderzoekt babybrein

De Universiteit van Tilburg heeft op 10 mei haar Babylab geopend. Hier wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de hersenontwikkeling van jonge kinderen tot ongeveer drie jaar. Drie breinonderzoeken g...
Zorgenkinderen

Monika Katinger – Congres van het vakblad Kinderopvang – een impressie

Congressen van het vakblad Kinderopvang staan hoog genoteerd op het lijstje van extra activiteiten die ik voor mijn werk of voor mijn opleiding graag onderneem. De organisatie is altijd heel goed e...