Home Tags VOG

VOG

Personenregister

Fouten in continue screening vanwege softwarefout

In 2016 is er van twee medewerkers in de kinderopvang die met justitie in aanraking zijn geweest geen melding binnengekomen bij Justis. Dit had te maken met een technische fout in de software.
Personenregister

Meer bekend over invoering personenregister

Professionals die werken of wonen op een plek waar kinderen worden opgevangen, moeten zich vanaf het eerste kwartaal van 2018 inschrijven in het personenregister. In een brief van DUo en het ministerie staat meer informatie.
Ouders
Personenregister2018.jpg

Personenregister Kinderopvang komt er definitief in 2018

Het duurt langer dan verwacht, maar het personenregister gaat er dan toch echt komen in de kinderopvang. Minister Asscher verwacht dat het register in het eerste kwartaal van 2018 wordt ingevoerd.
Wet- en regelgeving
1Personenregister.jpg

DUO wordt uitvoerder personenregister

Wanneer het personenregister er komt is nog niet bekend, wel dat DUO de uitvoerder van dit systeem wordt.
Kindermishandeling
Beroepsverbod bij misbruik.jpg

Zelden beroepsverbod voor kindermisbruikers

Het is opvallend dat misbruik door een professional bijna nooit leidt tot een beroepsverbod.
Kwaliteit Opvang
1. Personenregister heroriëntatie.jpg

Personenregister komt er: maar hoe?

Er wordt opnieuw gekeken naar wat er technisch haalbaar is om het personenregister kinderopvang in te voeren.
Geen gratis VOG voor TSO

Geen gratis VOG voor tso-medewerkers

Medewerkers in de tso moeten een VOG aanvragen, maar krijgen de kosten niet altijd vergoed.
Personenregister uitgesteld.jpg

Personenregister loopt vertraging op

Het personenregister kinderopvang komt later dan verwacht vanwege ICT-problemen.
Fouten continue screening.jpg

Fouten continue screening zonder gevolgen

Een fout in het ICT-systeem van Justis zorgde ervoor dat vier strafbare feiten door kinderopvangmedewerkers niet zijn geregistreerd.
Wet- en regelgeving
De inschrijving in het personenregister zal voor een nog vast te stellen termijn voor iedereen gratis zijn.

Kamer steunt komst personenregister kinderopvang

De Tweede Kamer staat achter het voorstel van minister Asscher om een personenregister voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk in te stellen. Met het personenregister is de veiligheid in de branche nog beter gegarandeerd, denkt de minister.