Home Tags VOG

VOG

Personenregister
laptop typen

Update: inschrijven PRK weer mogelijk met VOG afgegeven vanaf 30 november 2022

Personen met een VOG afgegeven vanaf 30 november 2022 konden zich tijdelijk niet inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). De oplossing is gevonden: laat voor de inschrijving met VOG's met een kenmerk van 19 cijfers (in plaats van 18) het 15e cijfer weg. Bekijk hoe dit werkt.
Personenregister
laptop

Denklijn Personenregister Kinderopvang verduidelijkt

De Denklijn Personenregister Kinderopvang is aangepast en opnieuw gepubliceerd. De toelichting onder het kopje ‘Administratief medewerkers met toegang tot kindgegevens’ is verduidelijkt.
Personenregister
afvragen vragen

VOG-vragen? Meld je aan voor webinar: De VOG-screening in de kinderopvang

Binnen de kinderopvang geldt een VOG-plicht. Hoe gaat de VOG-screening in zijn werk? Wanneer is er sprake van een belemmering voor een functie in de kinderopvang? Wanneer wordt een signaalbrief verstuurd? Allemaal vragen die tijdens het webinar 'De VOG-screening in de kinderopvang’ worden beantwoord. Meld je aan!
Financiën en bedrijfsvoering
administratie kinderopvang bewaarplicht

Bewaarplicht VOG voorlopig van de baan

De bewaarplicht van onder meer de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus is voorlopig van de baan.
Toezicht kinderopvang
update-storting-justis-opgelost-inschrijven-in-prk-weer-mogelijk

Update: storing Justis opgelost, wel langere wachttijd VOG-aanvragen

De storing bij screeningsautoriteit Justis is weer grotendeels opgelost. Voor de kinderopvang betekent dit dat het ook het inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PKR) weer mogelijk is, met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Wet- en regelgeving
kinderopvangtoeslag laptop

BK: nieuwe bewaarplicht zorgt voor extra administratiedruk

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft bezwaren tegen een voorstel van het ministerie van SZW om een bewaarplicht van één jaar in te voeren op een aantal onderdelen van de Regeling Wet kinderopvang. Het gaat dan vooral om de bewaarplicht van de gegevens over personen met een VOG.
Toezicht kinderopvang
update-storing-justis-tijdelijke-uitzonderingen-voor-vog-verplichting

Update storing Justis: VOG aanvragen weer mogelijk, inschrijven PRK niet

De storing bij screeningsautoriteit Justis is deels opgelost. Het is weer mogelijk om via MijnJustis een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen voor "natuurlijke personen", ofwel: VOG NP. Inschrijven in het Personenregister Kinderopvang is nog niet mogelijk.
storing-justis-vog-aanvragen-of-verlengen-tijdelijk-niet-mogelijk

Storing Justis: VOG aanvragen of verlengen tijdelijk niet mogelijk

De systemen die nodig zijn voor het aanvragen, afgeven en verlengen van VOG’s, GVA’s en boa-aktes zijn sinds enkele weken niet beschikbaar vanwege een storing bij screeningsautoriteit Justis. Het Personenregister Kinderopvang is wel te raadplegen, maar er kunnen geen nieuwe inschrijvingen plaatsvinden.
Toezicht kinderopvang

Ook personen búíten de kinderopvang moeten VOG aanvragen

Om de veiligheid van kinderen beter te waarborgen, geldt per 1 januari 2021 dat niet alleen personen die structureel aanwezig zijn op een kindercentrum een VOG moeten aanvragen, maar ook personen die structureel aanwezig zijn op andere locaties waar activiteiten van de kinderopvang plaatsvinden. De wet is breder getrokken, omdat kinderen juist op externe locaties, zoals een sportcentrum, kwetsbaar zijn.
Personenregister

Nieuw aanvraagformulier VOG

Per 1 juni 2020 is er een nieuw aanvraagformulier voor de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het oude aanvraagformulier van februari 2018 mag nog gebruikt worden tot uiterlijk 1 september 2020.
Nieuwsbrief Abonneren