Home Tags VOG

VOG

Personenregister

Stand van zaken Personenregister Kinderopvang

Tot nu toe hebben bijna 74.000 personen zich ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. DUO roept iedereen op om de inschrijving snel te regelen om boetes te voorkomen.
Personenregister

Een signaal over een pm’er, gastouder of huisgenoot, wat dan?

Met de komst van het Personenregister kinderopvang zijn de stappen die worden genomen in de continue screening ook iets gewijzigd. Wat gebeurt er als iemand niet langer meer een VOG heeft?
Personenregister

Blog Marijke Schuurkes (PPINK) – Wat knaagt er aan het Personenregister?

Tegen het principe van een Personenregister in de kinderopvang kan niemand zijn, maar er zijn nog wel wat praktische punten die knagen. PPINK-voorzitter Marijke Schuurkes noemt er drie.
Personenregister

Verplichting personenregister per 1 maart onhaalbaar

Vanaf 1 maart moeten alle kinderopvangorganisaties mensen in het Personenregister ingeschreven hebben staan. Maar dat is onhaalbaar, zegt Heidy Knol van de Brancheorganisatie Kinderopvang.
Personenregister

Uitstel inschrijving personenregister voor kleine groep bestuurders

Bestuurders in de kinderopvang die nog niet continu gescreend worden, moeten alsnog een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen, voordat zij zich kunnen inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Daarom krijgen zij uitstel tot 1 juli 2018.
Wet IKK

Vragen en antwoorden over structureel aanwezigen

Er zijn nog veel vragen over het inschrijven van ‘structureel aanwezigen’ in het personenregister. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beantwoordt in een brief de meeste gestelde vragen.
Wet- en regelgeving

SGP: ‘VOG overblijfouders op kleine scholen onnodig’

Medewerkers in de tussenschoolse opvang zijn verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. ‘Dat is merkwaardig’, vindt Roelof Bisschop van de SGP. ‘Zeker op kleine scholen, waar iedereen elkaar kent. Behandel deze overblijfouders net als andere vrijwilligers.’
Personenregister

‘Personenregister gaat gezond verstand te boven’

Wordt de kinderopvang veiliger als het personenregister straks wordt ingevoerd? Bureau Buitenhek dook in de feiten van vier jaar continue screening en denkt van niet.
Personenregister

‘Screening is belangrijk maar geen garantie’

Het personenregister is een goed hulpmiddel maar vormt geen waterdichte garantie. Dat zegt Marijke Schuurkes, voorzitter van PPINK, de beroepsvereniging van pedagogisch professionals in de kinderopvang.
Personenregister

Registratie personenregister: Wie wel en wie niet?

Iedereen die structureel op de opvanglocatie aanwezig is, met een richtlijn van minimaal een half uur per drie maanden, moet zich registreren in het personenregister.