Home Tags Taaltoets

taaltoets

Taal
VVE-geld breidt uit naar 86 middelgrote gemeenten

VVE-geld breidt uit naar 86 middelgrote gemeenten

Na de 37 grootste gemeenten krijgen 86 middelgrote gemeenten in Nederland geld om het taalniveau van pedagogisch medewerkers te verbeteren. In totaal is er 4,7 miljoen euro per jaar beschikbaar dat met terugwerkende kracht beschikbaar komt vanaf 2013. Het budget per gemeente is afhankelijk van de grootte van de gemeente en het aantal doelgroepkinderen.
Taal
Drie locatiemanagers over de taaltoets

Drie locatiemanagers over de taaltoets

De taaltoets roept bij pedagogisch medewerkers veel vragen op. Drie locatiemanagers geven hun visie op de toets. Staan zij achter het geëiste taalniveau en wat zijn de consequenties als pm’ers de toets niet halen?
Taal

Antwoorden Taaltoets kies het juiste woord

Welke toets je ook gebruikt, bij taalverzorging ligt de nadruk op de werkwoordspelling, de lidwoorden en bijvoeglijk naamwoorden en alle regels die daarbij horen. Daarnaast komen nog andere onderdelen aan bod zoals vaste voorzetsels, voegwoorden, aanwijzend en betrekkelijk voornaamwoorden etc.
Taal
Drie pedagogisch medewerkers over de taaltoets

Drie pedagogisch medewerkers over de taaltoets

De verplichte taaltoets roept veel emoties op bij pedagogisch medewerkers. Niet iedere medewerker staat volledig achter de toets of de taaleisen. We vroegen drie medewerkers om hun ervaringen en mening.
Taal
Op naar 3F: hoe staat het met de taaltoets?

Op naar 3F: hoe staat het met de taaltoets?

In de 37 grootste gemeenten wordt het taalniveau van pedagogisch medewerkers, die werkzaam zijn op VVE-groepen, opgekrikt. Amsterdam en Rotterdam zijn voorlopers, in andere gemeenten als Den Haag en Enschede is de balans net opgemaakt. Wat zijn ook alweer de afspraken en hoe pakt de taalverbetering van pm'ers tot nu toe uit?
Taal
Dit meisje werd dit jaar tijdens de Nationale Voorleesdagen voorgelezen door Prinses Laurentien uit het boek Krrrr...okodil!

Taalachterstand Amsterdamse pm’ers bijna weggewerkt

De taalachterstand van Amsterdamse pedagogische medewerkers is de afgelopen jaren teruggedrongen. In 2009 konden vierhonderd van de duizend VVE-medewerkers niet goed genoeg lezen en schrijven. Daar zijn er nu nog zestig van over.
Taal
Taaltoets voor pm'ers is niet doeltreffend

Taaltoets voor pm’ers is niet doeltreffend

Pedagogisch medewerkers uiten kritiek op de praktische organisatie en de inhoud van taaltoetsen. Uit een enquête van Abvakabo FNV blijkt dat veel pm'ers de toets in hun eigen tijd moeten maken, bijscholing op hun vrije avond moeten volgen en ook nog eens voor hun baan moeten vrezen als ze de toets niet halen.
Taal
Blog Monika Katinger- Taaltoets

Blog Monika Katinger- Taaltoets

Bij het volgen van één van de VVE trainingen is het verplicht om een taaltoets Nederlands af te leggen. En omdat de taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang sowieso verhoogd zou moeten worden, zijn de taaltoetsen straks voor alle medewerkers verplicht.