Home Tags Pedagogisch medewerkers

pedagogisch medewerkers

Financiën en bedrijfsvoering

Leidster in de peuterspeelzaal?

Stelling week 5/6: Het wordt tijd om peuterspeelzaalleidsters ook pedagogisch medewerkers te gaan noemen- Eens, er zijn geen verschillen in het werk en de vooropleiding 56%- Eens, dat zal de status...
Permanente educatie en opleidingen

Monika Katinger – Stagiaire

Leidsters springen niet altijd op uit vreugde als er een stagiaire in hun groep geplaatst wordt. Het is van een aantal factoren afhankelijk of je er wel of niet blij mee bent: het moet om een stabi...
Pedagogiek

Monika Katinger – Expert Meeting Landelijk Curriculum Kinderopvang

Op maandag 8 oktober heb ik in het regiokantoor van ABVA/KABO in Utrecht deel genomen aan een gesprek met Elly Singer, projectleider Landelijk Curriculum Kinderopvang. Jammer genoeg waren er erg we...

Jolanda Rikers – Kinderopvang over de grens

Deze week stond uitwisseling met de kinderopvang Herzogenrath, net over de grens in Duitsland, op het programma. Op initiatief van de gemeenten Kerkrade en Herzogenrath was onze organisatie uitgeno...

De Dag van de Leidster

Stelling week 39/40: De Dag van de Leidster was voor mij een bijzondere dagNee, terwijl ik het wel graag zou willen 41%Ja, we zijn weer erg verwend dit jaar 39%Ja, hoewel het van mij niet zo nodig...

Marieke Grijpink – Workshops zetten je aan het werk

Deze dagen staan in het teken van het geven van diverse workshops aan pedagogisch medewerkers van verschillende kindercentra van Triodus. Het gaat dit maal over het bieden van optimale ontwikkeling...
Pedagogiek

Monika Katinger – De Dag van de Leidster: ouders zingen voor leidsters

Wat waren we verrast op de regenachtige donderdagochtend op 20 september! Twee ouders van de oudercommissie van ons kinderdagverblijf, begeleid door een accordeon, hebben een liedje voor ons gezong...
Financiën en bedrijfsvoering

Wie doet het schoonmaakwerk?

Poll week 37/38: Schoonmaken zou niet de taak van pedagogisch medewerkers moeten zijn - Mee eens, pedagogisch medewerkers moeten zich bezig houden met de opvang en opvoeding van kinderen 37%- Oneen...
Financiën en bedrijfsvoering

Marieke Grijpink – Ze hebben “het”

Op een van de dagverblijven die ik begeleid is een nieuwe locatiemanager gekomen. Een week nadat ze is gestart ga ik bij haar langs om kennis te maken. Ik vertel wat een pedagoog bij Triodus zoal d...
Financiën en bedrijfsvoering

Meer informatie over de videocolleges

Een 25-delige online serie voor en door professionals in de kinderopvang Het is zover! De KinderopvangAcademie en het blad Kinderopvang presenteren gezamenlijk een vernieuwende vorm van bijscholing...