Home Tags Management

Management

Ouders

jolanda Rikers – Kind van de niet-betaalde rekening

Zoals iedere kinderopvangondernemer heeft ook KOK te maken met wanbetalers. Conform ons protocol moeten we na een bepaald aantal weken een kind weigeren. Echter, hierdoor wordt het kind ‘kind van d...

Permanente educatie en opleidingen

Jolanda Rikers – Samen op stap

Op 20 januari 2011 was ik uitgenodigd om samen met onze wethouder, enkele gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van Movare en Impuls naar de landelijke conferentie Lokale Educatieve agenda te Ni...

Financiën en bedrijfsvoering

Jolanda Rikers – Sociale media

Een belangrijk project voor 2011 is het ontwikkelen van Sociale media voor medewerkers en relaties. Ik heb hiervoor een externe adviseur in de arm genomen. Samen hebben we een projectplan opgezet w...

Meer BKK-opleidingsbudget beschikbaar

Meer BKK-opleidingsbudget beschikbaar

Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) heeft een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het BKK-opleidingsbudget. U ontvangt meer geld, kunt voortaan twee keer per jaar het opleidingsbudget aan...

Ouders
BOinK: 'Er is sprake van verkeerde collegialiteit;

BOinK: ‘Er is sprake van verkeerde collegialiteit;

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang BOinK vindt dat er aan de zelfregulering in de kinderopvang een einde moet komen. Er moet meer controle komen. 'Niet alleen kindermisbruik maar ook...

Financiën en bedrijfsvoering

Jolanda Rikers – Noten kraken tijdens de nieuwjaarsreceptie

In navolging van onze succesvolle personeelsbijeenkomst eind oktober, had ik entertrainer Richard de Hoop gevraagd om onze nieuwjaarsbijeenkomst meer 'schwung' te geven. Eind oktober had hij een as...

Financiën en bedrijfsvoering
Regiomanager Partou neemt de leiding over

Regiomanager Partou neemt de leiding over

Het bestuur van de Amsterdamse kinderopvanglocatie het Hofnarretje is overgenomen door Hannie Mooijman, regiomanager van Partou. Dit heeft de gemeente Amsterdam bepaald.Ruime ervaringVolgens de gem...

Kindermishandeling

Drent deed niets met klacht ouders

Al in 2006 waarschuwde een moeder de directie van kinderdagverblijf het Hofnarretje omdat zij medewerker Edwin R. van ontucht met haar kind verdacht. Ondanks de inschakeling van huisarts en politie...

3

Management Kinderopvang

  Het vaktijdschrift voor (locatie)managers, toezichthouders en bestuurders van kinderopvangcentra. Management Kinderopvang biedt u de juiste verhouding tussen bedrijfsvoering, onderzoeken/analyses...

Ouders
De Kinderopvangtotaal top 10

De Kinderopvangtotaal top 10

In 2010 verschenen duizenden nieuwsberichten op kinderopvangtotaal over de dagopvang, de buitenschoolse opvang, de gastouderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Voor pedagogisch medewerkers, managers...