Home Tags Management

Management

Krimp dagopvang verwacht in 2012

Krimp dagopvang verwacht in 2012, lichte groei in bso

In 2012 verwachten kinderopvangondernemers dat de krimp in de dagopvang verder zal toenemen, maar verwachten ze een geringe groei in de bso. Dit blijkt uit onderzoek van Visionplanner onder 19 orga...

Ouders

Jolanda Rikers – Krachtenveld Onderwijs

De afgelopen maanden heeft de rol van het onderwijs voor peuters regelmatig in het nieuws gestaan. Het was dan ook niet vreemd dat de BDKO ledenbijeenkomst in dit teken stond. Helaas moesten we voo...

Hoge ontslagvergoeding mag in kinderopvang

Hoge ontslagvergoeding mag in kinderopvang

De 2,5 ton ontslagvergoeding die oud-directeur Marie-José Hermans van Kanteel Kinderopvang (Den Bosch e.o.) mee heeft gekregen bij haar vertrek, valt gewoon binnen de wet. Dit zegt Minister Henk Ka...

Nieuw netwerk: Bouwstenen voor kinderopvang

Nieuw netwerk: Bouwstenen voor kinderopvang

Bouwstenen voor Kinderopvang is een nieuw netwerk voor ondernemers in de kinderopvang dat zich richt op vastgoed en huisvesting. Op 9 juni as wordt het netwerk gelanceerd met een bijeenkomst voor l...

Vanaf 1 mei één branchevereniging kinderopvang

Vanaf 1 mei één branchevereniging kinderopvang

Vanaf 1 mei 2011 heeft de sector kinderopvang één brancheorganisatie, tot stand gekomen door een fusie tussen MOgroep Kinderopvang en Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang. De besluitvor...

Financiën en bedrijfsvoering
Veel kwaliteit in de kinderopvangsector

Veel kwaliteit in de kinderopvangsector

Uit een pilot onder leden van de beroepsvereniging voor directeuren in de kinderopvang (bdKO) blijkt dat de kinderopvangsector veel succesfactoren en kwaliteiten kent. De sector blinkt onder andere...

Jolanda Rikers – Zwangere doos

Afgelopen week heb ik gewerkt aan mijn scriptie (inmiddels 86 paina's) maar ook weer een leuk boekje gelezen 'Meisje van de slijterij'. Het boekje gaat over het durven delen en het ervaren van soci...

Financiën en bedrijfsvoering
Fusie SKAR en Kwink

Fusie SKAR en Kwink

De directie van Kinderopvang SKAR en de directie en het bestuur van Kwink zijn tot overeenstemming gekomen om te gaan fuseren per 1 maart aanstaande. Door deze bundeling van krachten ontstaat een k...

Arbeidsvoorwaarden
Gratis VVE-workshops voor managers

Gratis VVE-workshops voor managers

Managers van kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en basisscholen mogen bij Sardes een gratis Vversterktraining volgen die ze meer inzicht geeft in hoe ze VVE kunnen implementeren in de organ...

Jolanda Rikers – In overleg met kinderwethouders BSO

Vandaag had ik de eerste vergadering met de kinderwethouders BSO. We hebben al jaren deze vorm van belangenbehartiging binnen elke BSO, maar voorheen vergaderde een locatiemanager met hen. Toen hij...